Khắc phục quảng cáo bị từ chối

Nếu bất kỳ quảng cáo nào của bạn bị từ chối, thật không may, điều đó nghĩa là quảng cáo đó không thể chạy tại thời điểm này. Để quảng cáo của bạn bắt đầu và chạy, hãy tìm xem quảng cáo nào đã bị từ chối và sau đó chỉnh sửa quảng cáo để quảng cáo đáp ứng chính sách quảng cáo của chúng tôi.

Bài viết này giải thích cách tìm hiểu lý do quảng cáo bị từ chối, sau đó là cách khắc phục vấn đề và gửi lại quảng cáo để phê duyệt.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Các bước chỉnh sửa quảng cáo sẽ khác nhau, tùy theo lỗi vi phạm chính sách mà quảng cáo của bạn mắc phải. Bản thân quảng cáo của bạn có thể không tuân thủ một số chính sách cụ thể của Google Ads (ví dụ: quảng cáo của bạn không tuân thủ chính sách Biên tập của chúng tôi), hoặc trang đích của bạn có thể có vấn đề (ví dụ: trang đích không hoạt động hoặc có nội dung không được phép sử dụng). Bạn cần kiểm tra chính sách đang ảnh hưởng đến quảng cáo, sau đó làm theo các bước liên quan bên dưới.

Quảng cáo có lỗi vi phạm chính sách không liên quan đến trang đích

Nếu quảng cáo của bạn bị ảnh hưởng bởi các chính sách không liên quan đến trang đích, hãy chỉnh sửa quảng cáo theo các bước sau:

 1. Chuyển đến trang “Quảng cáo và phần mở rộng", rồi tìm quảng cáo hoặc phần mở rộng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Di chuột qua quảng cáo hoặc phần mở rộng đó, rồi nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Chỉnh sửa quảng cáo hoặc phần mở rộng để quảng cáo hoặc phần mở rộng đó tuân thủ chính sách.
 4. Nhấp vào Lưu. Hệ thống sẽ tự động xem xét lại quảng cáo của bạn. Hãy kiểm tra trạng thái của quảng cáo trên trang "Quảng cáo và phần mở rộng" để biết thông tin cập nhật.

Quảng cáo có lỗi vi phạm chính sách liên quan đến trang đích

Hãy làm theo các bước bên dưới đối với quảng cáo có lỗi vi phạm chính sách liên quan đến trang đích của bạn. Ví dụ: trang đích của bạn có thể không hoạt động hoặc chứa nội dung không được phép sử dụng (ví dụ: trang đích cung cấp nội dung liên quan đến cờ bạc ở các quốc gia cấm hoạt động cờ bạc).

 1. Chỉnh sửa trang đích để trang đó tuân thủ chính sách của Google Ads.

Nếu quảng cáo bị từ chối là quảng cáo văn bản mở rộng, hãy làm theo các bước bên dưới để gửi lại quảng cáo, sau đó hệ thống sẽ xem xét trực tiếp trên tài khoản Google Ads của bạn. Đối với tất cả các loại quảng cáo khác, hãy sử dụng biểu mẫu Câu hỏi về quảng cáo bị từ chối và chính sách để gửi lại quảng cáo cho hệ thống xem xét.
 1. Gửi lại để xem xét. Sau khi bạn đã chỉnh sửa trang đích, hãy nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang ở phía bên trái. Từ đây, bạn sẽ có hai cách truy cập vào trang "Vi phạm chính sách", nơi bạn có thể gửi lại quảng cáo để hệ thống xem xét.

Trực tiếp từ bảng "Quảng cáo và phần mở rộng":

 1. Chọn quảng cáo mà bạn muốn gửi lại để hệ thống xem xét.
 2. Trong trình đơn ở phía trên cùng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Gửi lại để xem xét. Bạn sẽ được chuyển đến trang "Vi phạm chính sách". Nếu quảng cáo bạn chọn không đủ điều kiện để gửi lại, bạn sẽ thấy thông báo cho biết đó là quảng cáo nào.
 4. Trong mục "Lý do gửi lại", hãy chọn Đã thực hiện các thay đổi để tuân thủ chính sách.
 5. Trong mục "Gửi lại quảng cáo sau", hãy chọn quảng cáo mà bạn muốn gửi lại do lỗi vi phạm chính sách này.
 6. Nhấp vào Gửi.

Từ cột trạng thái của quảng cáo riêng lẻ:

 1. Trong cột "Trạng thái" của quảng cáo mà bạn muốn gửi lại, hãy di chuột qua trạng thái của quảng cáo, rồi nhấp vào Gửi lại để xem xét.
 2. Trong mục "Lý do gửi lại", hãy chọn Đã thực hiện các thay đổi để tuân thủ chính sách.
 3. Trong mục "Gửi lại quảng cáo sau", hãy chọn quảng cáo mà bạn muốn gửi lại do lỗi vi phạm chính sách này.
 4. Nhấp vào Gửi.

Xin lưu ý rằng trên trang "Vi phạm chính sách", bạn sẽ thấy bảng cho tất cả các lỗi vi phạm chính sách mà bạn có thể gửi lại quảng cáo. Bạn có thể gửi lại quảng cáo cho nhiều lỗi vi phạm chính sách (nếu cần).

Kháng nghị quyết định về chính sách

Lưu ý: Hiện tại, bạn chỉ có thể kháng nghị quyết định về chính sách trực tiếp từ tài khoản Google Ads của bạn đối với quảng cáo văn bản mở rộng.

Đối với tất cả các định dạng quảng cáo khác, bạn có thể kháng nghị quyết định về chính sách bằng cách sử dụng biểu mẫu Câu hỏi về quảng cáo bị từ chối và chính sách.

 Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã mắc sai sót sau khi kiểm tra chính sách ảnh hưởng đến quảng cáo của bạn, bạn có thể kháng nghị quyết định của chúng tôi trực tiếp từ tài khoản Google Ads. Hãy bắt đầu bằng cách nhấp vào mục Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang ở phía bên trái. Từ đây, bạn sẽ có hai cách gửi lại quảng cáo để được xem xét:

Từ bảng "Quảng cáo và phần mở rộng":

 1. Chọn quảng cáo mà bạn muốn gửi lại để hệ thống xem xét.
 2. Từ trình đơn ở trên cùng, hãy chọn Chỉnh sửa .
 3. Nhấp vào mục Gửi lại để xem xét. Nếu quảng cáo bạn chọn không đủ điều kiện để gửi lại, bạn sẽ thấy thông báo cho biết đó là quảng cáo nào.
 4. Trong mục "Lý do gửi lại", hãy chọn Kháng nghị quyết định về chính sách.
 5. Nhấp vào Gửi.

Từ cột trạng thái của quảng cáo:

 1. Trong cột "Trạng thái" của quảng cáo mà bạn muốn kháng nghị, hãy di chuột qua trạng thái quảng cáo, rồi nhấp vào mục Gửi lại để xem xét.
 2. Trong mục "Lý do gửi lại", hãy chọn Kháng nghị quyết định về chính sách.
 3. Trong phần "Gửi lại quảng cáo sau", hãy chọn các quảng cáo mà bạn muốn gửi lại.
 4. Nhấp vào Gửi

Kiểm tra trạng thái gửi lại

Sau khi gửi lại quảng cáo, bạn luôn có thể kiểm tra trạng thái xem xét trong Trình quản lý chính sách.

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ   ở góc trên bên phải của tài khoản.
 2. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Trình quản lý chính sách.
 3. Trong tab "Lịch sử gửi lại", bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về tất cả các quảng cáo mà bạn đã gửi lại.
 • Cột "Trạng thái" hiển thị trạng thái xem xét quảng cáo gửi lại là đang thực hiện hay đã hoàn thành.
 • Các cột "Kết quả" hiển thị kết quả xem xét quảng cáo gửi lại, trong đó có số quảng cáo mà chúng tôi đã cập nhật trạng thái phê duyệt sau khi xem xét.
 • Cột "Hành động" hiển thị các hành động khác mà bạn có thể thực hiện cho quảng cáo của mình (ví dụ: bạn có thể thử gửi lại quảng cáo).
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố