Stavy kampaní

Ve sloupci Stav jsou uvedeny informace o aktuálních stavech jednotlivých kampaní v účtu Google Ads ve chvíli, kdy se k němu přihlásíte. Na této stránce můžete vidět stavy všech kampaní, které jste kdy vytvořili, a zjistit jakékoli neočekávané problémy v těchto kampaních.

Vidět můžete stav samotné kampaně i stav její strategie nabídek. Pokud jsou se strategií nabídek kampaně nějaké problémy, které mohou mít dopad na výkon, upozorníme na ně ve sloupci Stav.

Tento článek vysvětluje každý stav kampaně – co znamená a jaké kroky lze podniknout k nápravě případných problémů.

Než začnete

Měli byste vědět, kde v účtu Google Ads můžete zjistit stav kampaně.

Stav kampaně

Stav kampaně ukazuje, zda je kampaň normálně spuštěna a jak opravit případné problémy.

Stav kampaně

Význam

Další postup

Aktivní Kampaň je aktivní a může zobrazovat reklamy. Pokud je stav kampaně aktivní, ale reklama se nezobrazuje, zjistěte proč a napravte to.
Pozastaveno Kampaň je neaktivní, protože jste ji pozastavili. Reklamy v pozastavené kampani se nezobrazují a nevytváří žádné náklady, dokud kampaň opět neobnovíte. Přečtěte si, jak kampaň .
Odstraněno Kampaň je neaktivní, protože jste ji odstranili. Odstraněním kampaně ji trvale smažete. Po odstranění kampaně ji nebudete moci obnovit. Přečtěte si další informace o vytváření a správě několika kampaní.
Nevyřízeno Kampaň je neaktivní, ale má naplánováno spuštění v budoucnu. Přečtěte si, jak změnit datum zahájení kampaně.
Ukončeno Kampaň je neaktivní, protože datum jejího plánovaného ukončení již minulo. Přečtěte si, jak změnit datum ukončení kampaně.
Omezeno rozpočtem Kampaň je aktivní, ale kvůli omezením rozpočtu zobrazuje reklamy jen občas. Přečtěte si další informace o doporučeních pro rozpočet, a poté rozpočet kampaně upravte.

Stav strategie nabídek

Stav strategie nabídek ukazuje problémy se strategiemi nabídek, které mohou mít dopad na výkon kampaně, a jak je napravit. Další informace o stavech strategií nabídek.

 

Stav strategie nabídek

Význam

Další postup

Omezeno

Vaše strategie nabídek může být omezená rozpočtem, nabídkami, údaji nebo skórem kvality. Přečtěte si o faktorech, které mohou vaši strategii nabídek omezovat, a jak to napravit.
Nesprávně nakonfigurováno Vaše strategie nabídek založené na konverzích nemají konverze správně nastavené. Tento stav se vztahuje na strategie nabídek Vylepšená CPC, Cílová CPA a Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS). Ověřte, že vaše nastavení měření fungují správně.
Učení Po změně strategie nabídek službě Google Ads nějaký čas trvá, než shromáždí údaje o výkonu potřebné k optimalizaci nabídek. Ověřte, že vaše nastavení měření fungují správně.

Informace v přehledu strategie nabídek

Přehled strategie nabídek poskytuje informace o klíčových metrikách výkonu a stavech, které jsou specifické pro jednotlivé typy strategií.

Tento přehled ukazuje, nakolik vaše strategie dlouhodobě plnila cíle výkonu. Také v něm můžete vidět, jak mohou stavy korelovat se změnami výkonu kampaně. Další informace o přehledech strategií nabídek.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory