Zacielenie reklám

Zacielenie reklám je podstatnou časťou úspešnej reklamnej kampane. Možno ste navrhli dokonalú reklamu, no ak chcete účinnejšie dosiahnuť svoj cieľ, budete ju musieť zobraziť správnym ľuďom v správny čas. Google Ads ponúka rôzne spôsoby zacielenia reklám.

Zacielenie na publikum

S cieľom poskytnúť komplexné a konsolidované zobrazenie publík a zjednodušiť správu a optimalizáciu publík zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

 • Nové reporty publika
  Podrobné reporty demografických údajov publika, segmentov publika a vylúčených publík sú teraz konsolidované na jednom mieste. Kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon, otvorte kartu Publiká, kľúčové slová a obsah a kliknite na Publiká. Na tejto stránke prehľadov môžete publiká aj jednoducho spravovať. Prečítajte si viac o reportoch publika.
 • Nové výrazy
  V reporte publika a ďalších častiach účtu Google Ads používame nové výrazy. Napríklad „typy publík“ (zahŕňajú vlastné publiká, publiká podľa nákupných úmyslov a podľa záujmov) sa teraz nazývajú segmenty publika a „remarketing“ sa teraz označuje ako „vaše údaje“. Ďalšie informácie o aktualizácii výrazov a slovných spojení týkajúcich sa publík

Publikum tvoria ľudia, ktorých chcete osloviť reklamami. Môžete ich osloviť na základe rôznych faktorov:

 • o koho ide;
 • aké sú ich záujmy a návyky;
 • aké informácie aktívne vyhľadávajú;
 • či ide o ľudí, ktorí už interagovali s vašimi reklamami, webom alebo aplikáciou a môžu sa vrátiť.

Ďalšie informácie o zacielení na publikum

Zacielenie podľa obsahu

Vaše reklamy sa teraz budú zobrazovať v obsahu, ktorý sa zhoduje s ktorýmikoľvek z tém, umiestnení alebo kľúčových slov pre obsahové reklamy, videoreklamy alebo reklamy vo vyhľadávaní, na ktoré zacieľujete, vďaka čomu oslovíte viac potenciálnych zákazníkov. Ak ste napríklad zacielili na tému „bicykle“ a výraz „cyklisti“ ako na kľúčové slovo pre obsahové reklamy, videoreklamy alebo reklamy vo vyhľadávaní, vaše reklamy sa budú zobrazovať pri obsahu, ktorý vyhovuje niektorému z týchto zacielení.

V službe Google Ads uvidíte aj to, že kontextové zacielenie sa zobrazuje zjednodušene na jednej stránke, vďaka čomu môžete spravovať všetky typy zacielenia podľa obsahu (témy, umiestnenia, kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu a vylúčenia) v jednom zobrazení. Novú stránku nájdete v sekcii Obsah v rámci sekcie Kampane Campaigns Icon v navigačnej ponuke vľavo.

Iba videokampane, ktoré prinášajú konverzie: v najbližších mesiacoch už do nových ani existujúcich kampaní s konverziami videa nebudete môcť pridať zacielenie podľa obsahu. Pomôže vám to získať viac príležitostí na konverzie. Od začiatku roka 2023 budú všetky existujúce nastavenia zacielenia na obsah automaticky odstránené z videokampaní, ktoré prinášajú konverzie. Ak chcete manuálne odstrániť zacielenie na obsah z existujúcich kampaní, ktoré prinášajú konverzie, prejdite do nastavení reklamnej skupiny. Ďalšie informácie o optimalizácii kampane na získavanie konverzií

Spôsoby zacielenia podľa obsahu vám umožňujú definovať, kde chcete (alebo kde nechcete) zobrazovať reklamy. Pri skombinovaní viacerých spôsobov zacielenia podľa obsahu budú reklamy zacielené na každý vybraný obsah v reklamnej skupine a umožnia vám osloviť širšie publikum.

 • Témy: zacieľte jednu reklamu na viacero stránok o určitých témach súčasne. Zacielenie na témy poskytuje dosah na široké spektrum stránok v Obsahovej sieti (ang. Display Network). Google Ads analyzuje obsah každého webu, pričom prihliada na faktory, ako sú napríklad text, jazyk, štruktúra odkazov a štruktúra stránky. Potom určí ústredný motív každej webovej stránky a reklamy zacieli na základe vášho výberu tém.
 • Umiestnenie: zacieľte na weby v Obsahovej sieti, ktoré vaši zákazníci navštevujú. Ak vyberiete tento typ zacielenia, pri vyhľadávaní relevantných webov budeme uvažovať len nad vami vybranými webmi (spravované umiestnenia). Zacielenie na umiestnenie na rozdiel od kontextového zacielenia (automatické umiestnenia) nevyžaduje kľúčové slová. Umiestnením môže byť celý web alebo jeho časť.
 • Kľúčové slová obsahu: vyberte slová, ktoré súvisia s vaším výrobkom alebo službou, a zacieľte tak na používateľov vyhľadávajúcich pomocou tých istých výrazov. Skupinu kľúčových slov môžete prispôsobiť tak, aby ste manuálne oslovili určitú demografickú skupinu alebo splnili konkrétne ciele. Kľúčové slová môžete napríklad zmeniť tak, aby ste zohľadnili sezónne záujmy alebo vyťažili z predaja maximum.

Nastavenia zacielenia podľa obsahu môžete spravovať v individuálnej kampani alebo vo všetkých vhodných kampaniach prostredníctvom sekcie Obsah v účtu Google Ads.

Príklady

Ak prevádzkujete útulok pre psov v Košiciach, mohli by ste pridať výraz „starostlivosť o psov“ ako kľúčové slovo pre reklamu vo vyhľadávaní a „Košice a mestá v okolí“ ako cieľovú oblasť pre kampaň Google Ads. Keď potom ľudia v Košiciach zadajú na Googli výraz „starostlivosť o psov“, mohla by sa im vedľa výsledkov vyhľadávania zobraziť vaša reklama.

Ak vaša firma predáva kostýmy, mohli by ste pridať výraz „kúpiť kostýmy“ ako kľúčové slovo pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu a zacieliť obrázkovú reklamu na iPhony alebo zariadenia s Androidom. Keď potom ľudia na telefónoch s Androidom navštívia weby v Obsahovej sieti s informáciami o kúpe kostýmov, mohla by sa im zobraziť vaša obrázková reklama.

Dôležité

Pri výbere viacerých spôsobov zacielenia v Obsahovej sieti závisí váš úspech od nastavení siete.

Obsahové reklamy sa zobrazujú iba v Obsahovej sieti Google. Nezobrazujú sa na stránkach s výsledkami vyhľadávania. Obsahové reklamy možno podobne ako iné reklamy Google vytvoriť v kampaniach založených na cene za kliknutie (ang. cost-per-click), cene za tisíc zobrazení, cieľovej cene za akciu, cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu a vylepšenej cene za kliknutie.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
12793181800815466112
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067