Zacielenie reklám

Zacielenie reklám je podstatnou časťou úspešnej reklamnej kampane. Možno ste navrhli dokonalú reklamu, no ak chcete účinnejšie dosiahnuť svoj cieľ, budete ju musieť zobraziť správnym ľuďom v správny čas. Google Ads ponúka rôzne spôsoby zacielenia reklám.

Skôr než začnete

Skupiny videoreklám používajúce iba zacielenie na umiestnenie: ak zacieľujete iba na umiestnenia na YouTube alebo v Obsahovej sieti, vaše reklamy sa teraz budú môcť zobrazovať v umiestneniach oboch typov.
Existujúce reklamné skupiny bez zacielenia sú v rámci jednorazovej výnimky automaticky pozastavené, aby nezobrazovali reklamy, ktoré nechcete zobrazovať. Odteraz ručne pozastavte reklamné skupiny, ktoré nie sú pripravené na zobrazovanie reklám. Ďalšie informácie o pozastavení alebo opätovnom spustení reklamných skupín

Zacielenie na publikum

 • Demografické údaje: zacieľte svoje reklamy na základe toho, aké obľúbené sú vaše produkty a služby u používateľov v určitých oblastiach, určitého veku či pohlavia alebo s určitými typmi zariadení.
 • Záujmy: inzerenti s televíznymi kampaňami ich môžu rozšíriť online a oslovovať publikum pomocou Vyhľadávania Google alebo Obsahovej siete.
 • Nákupné úmysly: zobrazujte reklamy ľuďom, ktorí vyhľadávali produkty a služby, ako sú tie vaše. Títo používatelia môžu chcieť nakupovať alebo už v minulosti uskutočnili nákup a stále môžu mať dostatočný záujem na to, aby s vašimi reklamami interagovali.
 • Vlastné publikum podľa nákupných úmyslov: pomocou vlastného publika podľa nákupných úmyslov vyberte kľúčové slová alebo frázy súvisiace s ľuďmi, ktorí budú s najväčšou pravdepodobnosťou interagovať s vaším webom a nakupovať. Okrem kľúčových slov vám vlastné publikum podľa nákupných úmyslov umožňuje pridávať adresy pre weby, aplikácie alebo obsah na YouTube súvisiaci so záujmami vášho publika.
 • Podobné publiká: rozšírte svoje publikum zacielením na používateľov so záujmami súvisiacimi s používateľmi vo vašich remarketingových zoznamoch. Títo používatelia nevyhľadávajú priamo vaše produkty alebo služby, ale ich súvisiace záujmy ich môžu viesť k tomu, aby interagovali s vašimi reklamami.
 • Remarketing: zacieľte na používateľov, ktorí už interagovali s vašimi reklamami, webom alebo aplikáciou, aby sa im vaše reklamy zobrazovali častejšie. Títo používatelia sa môžu nachádzať v ľubovoľnej fáze konverzie, pokiaľ v minulosti navštívili váš web alebo klikli na vašu reklamu. Títo používatelia sa dokonca môžu vrátiť, aby dokončili nákup.

Zacielenie na obsah

 • Témy: zacieľte jednu reklamu na viacero stránok o určitej téme naraz. Pomocou zacielenia na témy máte dosah na široké spektrum stránok v Obsahovej sieti. Google Ads analyzuje obsah každého webu, pričom prihliada na faktory, ako sú napríklad text, jazyk, štruktúra odkazov a štruktúra stránky. Potom určí ústredný motív každej webovej stránky a reklamy zacieli na základe vášho výberu tém.
 • Umiestnenie: zacieľte na weby v Obsahovej sieti, ktoré vaši zákazníci navštevujú. Ak vyberiete tento typ zacielenia, pri vyhľadávaní relevantných webov bude Google Ads vyhodnocovať len vami vybrané weby (spravované umiestnenia). Zacielenie na umiestnenie na rozdiel od kontextového zacielenia (automatické umiestnenia) nevyžaduje kľúčové slová. Umiestnením môže byť celý web alebo jeho časť.
 • Kľúčové slová pre obsah: vyberte slová, ktoré súvisia s vaším produktom alebo službou, aby ste zacielili na používateľov vyhľadávajúcich pomocou tých istých výrazov. Skupinu kľúčových slov môžete prispôsobiť tak, aby ste manuálne oslovili určitú demografickú skupinu alebo splnili konkrétne ciele. Môžete napríklad zmeniť kľúčové slová tak, aby zohľadňovali sezónne záujmy alebo vyťažili z predaja maximum.
 • Aktivácia zobrazovania v Obsahovej sieti pre vyhľadávanie: nechajte Google Ads vyhľadávať používateľov pomocou kombinácie automatického ponúkania cien a inteligentného zacielenia. Aktivácia zobrazovania v Obsahovej sieti funguje v kampaniach vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti a tiež vo videokampaniach. Umožňuje dosahovať najlepšie výsledky zacielením na okamihy s vysokou výkonnosťou.

Zacielenie na zariadenie

 • Počítače: zacieľte na používateľov prezerajúcich si obsah na stolných a prenosných počítačoch s obrazovkou, ktorá má aspoň sedem palcov.
 • Mobily: zacieľte na používateľov smartfónov.
 • Tablety: zacieľte na používateľov mobilných zariadení, medzi ktoré nemusia nutne patriť telefóny.
 • Televízne obrazovky: zacieľte na používateľov zariadení, ktoré streamujú televízny obsah, napríklad inteligentné televízory, hracie konzoly a pripojené zariadenia ako Chromecast. Zacielenie na televízne obrazovky je určené len pre videokampane. 

 

Príklady

Ak máte psí salón v Bratislave, môžete pridať kľúčové slová „starostlivosť o psy“ a „Bratislava a mestá v blízkosti“ ako cieľovú oblasť pre svoju kampaň Google Ads. Keď potom ľudia v Bratislave zadajú na Googli kľúčové slovo „starostlivosť o psy“, môže sa vedľa výsledkov vyhľadávania zobraziť vaša reklama.

Ak vo svojej firme predávate kostýmy, mohli by ste pridať kľúčové slovo „kúpiť kostýmy“ a tému Záľuby a voľný čas > Špeciálne príležitosti > Dovolenky a sezónne udalosti a zacieliť svoju obrázkovú reklamu na telefóny iPhone alebo zariadenia s Androidom. Ľudia by potom mohli pri použití telefónov s Androidom na návštevu webov v Obsahovej sieti uvidieť vašu obrázkovú reklamu obsahujúcu informácie o kúpe kostýmov, Halloweene alebo inom sviatku (napr. fašiangovom utorku).

Na čo treba pamätať

Pri výbere viacerých spôsobov zacielenia v Obsahovej sieti závisí váš úspech od nastavení siete.

Obsahové reklamy sa zobrazujú iba v Obsahovej sieti Google. Nezobrazujú sa na stránkach s výsledkami vyhľadávania. Obsahové reklamy je možné podobne ako ostatné reklamy Google vytvoriť pre kampane založené na cene za kliknutie (CZK), cene za tisíc zobrazení (CTZ), cieľovej cene za akciu (cieľovej CZA), cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (cieľovej ROAS) a vylepšenej cene za kliknutie (vylepšenej CZK).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false