Khắc phục quảng cáo bị từ chối

Nếu bất kỳ quảng cáo nào của bạn bị từ chối, thật không may, điều đó nghĩa là quảng cáo đó không thể chạy tại thời điểm này. Để quảng cáo của bạn bắt đầu và chạy, hãy tìm xem quảng cáo nào đã bị từ chối và sau đó chỉnh sửa quảng cáo để quảng cáo đáp ứng chính sách quảng cáo của chúng tôi.

Bài viết này giải thích cách tìm hiểu lý do quảng cáo bị từ chối, sau đó là cách khắc phục vấn đề và gửi lại quảng cáo để phê duyệt.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

 1. Chuyển đến tab Quảng cáo hoặc Tiện ích quảng cáo để tìm quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối.
 2. Trong cột "Trạng thái", hãy di chuột qua ô lời thoại màu trắng Bong bóng từ chối quảng cáo bên cạnh "Bị từ chối" và nhấp vào lý do từ chối để tìm hiểu thêm về chính sách.

  Lưu ý: Một số chính sách áp dụng cho đích đến của quảng cáo. Nếu quảng cáo của bạn tuân thủ chính sách, hãy kiểm tra đích đến để xem đó có phải là nguyên nhân khiến quảng cáo bị từ chối hay không và thực hiện mọi thay đổi cần thiết trước khi tiếp tục.

 3. Di chuột qua quảng cáo hoặc tiện ích và nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 4. Chỉnh sửa quảng cáo hoặc tiện ích để quảng cáo hoặc tiện ích đó tuân thủ chính sách.
 5. Nhấp vào Lưu.
Sử dụng bộ lọc để xem tất cả quảng cáo bị từ chối cùng một lúc

Nếu có tài khoản lớn với nhiều quảng cáo, bạn có thể thấy hữu ích khi sử dụng các bộ lọc để tìm tất cả quảng cáo bị từ chối của mình:

 1. Trên tab "Quảng cáo" của tài khoản, hãy nhấp vào Bộ lọc nằm ở phía trên bảng thống kê.
 2. Chọn Tạo bộ lọc.
 3. Chọn Trạng thái phê duyệt từ menu thả xuống đầu tiên.
 4. Bỏ chọn tất cả các hộp kiểm, trừ hộp kiểm Bị từ chối.
 5. Chọn hộp kiểm Lưu bộ lọc trong trường hợp bạn muốn sử dụng lại bộ lọc này.
 6. Nhấp vào Áp dụng.

Bảng sẽ tự động cập nhật để hiển thị tất cả quảng cáo bị từ chối của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố