แก้ไขโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติ

Google มีเวอร์ชันแปลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายของเราแต่อย่างใด เวอร์ชันภาษาอังกฤษคือภาษาทางการที่เราใช้เพื่อบังคับใช้นโยบาย หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดใช้รายการแบบเลื่อนลงของภาษาที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

เนื่องจากในช่วงนี้มีการปรับเปลี่ยนตารางการทำงาน การตรวจทานโฆษณาใหม่ในรูปแบบที่ไม่ใช่ข้อความ (เช่น โฆษณาวิดีโอ, โฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์, โฆษณาแอป ฯลฯ) จึงอาจใช้เวลานานกว่าปกติ

หากโฆษณาของคุณไม่ได้รับอนุมัติ โปรดอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านตัวจัดการนโยบายที่ช่วยให้คุณอุทธรณ์คำตัดสินเกี่ยวกับนโยบายได้จากบัญชี Google Ads โดยตรงในไม่กี่คลิก

หากโฆษณาของคุณไม่ได้รับการอนุมัติ หมายความว่าโฆษณาจะยังไม่ทำงานในขณะนี้ หากต้องการให้โฆษณาของคุณได้แสดง ให้ค้นหาโฆษณาที่ไม่ได้รับการอนุมัติแล้วแก้ไขโฆษณาดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายการโฆษณาของเรา

บทความนี้จะอธิบายวิธีดูสาเหตุที่โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติ รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาและส่งโฆษณาอีกครั้งเพื่อรับการอนุมัติ

วิธีการ

ขั้นตอนในการแก้ไขโฆษณาจะแตกต่างกันไปตามประเภทการละเมิดนโยบายที่ส่งผลต่อโฆษณา ตัวโฆษณาของคุณอาจไม่สอดคล้องกับนโยบายเฉพาะของ Google Ads (เช่น โฆษณาไม่สอดคล้องกับนโยบายเรื่องบรรณาธิการของเรา) หรืออาจเกิดปัญหากับเว็บไซต์ปลายทาง (เช่น เว็บปลายทางใช้งานไม่ได้หรือมีเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต) ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบว่านโยบายใดส่งผลต่อโฆษณา จากนั้นทำตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

วิธีแก้ไขโฆษณาในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ปลายทาง

 1. ไปที่หน้า "โฆษณาและส่วนขยาย" แล้วค้นหาโฆษณาหรือส่วนขยายที่คุณต้องการแก้ไข
  บางนโยบายใช้กับปลายทางของโฆษณา หากโฆษณาสอดคล้องกับนโยบายแล้ว ให้ตรวจสอบปลายทางเพื่อหาสาเหตุที่ไม่ได้รับการอนุมัติ จากนั้นจึงแก้ไขก่อนดำเนินการต่อ
 2. วางเมาส์เหนือโฆษณาหรือส่วนขยาย แล้วคลิกแก้ไข
 3. แก้ไขโฆษณาหรือส่วนขยายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
 4. คลิกบันทึก ระบบจะตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบข้อมูลอัปเดตสถานะของโฆษณาในหน้า "โฆษณาและส่วนขยาย"

อุทธรณ์คำตัดสินเรื่องนโยบาย

ปัจจุบันการเลือกอุทธรณ์คำตัดสินเรื่องนโยบายสำหรับรูปแบบโฆษณาและนโยบายส่วนใหญ่ดำเนินการจากบัญชี Google Ads ได้โดยตรงแล้ว

สำหรับรูปแบบและนโยบายที่ยังไม่รองรับ คุณจะโต้แย้งคำตัดสินเรื่องนโยบายได้โดยใช้ฟอร์มคำถามเกี่ยวกับโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติและนโยบาย

หากเชื่อว่าเราตัดสินผิดพลาดหรือแก้ไขเว็บไซต์ปลายทางแล้ว คุณจะอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าวจากบัญชี Google Ads ได้โดยตรง โดยเริ่มจากการคลิก "โฆษณาและส่วนขยาย" ในเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย จากนั้นเลือกอุทธรณ์ได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีอุทธรณ์คำตัดสินเรื่องนโยบายจากตาราง "โฆษณาและส่วนขยาย"

หากต้องการดูคำบรรยายในภาษาของคุณ ให้เปิดคำบรรยายใน YouTube เลือกไอคอน "การตั้งค่า" รูปภาพไอคอนการตั้งค่า YouTube ที่ด้านล่างของโปรแกรมเล่นวิดีโอ จากนั้นเลือก "คําบรรยาย" แล้วเลือกภาษา


 1. เลือกโฆษณาที่ต้องการอุทธรณ์
 2. เลือกแก้ไขจากเมนูด้านบนสุด
 3. คลิกอุทธรณ์

  หากโฆษณาที่เลือกไม่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ ระบบจะแสดงข้อความให้ทราบว่ามีโฆษณาใดบ้างที่ยื่นอุทธรณ์ไม่ได้

 4. เลือกโต้แย้งคำตัดสินหรือทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในส่วน "เหตุผลในการอุทธรณ์"
 5. เลือกโฆษณาที่คุณต้องการอุทธรณ์ในส่วน "อุทธรณ์รายการต่อไปนี้"
 6. คลิกส่ง

วิธีอุทธรณ์คำตัดสินเรื่องนโยบายจากคอลัมน์ "สถานะ" ของโฆษณา

หากต้องการดูคำบรรยายในภาษาของคุณ ให้เปิดคำบรรยายใน YouTube เลือกไอคอน "การตั้งค่า" รูปภาพไอคอนการตั้งค่า YouTube ที่ด้านล่างของโปรแกรมเล่นวิดีโอ จากนั้นเลือก "คําบรรยาย" แล้วเลือกภาษา


 1. วางเมาส์เหนือสถานะโฆษณาในคอลัมน์ "สถานะ" ของโฆษณาที่คุณต้องการโต้แย้ง แล้วคลิกอุทธรณ์
 2. เลือกโต้แย้งคำตัดสินหรือทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในส่วน "เหตุผลในการอุทธรณ์" 
 3. เลือกโฆษณาที่คุณต้องการอุทธรณ์ในส่วน "อุทธรณ์รายการต่อไปนี้"
 4. คลิกส่ง

ตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์

หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว คุณจะดูสถานะการตรวจสอบได้ในตัวจัดการนโยบาย

 1. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี
 2. คลิกตัวจัดการนโยบายในส่วน "การตั้งค่า"
 3. รายละเอียดของโฆษณาทั้งหมดที่คุณยื่นอุทธรณ์ไว้จะอยู่ในแท็บ "ประวัติการอุทธรณ์"
 • คอลัมน์ "สถานะ" จะแสดงสถานะของการอุทธรณ์ว่ายังอยู่ระหว่างดำเนินการหรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หมายความว่าการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ "ผลลัพธ์"
 • กำลังดำเนินการ หมายความว่าการอุทธรณ์อยู่ระหว่างตรวจสอบ โปรดกลับมาดูอีกครั้งในอีก 24 ชั่วโมง
 • ยังไม่ได้ตรวจสอบ หมายความว่ายังไม่มีการตรวจสอบการอุทธรณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ "ผลลัพธ์"
 • คอลัมน์ "ผลลัพธ์" จะแสดงผลการอุทธรณ์ รวมทั้งจำนวนโฆษณาที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการอัปเดตสถานะการตรวจสอบนโยบาย หากส่งอุทธรณ์เรื่องเดิมซ้ำๆ มากเกินไป ระบบจะแสดงสถานะ "อุทธรณ์เกินจำนวนครั้งที่กำหนดแล้ว" ในแท็บ "ประวัติการอุทธรณ์" ของตัวจัดการนโยบาย โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือในการยื่นอุทธรณ์เรื่องใหม่
 • สำเร็จ หมายความว่าคำตัดสินเรื่องนโยบายที่คุณยื่นอุทธรณ์ไม่มีผลกับโฆษณาทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โฆษณาทุกรายการในการอุทธรณ์นี้จะไม่ถูกจำกัดการแสดงเนื่องจากคำตัดสินเรื่องนโยบายที่คุณยื่นอุทธรณ์ไว้อีกต่อไป แต่หากยังมีปัญหาด้านนโยบายที่ส่งผลต่อการแสดงโฆษณา โปรดยื่นอุทธรณ์ หากอ่านรายละเอียดนโยบายดังกล่าวแล้วไม่เห็นด้วยกับคำตัดสิน
 • สำเร็จบางส่วน หมายความว่าคำตัดสินเรื่องนโยบายที่คุณยื่นอุทธรณ์ไม่มีผลกับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว แต่หากยังมีปัญหาด้านนโยบายที่ส่งผลต่อการแสดงโฆษณา โปรดยื่นอุทธรณ์ หากอ่านรายละเอียดนโยบายดังกล่าวแล้วไม่เห็นด้วยกับคำตัดสิน
 • เกิดข้อผิดพลาด: โปรดลองอีกครั้ง หมายความว่าเกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลคำขอ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา
 • ล้มเหลว หมายความว่าโฆษณาทุกรายการในการอุทธรณ์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ โปรดอ่านนโยบาย Google Ads แล้วแก้ไขโฆษณาและหน้า Landing Page
 • ทำซ้ำ หมายความว่ายังไม่มีการประมวลผลการอุทธรณ์นี้เนื่องจากส่งเข้ามาในขณะที่เรายังประมวลผลการอุทธรณ์โฆษณาชุดเดียวกันที่ส่งเข้ามาก่อนหน้านี้ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา
 • อุทธรณ์เกินจำนวนครั้งที่กำหนดแล้ว หมายความว่าคุณส่งอุทธรณ์ในเรื่องเดิมมากเกินไป โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือในการยื่นอุทธรณ์เรื่องใหม่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false