Nastavenia zacielenia v Obsahovej sieti

V Obsahovej sieti Google môžete osloviť široký okruh zákazníkov, môžete si zvoliť, na ktorých weboch alebo stránkach sa budú zobrazovať vaše reklamy, a používateľov môžete upútať pomocou rôznych atraktívnych formátov reklamy.

Ak chcete inzerovať v Obsahovej sieti, použite ľubovoľný typ kampane Iba Obsahová sieť alebo Vyhľadávacia sieť s optimalizovanou Obsahovou sieťou.

Tento článok popisuje funkcie v predchádzajúcom prostredí služby AdWords. Ak používate nové prostredie služby Google Ads, prečítajte si článok Zacielenie a pozorovania. Zistite, ktoré prostredie služby Google Ads používate.

Skôr než začnete

Pre skupiny videoreklamy používajúce iba zacielenie na umiestnenie: Ak zacieľujete iba na umiestnenia v sieti YouTube alebo Obsahovej sieti, vaše reklamy sa teraz budú môcť zobrazovať v oboch sieťach.
Existujúce reklamné skupiny bez nastaveného zacielenia budú v rámci jednorazovej výnimky automaticky pozastavené, aby sa zabezpečilo, že nebudú zobrazovať reklamy, ktoré nechcete. Odteraz ručne pozastavte reklamné skupiny, ktoré nie sú pripravené na zobrazovanie reklám. Ďalšie informácie nájdete v článku Pozastavenie alebo opätovné spustenie reklamných skupín.

Základné informácie a umiestnenie vašich reklám v Obsahovej sieti

Spôsoby zacielenia ako kľúčové slová alebo publikum podľa záujmov umiestňujú vaše reklamy v Obsahovej sieti.

Keyword is buy soccer balls

Predávate športové potreby. Chcete, aby sa reklamy z vašej futbalovej kampane zobrazovali na stránkach súvisiacich s futbalom. Preto zacielite na kľúčové slová v Obsahovej sieti, ako sú kúpiť futbalovú loptu.

Ako to dosiahnuť v účte Google Ads

Keď pridáte spôsoby zacielenia, ako sú napríklad kľúčové slová alebo publiká podľa záujmov, informujete tak Google Ads o tom, kde alebo komu sa môžu zobraziť vaše reklamy pri prehliadaní Obsahovej siete. Zacielenie pridávate do reklamných skupín vo svojich kampaniach v Obsahovej sieti.

 1. V časti Všetky kampane kliknite na kartu Obsahová sieť.
 2. Kliknite na tlačidlo + Zacielenie.
 3. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Pridať zacielenie a vyberte niektorý z viacerých spôsobov zacielenia. Ak chcete zobrazovať reklamy na stránkach súvisiacich s futbalom, môžete vybrať možnosť Kľúčové slová pre Obsahovú sieť a pridajte kľúčové slovo kúpiť futbalovú loptu.
 4. Kliknite na položku Zavrieť a uložte reklamnú skupinu.

V závislosti od vybratých možností sa naboku môže zobraziť kalkulačka, ktorá ukazuje dostupné zobrazenia pre vybraté zacielenie. Počet dostupných zobrazení môže byť v závislosti od vášho výberu často dosť vysoký. Ďalšie informácie o dostupných zobrazeniach nájdete v článku Zobrazenie odhadov dosahu týkajúcich sa Obsahovej siete

Väčšia kontrola nad miestami zobrazovania reklám a výber nastavení zacielenia

Nastavenia zacielenia, ako sú Zacielenie a Pozorovanie, tiež ovplyvňujú dosah vašich reklám. Považujte ich za ovládacie prvky, ktoré slúžia na nasledujúce účely:

Zacielenie

 • Obmedzuje reklamy na zobrazovanie pre vybraný spôsob zacielenia, ako sú kľúčové slová.
 • Umožňuje nastaviť cenové ponuky pre individuálne zacielenie, napríklad 2,00 € za možnosť kúpiť futbalové lopty.
Affinity audience is Soccer Fans

Na základe kľúčových slov v Obsahovej sieti sa vaše reklamy teraz môžu zobrazovať na stránkach o futbale. Vy však chcete osloviť konkrétne futbalových fanúšikov, preto zacielite na publikum podľa záujmov Futbaloví fanúšikovia a nastavíte oba spôsoby zacielenia na možnosť Zacielenie.

Pozorovanie

 • Neobmedzuje reklamy, aby sa zobrazovali pre vybratý spôsob zacielenia.
 • Umožňuje nastaviť cenové ponuky pre individuálne zacielenie, napríklad 2,00 € za kategóriu Futbaloví fanúšikovia.
Affinity audience is Soccer Fans

Ak použijeme ten istý príklad ako vyššie, povedzme, že uprednostňujete zobrazovanie reklám nadšencom futbalu, ale nechcete obmedziť svoje reklamy len na toto publikum. Rozhodnete sa vykonať nasledujúce kroky:

 • Nastavíte kľúčové slová v Obsahovej sieti na možnosť Zacielenie, takže vaše reklamy sa budú zobrazovať na základe vašich kľúčových slov.
 • Nastavíte záujmy a remarketing na možnosť Pozorovanie so zvýšenou cenovou ponukou pre futbalových fanúšikov a zvýšite tak šance, že vaše reklamy sa zobrazia ľuďom patriacim tohto publika podľa záujmov.

Ako to dosiahnuť v účte Google Ads

Keď pridáte viaceré spôsoby zacielenia do rovnakej reklamnej skupiny a nastavíte ich na možnosť Zacielenie, Google Ads informujete, že má obmedziť alebo zúžiť dosah vašich reklám. Keď pridáte ďalšie spôsoby zacielenia a nastavíte ich na možnosť Pozorovanie, Google Ads informujete, že nemá obmedziť umiestnenia zobrazenia vašich reklám, ale zvýšiť alebo znížiť ich šance zobrazenia v závislosti od cenovej ponuky, ktorú vyberiete.

 1. Opakujte 1. až 3. krok z 1. sekcie pre každý ďalší spôsob zacielenia, ktorý pridáte do svojej reklamnej skupiny.
 2. Pre každý spôsob zacielenia vyberte možnosť Zacielenie alebo Pozorovanie.
 3. (Voliteľné) Vyberte pre svoje zacielenie rôzne cenové ponuky. Na podkarte Záujmy a remarketing môžete napríklad nastaviť cenovú ponuku pre možnosť Futbaloví fanúšikovia.

Naboku si môžete všimnúť, že vždy keď do reklamnej skupiny pridáte spôsob zacielenia a nastavíte ho na možnosť Zacielenie, počet dostupných zobrazení sa zníži. Ide o typické správanie pri pridaní viacerých spôsobov zacielenia s nastavením Zacielenie v jednej reklamnej skupine.

Kľúčové slová Kľúčové slová a publikum podľa záujmov Kľúčové slová + publikum podľa záujmov + publikum podľa pohlavia
Potential Display Network reach Potential Display Network reach Potential Display Network reach

Dôležitá poznámka: Pre malé a stredné podniky je lepšie v reklamnej skupine nastaviť na možnosť Zacielenie menej spôsobov zacielenia. V opačnom prípade to môže viesť k obmedzeniu dosahu vašich reklám tak, že sa budú zobrazovať len zriedkavo.

Vyskúšanie rozšírených kombinácií zacielenia na základe vašich cieľov

Kampane na priamy predaj

Ak je vaším cieľom predávať produkty a osloviť konkrétny typ publika, odporúčame vám do reklamnej skupiny pridať niekoľko spôsobov zacielenia, ktoré sú nastavené na možnosť Zacielenie. Vaše reklamy sa potom môžu zobrazovať len pri zhode konkrétnych spôsobov zacielenia. Tu je niekoľko vzorových kombinácií:

Spôsoby zacielenia Zacielenie (predvolené nastavenie) Pozorovanie Kedy sa reklamy môžu zobraziť
Kľúčové slová + umiestnenia Kľúčové slová + umiestnenia Nie je vybrané Na zobrazenie reklám sú potrebné kľúčové slová A umiestnenia.
Publiká + vek Publiká + vek Nie je vybrané Na zobrazenie reklám sú potrebné publiká A vek.
Kľúčové slová + témy Kľúčové slová + témy Nie je vybrané Na zobrazenie reklám sú potrebné kľúčové slová A témy.
Remarketing + pohlavie Remarketing + pohlavie Nie je vybrané Na zobrazenie reklám sú potrebné remarketing A pohlavie.
Témy + publiká Témy + publiká Nie je vybrané Na zobrazenie reklám sú potrebné témy A publiká podľa nákupných úmyslov.

Kampane zamerané na značku

Ak je vaším cieľom osloviť čo najviac ľudí, možno do reklamnej skupiny nebudete chcieť pridať príliš veľa spôsobov zacielenia. Aj tak sa však možno rozhodnete pridať viacero spôsobov zacielenia s cieľom nastaviť cenové ponuky pre konkrétne zacielenie bez toho, aby ste značne obmedzili svoj dosah. Tu je niekoľko vzorových kombinácií:

Spôsoby zacielenia Zacielenie (predvolené nastavenie) Pozorovanie Čo to znamená
Vek + pohlavie + publikum podľa záujmov Vek + pohlavie + publikum podľa záujmov Nie je vybrané Na zobrazenie reklám sú potrebné vek A pohlavie A publikum podľa záujmov.
Publikum podľa záujmov a vek* Publikum podľa záujmov Vek Na zobrazenie reklám je potrebné publikum podľa záujmov. Ak sa publikum podľa záujmov a vek prekrývajú, v prehľadoch sa zobrazia údaje pre obe kategórie. Použitá cenová ponuka bude závisieť od výberu pre ponúkanie cien.
Kľúčové slová + umiestnenia Kľúčové slová Umiestnenia Na zobrazenie reklám sú potrebné kľúčové slová. Ak sa kľúčové slová a umiestnenia prekrývajú, v prehľadoch sa zobrazia údaje pre obe kategórie. Použitá cenová ponuka bude závisieť od výberu pre ponúkanie cien.
Kľúčové slová + pohlavie* Kľúčové slová Pohlavie Na zobrazenie reklám sú potrebné kľúčové slová. Ak sa kľúčové slová a pohlavie prekrývajú, v prehľadoch sa zobrazia údaje pre obe kategórie. Použitá cenová ponuka bude závisieť od výberu pre ponúkanie cien.
Témy + publikum podľa záujmov + umiestnenia Témy + publikum podľa záujmov Umiestnenia Na zobrazenie reklám sú potrebné témy A publikum podľa záujmov. Ak sa publikum podľa záujmov a umiestnenia prekrývajú, v prehľadoch sa zobrazia údaje pre obe kategórie. Použitá cenová ponuka bude závisieť od výberu pre ponúkanie cien.

* Tieto kombinácie môžu byť užitočné pre ľudí, ktorí chcú zvýšiť svoje šance na oslovovanie určitých demografických skupín, no nechcú svoju návštevnosť obmedziť iba na tieto skupiny.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory