Nastavenia zacielenia v Obsahovej sieti

V Obsahovej sieti Google môžete osloviť široký okruh zákazníkov, môžete si zvoliť, na ktorých weboch alebo stránkach sa budú zobrazovať vaše reklamy, a používateľov môžete upútať pomocou rôznych atraktívnych formátov reklamy.

Ak chcete inzerovať v Obsahovej sieti, použite ľubovoľný typ kampane Iba Obsahová sieť alebo Vyhľadávacia sieť s optimalizovanou Obsahovou sieťou.

Poznámka: Pozrite si článok Zacielenie a pozorovania.

Skôr než začnete

Skupiny videoreklám používajúce iba zacielenie na umiestnenie: Ak zacieľujete iba na umiestnenia na YouTube alebo v Obsahovej sieti, vaše reklamy sa teraz budú môcť zobrazovať na umiestneniach oboch typov.
Existujúce reklamné skupiny bez zacielenia budú v rámci jednorazovej výnimky automaticky pozastavené, aby nezobrazovali reklamy, ktoré nechcete. Odteraz ručne pozastavte reklamné skupiny, ktoré nie sú pripravené na zobrazovanie reklám. Prečítajte si viac v článku Pozastavenie alebo opätovné spustenie reklamných skupín.

Základné informácie na umiestnenie vašich reklám v Obsahovej sieti

Spôsoby zacielenia ako kľúčové slová alebo publiká podľa záujmov umiestňujú vaše reklamy v Obsahovej sieti.

Keyword is buy soccer balls

Predávate športové potreby. Chcete, aby sa reklamy z vašej futbalovej kampane zobrazovali na stránkach súvisiacich s futbalom. Preto zacielite na kľúčové slová v Obsahovej sieti ako kúpiť futbalovú loptu.

Ako to dosiahnuť v účte Google Ads

Keď pridáte spôsoby zacielenia, ako sú kľúčové slová alebo publiká podľa záujmov, informujete tak Google Ads o tom, kde alebo komu sa môžu zobraziť vaše reklamy pri prehliadaní Obsahovej siete. Zacielenie pridávate do reklamných skupín v kampaniach v Obsahovej sieti.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V sekcii Všetky kampane vyberte Obsahové kampane.
 3. Kliknite na Publiká.
 4. V rozbaľovacej ponuke vyberte Publiká.
 5. Vyberte ikonu ceruzky Upraviť a potom kampaň alebo reklamnú skupinu, na ktorú chcete zacieliť.
  Ak chcete osloviť potenciálnych zákazníkov, do reklamných skupín môžete pridať zacielenie na publikum a osloviť tak ľudí na základe toho, kto sú, aké majú záujmy a návyky, čo aktívne vyhľadávajú alebo ako interagovali s vašou firmou. Ďalšie informácie o zacielení na publikum
 6. Kliknite na Uložiť.

V závislosti od vybratých možností sa naboku môže zobraziť kalkulačka, ktorá ukazuje dostupné zobrazenia pre vybraté zacielenie. Počet dostupných zobrazení môže byť v závislosti od vášho výberu často dosť vysoký. Ďalšie informácie o dostupných zobrazeniach nájdete v článku Zobrazenie odhadov dosahu týkajúcich sa Obsahovej siete

Väčšia kontrola nad miestami zobrazovania reklám a výber nastavení zacielenia

Nastavenia zacielenia, ako sú Zacielenie a Pozorovanie, tiež ovplyvňujú dosah vašich reklám. Považujte ich za nastavenia, ktoré slúžia na nasledujúce účely:

Zacielenie

 • Obmedzuje reklamy na zobrazovanie pre vybratý spôsob zacielenia, ako sú kľúčové slová.
 • Umožňuje nastaviť ponuky pre individuálne zacielenie, napríklad 2,00 € za kľúčové slová kúpiť futbalové lopty.
Affinity audience is Soccer Fans

Na základe kľúčových slov v Obsahovej sieti sa vaše reklamy teraz môžu zobrazovať na stránkach o futbale. Vy však chcete osloviť konkrétne futbalových fanúšikov, preto zacielite na publikum podľa záujmov Futbaloví fanúšikovia a nastavíte oba spôsoby zacielenia na možnosť Zacielenie.

Pozorovanie

 • Neobmedzuje reklamy na zobrazovanie pre vybratý spôsob zacielenia.
 • Umožňuje nastaviť ponuky pre individuálne zacielenie, napríklad 2,00 € pre kategóriu Futbaloví fanúšikovia.
Affinity audience is Soccer Fans

Ak použijeme ten istý príklad ako vyššie, povedzme, že uprednostňujete zobrazovanie reklám nadšencom futbalu, ale nechcete obmedziť svoje reklamy len na toto publikum. Rozhodnete sa vykonať nasledujúce kroky:

 • Nastavíte kľúčové slová v Obsahovej sieti na možnosť Zacielenie, takže vaše reklamy sa budú zobrazovať na základe vašich kľúčových slov.
 • Nastavíte záujmy a remarketing na možnosť Pozorovanie so zvýšenou ponukou pre futbalových fanúšikov a zvýšite tak šance, že sa vaše reklamy zobrazia ľuďom patriacim do tohto publika podľa záujmov.

Ako to dosiahnuť v účte Google Ads

Keď pridáte viaceré spôsoby zacielenia do rovnakej reklamnej skupiny a nastavíte ich na možnosť Zacielenie, Google Ads informujete, že má obmedziť alebo zúžiť dosah vašich reklám. Keď pridáte ďalšie spôsoby zacielenia a nastavíte ich na možnosť Pozorovanie, Google Ads informujete, že nemá obmedziť miesta zobrazenia vašich reklám, ale zvýšiť alebo znížiť ich šance zobrazenia v závislosti od ponuky, ktorú vyberiete.

 1. Opakujte 1. až 3. krok z 1. sekcie pre každý ďalší spôsob zacielenia, ktorý pridáte do svojej reklamnej skupiny.
 2. Pre každý spôsob zacielenia vyberte možnosť Zacielenie alebo Pozorovanie.
 3. (Voliteľné) Vyberte pre svoje zacielenie rôzne ponuky. Na podkarte Záujmy a remarketing môžete napríklad nastaviť ponuku pre možnosť Futbaloví fanúšikovia.

Naboku si môžete všimnúť, že vždy keď do reklamnej skupiny pridáte spôsob zacielenia a nastavíte ho na možnosť Zacielenie, počet dostupných zobrazení sa zníži. Ide o typický prejav pri pridaní viacerých spôsobov zacielenia s nastavením Zacielenie v jednej reklamnej skupine.

Kľúčové slová Kľúčové slová a publikum podľa záujmov Kľúčové slová a publikum podľa záujmov a pohlavie
Potential Display Network reach Potential Display Network reach Potential Display Network reach

Dôležitá poznámka: Pre malé a stredné firmy je lepšie v reklamnej skupine nastaviť na možnosť Zacielenie menej spôsobov zacielenia. V opačnom prípade to môže viesť k obmedzeniu dosahu vašich reklám tak, že sa budú zobrazovať len zriedkavo.

Vyskúšanie rozšírených kombinácií zacielenia na základe vašich cieľov

Kampane na priamy predaj

Ak je vaším cieľom predávať výrobky a osloviť konkrétny typ publika, do reklamnej skupiny je vhodné pridať niekoľko spôsobov zacielenia, ktoré sú nastavené na možnosť Zacielenie. Vaše reklamy sa potom môžu zobraziť len v prípade zhody vami vybratých konkrétnych spôsobov zacielenia. Tu je niekoľko vzorových kombinácií:

Spôsoby zacielenia Zacielenie (predvolené nastavenie) Pozorovanie Kedy sa reklamy môžu zobraziť
Kľúčové slová + umiestnenia Kľúčové slová + umiestnenia Nie je vybraté Na zobrazenie reklám sú potrebné kľúčové slová A umiestnenia
Publiká + vek Publiká + vek Nie je vybraté Na zobrazenie reklám sú potrebné publiká A vek
Kľúčové slová + témy Kľúčové slová + témy Nie je vybraté Na zobrazenie reklám sú potrebné kľúčové slová A témy
Remarketing + pohlavie Remarketing + pohlavie Nie je vybraté Na zobrazenie reklám sú potrebné remarketing A pohlavie
Témy + publiká Témy + publiká Nie je vybraté Na zobrazenie reklám sú potrebné témy A publiká podľa nákupných úmyslov

Kampane zamerané na značku

Ak je vaším cieľom osloviť čo najviac ľudí, do reklamnej skupiny by ste nemali pridať príliš veľa spôsobov zacielenia. Aj tak sa však môžete rozhodnúť pridať viacero spôsobov zacielenia s cieľom nastaviť ponuky pre konkrétne zacielenie bez toho, aby ste značne obmedzili svoj dosah. Tu je niekoľko vzorových kombinácií:

Spôsoby zacielenia Zacielenie (predvolené nastavenie) Pozorovanie Čo to znamená
Vek + pohlavie + publikum podľa záujmov Vek + pohlavie + publikum podľa záujmov Nie je vybraté Na zobrazenie reklám sú potrebné vek A pohlavie A publikum podľa záujmov
Publikum podľa záujmov a vek* Publikum podľa záujmov Vek Na zobrazenie reklám je potrebné publikum podľa záujmov. Ak sa publikum podľa záujmov a vek prekrývajú, v prehľadoch sa zobrazia údaje pre obe kategórie. Použitá ponuka bude závisieť od výberu pre ponuky.
Kľúčové slová + umiestnenia Kľúčové slová Umiestnenia Na zobrazenie reklám sú potrebné kľúčové slová. Ak sa kľúčové slová a umiestnenia prekrývajú, v prehľadoch sa zobrazia údaje pre obe kategórie. Použitá ponuka bude závisieť od výberu pre ponuky.
Kľúčové slová + pohlavie* Kľúčové slová Pohlavie Na zobrazenie reklám sú potrebné kľúčové slová. Ak sa kľúčové slová a pohlavie prekrývajú, v prehľadoch sa zobrazia údaje pre obe kategórie. Použitá ponuka bude závisieť od výberu pre ponuky.
Témy + publikum podľa záujmov + umiestnenia Témy + publikum podľa záujmov Umiestnenia Na zobrazenie reklám sú potrebné témy A publikum podľa záujmov. Ak sa témy, publikum podľa záujmov a umiestnenia prekrývajú, v prehľadoch sa zobrazia údaje pre všetky kategórie. Použitá ponuka bude závisieť od výberu pre ponuky.

* Tieto kombinácie môžu byť užitočné pre ľudí, ktorí chcú zvýšiť svoje šance na oslovenie určitých demografických skupín, no nechcú obmedziť návštevnosť iba na tieto skupiny.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory