[Migrácia na GA4] Ako automaticky vytvorené vlastníctva GA4 ovplyvňujú váš účet Google Ads

Služba Google Analytics 4 (GA4) nahradila službu Universal Analytics (UA) Od 1. júla 2023 prestali vlastníctva v štandardnej službe Universal Analytics spracúvať údaje. (Vlastníctva v službe Universal Analytics 360 s aktuálnou objednávkou získajú jednorazové predĺženie spracúvania, ktoré sa skončí 1. júla 2024.) Je nevyhnutné, aby ste svoje vlastníctvo v službe Universal Analytics migrovali do služby Google Analytics 4. Ako prejsť na Google Analytics 4

Služba Google Analytics 4 nahradila službu Universal Analytics. Od 1. júla 2023 prestali všetky štandardné vlastníctva v službe Universal Analytics spracúvať údaje. Vlastníctva v službe Universal Analytics 360 s aktuálnou objednávkou získajú jednorazové predĺženie spracúvania, ktoré sa skončí 1. júla 2024. Ďalšie informácie o ukončení služby Universal Analytics

Od apríla 2023 boli všetky vaše štandardné vlastníctva v službe Universal Analytics, ktoré za posledných 12 mesiacov získali prístupy, nahradené automaticky vytvorenými vlastníctvami v službe Google Analytics 4 (GA4), ktoré sú založené na aktuálne používaných konverziách alebo publikách v službe Universal Analytics.

Niektoré konfigurácie v službe Universal Analytics nemajú jednoznačný ekvivalent v službe Google Analytics 4 a automatický proces nemusí uskutočniť rovnaké rozhodnutia, aké by ste urobili vy. Dôrazne vám odporúčame manuálne migrovať vlastníctvo v službe Universal Analytics do služby Google Analytics 4.

Ak nechcete, aby sa vo vašom účte Google Ads automaticky použili kľúčové udalosti a publiká zo služby GA4, z využitia tohto postupu sa môžete odhlásiť.

V tomto článku vysvetlíme nasledujúce témy:

Ako sa odhlásiť

Termín na odhlásenie sa z použitia kľúčových udalostí a publík zo služby Google Analytics 4 v účte Google Ads na základe vlastníctva v službe Universal Analytics bol 30. apríl 2023. V prípade niektorých individuálnych vlastníctiev je však možnosť odhlásiť sa stále k dispozícii. Skontrolujte svoje vlastníctvo v službe Universal Analytics a overte, či je možnosť odhlásiť sa pre vaše vlastníctvo stále dostupná.

Ako fungujú automaticky vytvorené vlastníctva GA4

Automaticky vytvorené vlastníctva v službe Google Analytics 4 vám pomôžu začať migráciu zo služby Universal Analytics. Google automaticky migruje všetky vlastníctva v službe Universal Analytics do služby Google Analytics 4. Táto migrácia prebehne v dvoch krokoch:

 1. Google pre vás automaticky vytvorí vlastníctvo v službe Google Analytics 4 na základe nastavení vo vlastníctve v službe Universal Analytics.

 2. Google skopíruje z vášho vlastníctva v službe Universal Analytics všetky konfigurácie (napríklad ciele, publiká a ďalšie), ktoré ste vo vlastníctve GA4 neoznačili ako dokončené.

Zároveň budú vhodné prepojenia so službou Google Ads z vášho aktuálneho vlastníctva v službe Universal Analytics skopírované do nového vlastníctva v službe Google Analytics 4. Zaznamenáte aktualizované údaje o kľúčových udalostiach a publikách v službe Google Ads, ktoré boli importované do vašich účtov Google Ads.

1. krok: automatická konfigurácia vlastníctva GA4

Google automaticky vytvorí vlastníctvo GA4 na základe nastavení vo vlastníctve v službe Universal Analytics. Ak už máte vytvorené vlastníctvo GA4, ktoré je prepojené s vlastníctvom v službe Universal Analytics, z vlastníctva v službe Universal Analytics budú skopírované všetky konfigurácie (napríklad ciele, publiká a ďalšie), ktoré ste vo vlastníctve GA4 neoznačili ako dokončené.

Všetky vhodné prepojenia so službou Google Ads z vášho aktuálneho vlastníctva v službe Universal Analytics budú skopírované do nového vlastníctva v službe Google Analytics 4. Zaznamenáte aktualizované údaje o kľúčových udalostiach a publikách v službe Google Ads, ktoré boli importované do vašich účtov Google Ads.

Zákazníci služby Google Analytics 360: automaticky vytvorené vlastníctva v službe Google Analytics 4 nebudú nakonfigurované tak, aby nahradili vaše aktuálne vlastníctva v službe Universal Analytics 360. Ak máte vlastníctva v službe Universal Analytics 360, migráciu vykonajte sami, skôr než vlastníctva prestanú 1. júla 2024 spracúvať údaje. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte zástupcu Googlu.

2. krok: automatické prepnutie na kľúčové udalosti v službe GA4 a ich spárovanie s publikami v službe GA4

Automaticky vytvorené vlastníctva v službe Google Analytics 4 vám pomôžu začať migráciu zo služby Universal Analytics.

Prečítajte si nasledujúce podrobnosti, aby ste pochopili, ako môžu novovytvorené vlastníctva ovplyvniť váš účet Google Ads. Ďalšie informácie o tom, ako môže automaticky vytvorené vlastníctvo ovplyvniť váš účet Google Analytics

Aktualizované kľúčové udalosti a ciele kľúčových udalostí

Ak importujete kľúčové udalosti z vlastníctva v službe Universal Analytics do služby Google Ads a používate ich pri ponukách, kľúčové udalosti sa prepnú na ekvivalenty v službe GA4 (ak je to možné). Vo vašom účte Google Ads to zahŕňa tieto kroky:

 1. Import ekvivalentnej kľúčovej udalosti v službe GA4.
 2. Nastavenie optimalizácie akcie na primárnu.
 3. Nastavenie optimalizácie akcie konverzie v službe Universal Analytics na sekundárnu.

Môžete zaznamenať nezrovnalosti v metrikách kľúčových udalostí, pretože služby Universal Analytics a Google Analytics 4 merajú kľúčové udalosti odlišne. Zmena vlastníctiev môže spôsobiť krátkodobé kolísanie vo výkonnosti a výdavkoch kampaní, pretože modely ponúk Googlu sa musia prispôsobiť novým kľúčovým udalostiam. Ako vyriešiť nezrovnalosti v kľúčových udalostiach

Ak chcete toto kolísanie zmierniť, môžete podľa potreby upraviť rozpočet a zacielenia. Ďalšie informácie o zmierňovaní kolísania výkonnosti a zmien v kampaniach Google Ads

Ak vo vlastnom cieli v službe Google Ads používate konverziu v službe Universal Analytics, táto konverzia bude odstránená a nahradená ekvivalentnou kľúčovou udalosťou v službe GA4 (ak je to možné).

Ak používate inteligentnú kampaň, kľúčové udalosti sa pred importom do služby Google Ads vypočítajú pomocou atribučného modelu Preferované posledné kliknutie v službe Google Ads zo služby Google Analytics. Pomôže vám to získať viac kľúčových udalostí.

Prečítajte si viac o možných príčinách rozdielov medzi kľúčovými udalosťami v službách GA4 a UA.

Spárované publiká v službe Universal Analytics

S cieľom uľahčiť vám tieto zmeny sme ku kampaniam a reklamným skupinám, ktoré momentálne používajú publiká v službe UA, pripojili ekvivalentné segmenty publika v službe Google Analytics 4.

 • V máji 2023 asistent nastavenia vlastníctva GA4 nastavil základné vlastníctvo GA4 pre každého, kto stále používa publiká v službe Universal Analytics a túto možnosť nedeaktivoval.
 • Nové vlastníctvo v službe Google Analytics 4 je prepojené s rovnakým účtom Google Ads ako ekvivalentné vlastníctvo UA. Nové publiká budú automaticky exportované zo služby GA4 do služby Google Ads.
 • Do príslušných kampaní alebo reklamných skupín, ktoré používajú publiká v službe UA, sme pridali ekvivalentné segmenty založené na službe GA4. Túto možnosť môžete deaktivovať.
 • Na deaktiváciu budete musieť do formulára pridať jednotlivé čísla účtov Google Ads. Ak pridáte číslo účtu správcu Google Ads, neodhlásite sa pre jednotlivé prepojené účty Google Ads.
 • Upozorňujeme, že nie všetky typy publika budú nakonfigurované automaticky. Naďalej odporúčame manuálnu migráciu ako najvhodnejší spôsob migrácie publík kampaní zo služby UA do služby GA4. Ďalšie informácie o [UA→GA4] sprievodcovi migráciou publík

Prečítajte si viac o migrácii publík do služby Google Analytics 4.

Ak importujete publiká z vlastníctva v službe Universal Analytics do služby Google Ads a zacielite ich na reklamné kampane alebo ich z nich vylúčite, tieto publiká budú spárované s ekvivalentom v službe GA4 vždy, keď je to možné.

Ak chcete zmierniť zmeny výkonnosti publík, prečítajte si viac o požiadavkách na zobrazovanie reklám.

Zlepšenie výsledkov migrácie

Skôr než potvrdíte, že vlastníctvo GA4 je prepojené s účtom Google Ads, dokončite nastavenie v službe Google Analytics.

Ak ste už začali migrovať niektoré značky Google, ciele, publiká, prepojenia so službou Google Ads alebo kľúčové udalosti používané v službe Google Ads, ale nastavenie nemáte na začiatku roka 2023 dokončené, vaše vlastníctvo je vhodné na čiastočnú automatickú migráciu. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky migrácie, nezabudnite pripojiť vlastníctvo v službe Google Analytics 4 k účtu Google Ads a skontrolovať pripojené vlastníctva v účte správcu.

Môžete si prečítať, ako zvýšiť spoľahlivosť údajov o kľúčových udalostiach v službe GA4 a vyriešiť prípadné nezrovnalosti v kľúčových udalostiach.

Ako zistím, či momentálne používam Universal Analytics alebo Google Analytics 4?

Ak v súčasnosti používate Universal Analytics, v hornej časti účtu Google Analytics sa zobrazí modré upozornenie „Universal Analytics prestane od 1. júla 2023 spracúvať nové údaje v štandardných vlastníctvach“. Upozorňujeme, že ak ste toto upozornenie už zavreli, nemusí sa viac zobrazovať.

Ďalšou možnosťou je pozrieť si identifikátor vlastníctva:

 • Identifikátory vlastníctiev v službe Universal Analytics sa začínajú písmenami UA a končia sa číslom (UA‑XXXXXXXXX‑1).

 • Identifikátory vlastníctiev v službe Google Analytics 4 obsahujú iba čísla (XXXXXXXXX).

Ďalší postup

Automaticky vytvorené vlastníctva v službe Google Analytics 4 obsahujú iba základné funkcie. Ak chcete zvýšiť hodnotu nového vlastníctva, prečítajte si nasledujúce články:

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka