Zacielenie reklám

Zacielenie reklám je podstatnou časťou úspešnej reklamnej kampane. Možno ste navrhli dokonalú reklamu, no ak chcete účinnejšie dosiahnuť svoj cieľ, budete ju musieť zobraziť správnym ľuďom v správny čas. Google Ads ponúka rôzne spôsoby zacielenia reklám.

Skôr než začnete

Skupiny videoreklám používajúce iba zacielenie na umiestnenie: ak zacieľujete iba na umiestnenia na YouTube alebo v Obsahovej sieti, vaše reklamy sa teraz budú môcť zobrazovať v umiestneniach oboch typov.
Existujúce reklamné skupiny bez zacielenia sú v rámci jednorazovej výnimky automaticky pozastavené, aby nezobrazovali reklamy, ktoré nechcete zobrazovať. Odteraz ručne pozastavte reklamné skupiny, ktoré nie sú pripravené na zobrazovanie reklám. Ďalšie informácie o pozastavení alebo opätovnom spustení reklamných skupín

Zacielenie na publikum

S cieľom poskytnúť komplexné a konsolidované zobrazenie publík a zjednodušiť správu a optimalizáciu publík zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

 • Nové reporty publika
  Podrobné reporty demografických údajov, segmentov a vylúčení publika sú teraz konsolidované na jednom mieste, na karte Publiká v ľavej navigačnej ponuke na stránke. Na tejto stránke reportov môžete publiká aj jednoducho spravovať. Ďalšie informácie o reportoch publika
 • Nové výrazy
  V reporte publika a ďalších častiach účtu Google Ads používame nové výrazy. Napríklad „typy publík“ (zahŕňajú podobné a vlastné publiká, publiká podľa nákupných úmyslov a podľa záujmov) sa teraz nazývajú „segmenty publika“ a „remarketing“ sa teraz označuje ako „vaše údaje“. Ďalšie informácie o aktualizácii výrazov a slovných spojení týkajúcich sa publík

Publikum tvoria ľudia, ktorých chcete osloviť reklamami. Môžete ich osloviť na základe rôznych faktorov:

 • o koho ide;
 • aké sú ich záujmy a návyky;
 • aké informácie aktívne vyhľadávajú;
 • či ide o ľudí, ktorí už interagovali s vašimi reklamami, webom alebo aplikáciou a môžu sa vrátiť.

Ďalšie informácie o zacielení na publikum

Zacielenie podľa obsahu

S cieľom poskytnúť komplexný a konsolidovaný prehľad zacielenia na obsah a zjednodušiť správu a optimalizáciu zacielenia na obsah zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

Všetky typy zacielenia na obsah teraz nájdete v sekcii Obsah v bočnej navigácii:

 • Sekcie Témy, Umiestnenia, Kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu a Vylúčenia pre všetky typy zacielenia na obsah sú teraz kategorizované na karte Obsah v bočnej navigačnej ponuke. V sekcii Vylúčenia môžete kliknutím na rozbaľovaciu šípku napravo od výrazu Vylúčenia vybrať vylúčenia tém, umiestnení alebo kľúčových slov pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu.

Čoskoro zavedieme ďalšie zlepšenia:

 • Sekcie Témy, Umiestnenia a Kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu skonsolidujeme na jedinú stránku Obsah a do jediného reportu. Vylúčenia tiež skonsolidujeme do jedného reportu na tej istej stránke (Obsah).
 • Reklamy budú zacieľovať na akýkoľvek obsah vybraný v reklamnej skupine. Ak ste napríklad zacielili na tému „bicykle“ a na výraz „cyklisti“ ako na kľúčové slovo pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu, vaše reklamy sa budú zobrazovať pri obsahu, ktorý vyhovuje niektorému z týchto zacielení.

Až do migrácie účtu odporúčame používať v každej reklamnej skupine iba jeden spôsob zacielenia na obsah (témy, umiestnenia ALEBO kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu). Pred nadchádzajúcimi zmenami môže kombinovanie týchto spôsobov obmedziť výkonnosť kampane.

Iba videokampane, ktoré prinášajú konverzie: v najbližších mesiacoch už do nových ani existujúcich kampaní s konverziami videa nebudete môcť pridať zacielenie podľa obsahu. Pomôže vám to získať viac príležitostí na konverzie. Od začiatku roka 2023 budú všetky existujúce nastavenia zacielenia na obsah automaticky odstránené z videokampaní, ktoré prinášajú konverzie. Ak chcete manuálne odstrániť zacielenie na obsah z existujúcich kampaní, ktoré prinášajú konverzie, prejdite do nastavení reklamnej skupiny. Ďalšie informácie o optimalizácii kampane na získavanie konverzií
 • Témy: zacieľte jednu reklamu súčasne na viacero stránok o určitej téme. Zacielenie na témy poskytuje dosah na široké spektrum stránok v Obsahovej sieti (ang. Display Network). Google Ads analyzuje obsah každého webu, pričom prihliada na faktory, ako sú napríklad text, jazyk, štruktúra odkazov a štruktúra stránky. Potom určí ústredný motív každej webovej stránky a reklamy zacieli na základe vášho výberu tém.
 • Umiestnenie: zacieľte na weby v Obsahovej sieti, ktoré vaši zákazníci navštevujú. Ak vyberiete tento typ zacielenia, pri vyhľadávaní relevantných webov budeme uvažovať len nad vami vybranými webmi (spravované umiestnenia). Zacielenie na umiestnenie na rozdiel od kontextového zacielenia (automatické umiestnenia) nevyžaduje kľúčové slová. Umiestnením môže byť celý web alebo jeho časť.
 • Kľúčové slová obsahu: vyberte slová, ktoré súvisia s vaším výrobkom alebo službou, a zacieľte tak na používateľov vyhľadávajúcich pomocou tých istých výrazov. Skupinu kľúčových slov môžete prispôsobiť tak, aby ste manuálne oslovili určitú demografickú skupinu alebo splnili konkrétne ciele. Kľúčové slová môžete napríklad zmeniť tak, aby ste zohľadnili sezónne záujmy alebo vyťažili z predaja maximum.
 • Rozšírenie do Obsahovej siete (pre vyhľadávanie): umožnite službe Google Ads nachádzať používateľov pomocou kombinácie automatických ponúk a inteligentného zacielenia. Rozšírenie do Obsahovej siete funguje pri kampaniach vo vyhľadávaní (ang. search campaign) i obsahových kampaniach (ang. Display campaign) a v záujme dosiahnutia najlepších výsledkov zacieľuje na okamihy vysokej výkonnosti.

Príklady

Ak prevádzkujete útulok pre psov v Košiciach, mohli by ste pridať výraz „starostlivosť o psov“ ako kľúčové slovo pre reklamu vo vyhľadávaní a „Košice a mestá v okolí“ ako cieľovú oblasť pre kampaň Google Ads. Keď potom ľudia v Košiciach zadajú na Googli výraz „starostlivosť o psov“, mohla by sa im vedľa výsledkov vyhľadávania zobraziť vaša reklama.

Ak vaša firma predáva kostýmy, mohli by ste pridať výraz „kúpiť kostýmy“ ako kľúčové slovo pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu a zacieliť obrázkovú reklamu na iPhony alebo zariadenia s Androidom. Keď potom ľudia na telefónoch s Androidom navštívia weby v Obsahovej sieti s informáciami o kúpe kostýmov, mohla by sa im zobraziť vaša obrázková reklama.

Na čo treba pamätať

Pri výbere viacerých spôsobov zacielenia v Obsahovej sieti závisí váš úspech od nastavenia sietí.

Obsahové reklamy sa zobrazujú iba v Obsahovej sieti Google. Nezobrazujú sa na stránkach s výsledkami vyhľadávania. Obsahové reklamy možno podobne ako iné reklamy Google vytvoriť v kampaniach založených na cene za kliknutie (ang. cost-per-click), cene za tisíc zobrazení, cieľovej cene za akciu, cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu a vylepšenej cene za kliknutie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
73067
false
false
false