Postavke ciljanja na prikazivačkoj mreži

Na Google prikazivačkoj mreži možete dosegnuti širok raspon korisnika, odabrati na kojim web-lokacijama ili stranicama želite prikazivati oglase i angažirati korisnike zanimljivim formatima oglasa.

Da biste se oglašavali na prikazivačkoj mreži, upotrijebite bilo koju vrstu kampanja "Samo prikazivačka mreža" ili "Pretraživačka mreža s opcijom prikazivačke".

Napomena: pročitajte O ciljanju i opažanjima.

Prije nego što započnete

Za grupe videooglasa koji upotrebljavaju samo ciljanje položaja: ako ciljate položaje samo na YouTubeu ili prikazivačkoj mreži, vaši oglasi sada će ispunjavati uvjete za prikazivanje i na YouTubeu i na prikazivačkoj mreži.
Kao jednokratna iznimka, postojeće grupe oglasa bez ciljanja automatski će se pauzirati kako ne bi prikazivale oglase koje ne namjeravate prikazivati. Ubuduće ručno pauzirajte grupe oglasa koje nisu spremne za prikazivanje oglasa. Saznajte više u odjeljkuPauziranje ili ponovno pokretanje grupe oglasa.

Osnove – postavljanje oglasa na prikazivačku mrežu

Vaši će se oglasi postaviti na prikazivačku mrežu pomoću načina ciljanja kao što su ključne riječi i publika sa zajedničkim afinitetima.

Keyword is buy soccer balls

Prodajete sportsku opremu. Za svoju nogometnu kampanju želite da se vaši oglasi prikazuju na stranicama povezanim s nogometom. Stoga ciljajte ključne riječi za prikazivačku mrežu kao što su kupnja nogometnih lopti.

Kako to napraviti na vašem Google Ads računu

Kada dodate načine ciljanja kao što su ključne riječi ili publika sa zajedničkim afinitetima, govorite Google Adsu gdje se vaši oglasi mogu prikazivati ili tko ih može vidjeti dok pretražuje prikazivačku mrežu. Ciljanje dodajete grupama oglasa u kampanjama na prikazivačkoj mreži.

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U odjeljku "Sve kampanje" odaberite Kampanje na prikazivačkoj mreži.
 3. Kliknite Publike.
 4. Na padajućem izborniku odaberite Publike.
 5. Odaberite ikonu olovke Uredi i odaberite kampanju ili grupu oglasa koju želite ciljati.
  Da biste dosegnuli moguće korisnike, možete dodati ciljanje publike u grupe oglasa i dosegnuti korisnike na temelju toga tko su, koji su njihovi interesi i navike, što aktivno istražuju i kako su stupili u interakciju s vašom tvrtkom. Saznajte više o ciljanju publike
 6. Kliknite Spremi.

Ovisno o opcijama koje odaberete, možda ćete sa strane vidjeti kalkulator koji prikazuje dostupna pojavljivanja za odabrano ciljanje. Broj dostupnih pojavljivanja često može biti poprilično velik, ovisno o tome što odaberete. Više o dostupnim pojavljivanjima pročitajte u odjeljku Prikaz procjena dosega za prikazivačku mrežu

Imajte veću kontrolu nad mjestom prikazivanja oglasa – odaberite postavke ciljanja

Postavke ciljanja kao što su "Ciljanje" i "Opažanje" također određuju doseg vaših oglasa. Zamislite ih kao kontrole koje vam omogućuju sljedeće:

"Ciljanje"

 • ograničava prikazivanje oglasa na odabrani način ciljanja, npr. ključne riječi
 • Omogućuje vam da postavite licitacije za pojedinačno ciljanje, npr. 12 HRK za kupnju nogometnih lopti.
Affinity audience is Soccer Fans

Na temelju ključnih riječi za prikazivačku mrežu vaši se oglasi sada prikazuju na stranicama o nogometu. Međutim, posebno želite dosegnuti ljubitelje nogometa, stoga ciljate publiku sa zajedničkim afinitetima ljubitelji nogometa i oba načina ciljanja postavite na "Ciljanje".

"Opažanje"

 • ne ograničava prikazivanje vaših oglasa za odabrani način ciljanja
 • Omogućuje vam da postavite licitacije za pojedinačno ciljanje, npr. 12 HRK za ljubitelje nogometa.
Affinity audience is Soccer Fans

Upotrebljavajući isti gore navedeni primjer pretpostavimo da ste unijeli postavku da se vaši oglasi prikazuju ljubiteljima nogometa, no ne želite ograničiti oglase na tu publiku. Odlučili ste učiniti sljedeće:

 • Postavite ključne riječi za prikazivačku mrežu kao "Ciljanje" kako bi se vaši oglasi prikazivali na temelju ključnih riječi.
 • Postavite "Interesi i remarketing" na "Opažanje" uz povećanu licitaciju na ljubitelje nogometa da biste povećali priliku da se vaši oglasi prikažu korisnicima iz te publike sa zajedničkim afinitetima.

Kako to napraviti na vašem Google Ads računu

Kada dodate višestruke načine ciljanja istoj grupi oglasa i postavite ih na "Ciljanje", govorite Google Adsu da ograniči ili suzi doseg vaših oglasa. Kada dodate dodatne načine ciljanja i postavite ih na "Opažanje", govorite Google Adsu da ne ograniči gdje se vaši oglasi prikazuju, ali da poveća ili smanji prilike za prikazivanje ovisno o licitaciji koju odaberete.

 1. Ponovite korake 1 – 3 iz prvog odjeljka za pojedine dodatne načine ciljanja koje dodajete u grupu oglasa.
 2. Za svaki način ciljanja odaberite "Ciljanje" ili "Opažanje".
 3. (Neobavezno) Odaberite različite licitacije za ciljanje. Na primjer, licitaciju za ljubitelje nogometa možete postaviti na potkartici Interesi i remarketing.

Uz to, možda ćete primijetiti da se svaki put kad dodate način ciljanja svojoj grupi oglasa i postavite ga na "Ciljanje" broj dostupnih pojavljivanja smanjuje. To je uobičajeno kada u jednu grupu oglasa dodate više načina ciljanja postavljenih na opciju "Ciljanje".

Ključne riječi Ključne riječi + publika sa zajedničkim afinitetima Ključne riječi + publika sa zajedničkim afinitetima + spol
Potential Display Network reach Potential Display Network reach Potential Display Network reach

Važna napomena: za male i srednje tvrtke bolje je u grupi oglasa postaviti manje načina ciljanja na "Ciljanje". U suprotnom ćete možda suziti doseg oglasa, pa će se rijetko prikazivati.

Isprobajte kombinacije naprednog ciljanja na temelju svojih ciljeva

Kampanje izravne prodaje

Ako vam je cilj prodavati proizvode i doseći određenu vrstu publike, predlažemo vam da grupi oglasa dodate nekoliko načina ciljanja postavljenih na "Ciljanje". Vaši će se oglasi u tom slučaju moći prikazivati samo kada dođe do podudaranja specifičnih načina ciljanja koje ste odabrali. Evo nekoliko primjera kombinacija:

Načini ciljanja "Ciljanje" (zadana postavka) "Opažanje" Kada se oglasi mogu prikazati
Ključne riječi + položaji Ključne riječi + položaji Nije odabrano Za prikazivanje oglasa potrebne su I ključne riječi I položaji.
Publika + dob Publika + dob Nije odabrano Za prikazivanje oglasa potrebne su I publika I dob.
Ključne riječi + teme Ključne riječi + teme Nije odabrano Za prikazivanje oglasa potrebne su I ključne riječi I teme.
Remarketing + spol Remarketing + spol Nije odabrano Za prikazivanje oglasa potrebni su I remarketing I spol.
Teme + publika Teme + publika Nije odabrano Za prikazivanje oglasa potrebne su I teme I publika određenog proizvoda.

Kampanje robne marke

Ako je vaš cilj dosegnuti što veći broj korisnika, preporučujemo da u grupu oglasa ne dodajete previše načina ciljanja. No svejedno možete dodati više načina ciljanja da biste postavili licitaciju za određeni način ciljanja, a da pritom znatno ne ograničite svoj doseg. Evo nekoliko primjera kombinacija:

Načini ciljanja "Ciljanje" (zadana postavka) "Opažanje" Što to znači
Dob + spol + publika sa zajedničkim afinitetima Dob + spol + publika sa zajedničkim afinitetima Nije odabrano Za prikazivanje oglasa potrebni su I dob I spol I publika sa zajedničkim afinitetima.
Publika sa zajedničkim afinitetima i dob* Publika sa zajedničkim afinitetima Dob Za prikazivanje oglasa potrebna je publika sa zajedničkim afinitetima. Ako se publika sa zajedničkim afinitetima i dob preklapaju, vidjet ćete izvješća za oboje. Koja će se licitacija upotrebljavati ovisi o odjeljku licitiranja.
Ključne riječi + položaji Ključne riječi Položaji Za prikazivanje oglasa potrebne su ključne riječi. Ako se ključne riječi i položaji preklapaju, vidjet ćete izvješća za oboje. Koja će se licitacija upotrebljavati ovisi o odjeljku licitiranja.
Ključne riječi + spol * Ključne riječi Spol Za prikazivanje oglasa potrebne su ključne riječi. Ako se ključne riječi i spol preklapaju, vidjet ćete izvješća za oboje. Koja će se licitacija upotrebljavati ovisi o odjeljku licitiranja.
Teme + publika sa zajedničkim afinitetima + položaji Teme + publika sa zajedničkim afinitetima Položaji Za prikazivanje oglasa potrebne su I teme I publika sa zajedničkim afinitetima. Ako se teme, publika sa zajedničkim afinitetima i položaji preklapaju, vidjet ćete izvješća za sve njih. Koja će se licitacija upotrebljavati ovisi o odjeljku licitiranja.

* Ove kombinacije mogu biti korisne za korisnike koji žele povećati vjerojatnost dosezanja određenih demografskih grupa, no ne žele ograničiti promet samo na te skupine.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem