Åtgärda en annons som inte har godkänts

Om en av dina annonser blir avvisad medför det att den inte visas. Du kan se till att den visas igen genom att ta reda på varför den inte blev godkänd och ändra den så att den följer våra annonseringspolicyer.

I denna artikel beskriver vi hur du tar reda på varför din annons avvisades, åtgärdar problemet och skickar in annonsen för godkännande.

Anvisningar

Stegen för att åtgärda din annons varierar beroende på vilken typ av policyöverträdelse annonsen omfattas av. Annonsen i sig kanske inte följer specifika Google Ads-policyer (till exempel att annonsen inte följer vår policy för annonstext) eller så kanske det är problem med destinationen (som att destinationen inte fungerar eller att den har innehåll som inte är tillåtet). Kontrollera först vilken policy som påverkar din annons och följ sedan tillämpliga steg nedan.

Om din annons påverkas av policyer som inte har att göra med destinationen följer du stegen nedan för att åtgärda annonsen:

  1. Gå till sidan Annonser och tillägg och leta reda på annonsen eller tillägget som du vill åtgärda.
    Vissa policyer gäller annonsens destination. Om annonsen följer policyn kan du kontrollera destinationen och se om den är det som gör att annonsen inte blev godkänd. Gör eventuella ändringar innan du fortsätter.
  2. Håll muspekaren över annonsen eller tillägget och klicka på Redigera.
  3. Redigera annonsen eller tillägget så att policyn följs.
  4. Klicka på Spara. Annonsen granskas automatiskt igen. Kontrollera annonsens status på sidan Annonser och tillägg för uppdateringar.

Relaterad länk

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt