Par kampaņu statusiem

Slejā “Statuss” tiek rādīta informācija par katras kampaņas pašreizējo stāvokli brīdī, kad pierakstāties savā Google Ads kontā. Šajā lapā varat skatīt visu izveidoto kampaņu statusus un atklāt negaidītas problēmas, kas varētu būt radušās šīm kampaņām.

Varat skatīt gan pašas kampaņas statusu, gan cenu noteikšanas stratēģijas statusu. Ja rodas problēmas ar kampaņas cenu noteikšanas stratēģiju, kas varētu ietekmēt veiktspēju, tās tiek parādītas slejā “Statuss”.

Šajā rakstā ir izskaidrots katrs kampaņas statusa veids, tā nozīme un problēmu novēršanas darbības.

Pirms darba sākšanas

Jums būs jāzina, kur Google Ads kontā atrast kampaņas statusu.

Kampaņas statuss

Kampaņas statuss norāda, vai kampaņa darbojas normāli, un palīdz uzzināt, kā novērst iespējamās problēmas.

Kampaņas statuss

Ko tas nozīmē

Veicamās darbības

Piemērota Aktīva un var rādīt reklāmas. Ja jūsu kampaņa ir atzīmēta kā piemērota, taču reklāma joprojām netiek rādīta, noskaidrojiet iemeslu un novērsiet šo problēmu.
Pārtraukta Neaktīva, jo esat pārtraucis tās darbību. Kampaņas darbības pārtraukšana nozīmē to, ka līdz atsākšanas brīdim jūsu reklāmas netiek rādītas, kā arī netiek uzkrātas jaunas izmaksas Uzziniet, kā atsākt kampaņas darbību.
Noņemta Neaktīva, jo esat to noņēmis. Noņemot kampaņu, tā tiek neatgriezeniski dzēsta. Pēc kampaņas noņemšanas tās darbību vairs nevar atsākt. Uzziniet vairāk par vairāku kampaņu izveidi un pārvaldīšanu.
Gaida Neaktīva, taču nākotnē ir ieplānota šīs kampaņas darbības sākšana. Uzziniet, kā mainīt kampaņas sākuma datumu.
Beigusies Neaktīva, jo ir pagājis tās plānotais beigu datums. Uzziniet, kā mainīt kampaņas beigu datumu.
Ar budžeta ierobežojumu Aktīva, bet ierobežota budžeta dēļ reklāmas tiek rādītas neregulāri. Uzziniet vairāk par ieteicamo budžetu un pēc tam pielāgojiet kampaņas budžetu.

Cenu noteikšanas stratēģijas statuss

Cenu noteikšanas stratēģijas statuss norāda problēmas ar cenu noteikšanas stratēģijām, kas var ietekmēt kampaņas veiktspēju, un palīdz uzzināt, kā tās novērst. Uzziniet vairāk par cenu noteikšanas stratēģijas statusiem.

 

Cenu noteikšanas stratēģijas statuss

Ko tas nozīmē

Veicamās darbības

Ierobežota

Cenu noteikšanas stratēģiju var ierobežot budžets, cenas, dati vai kvalitātes rādītājs. Uzziniet, kādi faktori var ierobežot cenu noteikšanas stratēģiju un kā tos novērst.
Nepareiza konfigurācija Ar reklāmguvumiem saistītajām cenu noteikšanas stratēģijām nav iestatīti pareizie reklāmguvumi. Šis statuss attiecas uz uzlabotās MPK cenu noteikšanas, mērķa MPI un mērķa RTA cenu noteikšanas stratēģijām. Pārbaudiet, vai izsekošanas iestatījumi darbojas pareizi.
Mācību Kad būsiet veicis izmaiņas cenu noteikšanas stratēģijā, paies laiks, līdz Google Ads apkopos veiktspējas datus cenu optimizēšanai. Pārbaudiet, vai izsekošanas iestatījumi darbojas pareizi.

Informācija par cenu noteikšanas stratēģiju pārskatu

Cenu noteikšanas stratēģiju pārskatā ir īsi apkopoti katra veida stratēģijai raksturīgie galvenie veiktspējas rādītāji un statusi.

Šajā pārskatā ir atspoguļots, cik labi laika gaitā ir izdevies sasniegt veiktspējas mērķus, izmantojot šo stratēģiju. Tajā varat arī skatīt iespējamās korelācijas starp statusu un izmaiņām kampaņas veiktspējā. Uzziniet vairāk par cenu noteikšanas stratēģiju pārskatiem.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.