Postavke ciljanja na prikazivačkoj mrežiz

Na Google prikazivačkoj mreži možete dosegnuti širok raspon korisnika, odabrati na kojim web-lokacijama ili stranicama želite prikazivati oglase i aktivirati korisnike zanimljivim formatima oglasa.

Da biste oglašavali na prikazivačkoj mreži, upotrijebite bilo koju podvrstu kampanja vrste "Samo prikazivačka mreža" ili "Pretraživačka mreža s opcijom prikazivačke".

Ovaj članak opisuje značajke u prethodnom doživljaju AdWordsa. Ako upotrebljavate novi doživljaj Google Adsa,pogledajte O ciljanju i opažanjima. Odredite koji doživljaj Google Adsa upotrebljavate.

Prije nego započnete

Za grupe videooglasa koji upotrebljavaju samo ciljanje položaja: ako ciljate položaje samo na YouTubeu ili prikazivačkoj mreži, vaši oglasi sada će ispunjavati uvjete za prikazivanje i na YouTubeu i na prikazivačkoj mreži.
Kao jednokratna iznimka, postojeće grupe oglasa bez ciljanja automatski će se pauzirati kako ne bi prikazivale oglase koje ne namjeravate prikazivati. Ubuduće ručno pauzirajte grupe oglasa koje nisu spremne za prikazivanje oglasa. Saznajte više u odjeljku Pauziranje ili ponovno pokretanje grupe oglasa.

Osnove – postavljanje oglasa na prikazivačku mrežu

Pomoću načina ciljanja kao što su ključne riječi i publika sa zajedničkim afinitetima prikažite svoje oglase na prikazivačkoj mreži.

Keyword is buy soccer balls

Prodajete sportsku opremu. Za nogometnu kampanju preporučujemo da oglase prikažete na stranicama povezanim s nogometom. Stoga ciljate ključne riječi za prikazivačku mrežu kao što su kupnja nogometnih lopti.

Kako to napraviti na vašem Google Ads računu

Kada dodate načine ciljanja kao što su ključne riječi ili publika sa zajedničkim afinitetima, govorite Google Adsu gdje se vaši oglasi mogu prikazivati ili tko ih može vidjeti dok pretražuje prikazivačku mrežu. Ciljanje dodajete grupama oglasa u kampanjama na prikazivačkoj mreži.

 1. Kliknite karticu Prikazivačka mreža u odjeljku Sve kampanje.
 2. Kliknite + Ciljanje.
 3. Odaberite padajući izbornik Dodaj ciljanje i odaberite jedan od nekoliko načina ciljanja. Da biste prikazali oglase na stranicama povezanim s nogometom, možete odabrati Ključne riječi za prikazivačku mrežu i dodati kupnja nogometnih lopti.
 4. Kliknite Zatvori i spremite grupu oglasa.

Ovisno o opcijama koje odaberete, možda ćete sa strane vidjeti kalkulator koji prikazuje dostupna pojavljivanja za odabrano ciljanje. Broj dostupnih pojavljivanja često može biti poprilično velik, ovisno o tome što odaberete. Više o dostupnim pojavljivanjima pročitajte u odjeljku Prikaz procjena dosega za prikazivačku mrežu

Veća kontrola nad time gdje se oglasi prikazuju – odaberite postavke ciljanja

Postavke ciljanja kao što su "Ciljanje" i "Opažanje" također određuju doseg vaših oglasa. Zamislite ih kao kontrole koje vam omogućuju sljedeće:

"Ciljanje"

 • ograničava prikazivanje oglasa na odabrani način ciljanja, npr. ključne riječi
 • omogućuje vam da postavite licitacije za pojedinačno ciljanje, npr. 12 HRK za kupnju nogometnih lopti.
Affinity audience is Soccer Fans

Na temelju ključnih riječi za prikazivačku mrežu vaši se oglasi sada prikazuju na stranicama o nogometu. Međutim, posebno želite dosegnuti ljubitelje nogometa, stoga ciljate publiku sa zajedničkim afinitetima ljubitelji nogometa i oba načina ciljanja postavite kao "Ciljanje".

"Opažanje"

 • ne ograničava prikazivanje vaših oglasa za odabrani način ciljanja
 • omogućuje vam da postavite licitacije za pojedinačno ciljanje, npr. 12 HRK za ljubitelje nogometa.
Affinity audience is Soccer Fans

Upotrebljavajući isti gore navedeni primjer pretpostavimo da ste unijeli postavku da se vaši oglasi prikazuju ljubiteljima nogometa, no ne želite ograničiti oglase na ovu publiku. Odlučili ste učiniti sljedeće:

 • Postavite ključne riječi za prikazivačku mrežu kao "Ciljanje" kako bi se vaši oglasi prikazivali na temelju ključnih riječi.
 • Postavite "Interesi" i "Remarketing" na "Opažanja" uz povećanu licitaciju na ljubitelje nogometa da biste povećali priliku da se vaši oglasi prikazuju korisnicima s tom publikom sa zajedničkim afinitetima.

Kako to napraviti na vašem Google Ads računu

Kada dodate višestruke načine ciljanja istoj grupi oglasa i postavite ih na "Ciljanje", govorite Google Adsu da ograniči ili suzi doseg vaših oglasa. Kada dodate dodatne načine ciljanja i postavite ih na "Opažanja", govorite Google Adsu da ne ograniči gdje se vaši oglasi prikazuju, ali da poveća ili smanji prilike za prikazivanje ovisno o licitaciji koju odaberete.

 1. Ponovite korake 1 – 3 iz prvog odjeljka za pojedine dodatne načine ciljanja koje dodajete u grupu oglasa.
 2. Za svaki način ciljanja odaberite "Ciljanje" ili "Opažanja".
 3. (Izborno) Odaberite različite licitacije za ciljanje. Na primjer, licitaciju za ljubitelje nogometa možete postaviti na potkartici Interesi i remarketing.

Osim toga, možete primijetiti da svaki put kad dodate način ciljanja svojoj grupi oglasa i postavite ga na "Ciljanje", smanjuje se broj dostupnih pojavljivanja. To je uobičajeno ako dodate više načina ciljanja postavljenih na opciju "Ciljanje" u jednu grupu oglasa.

Ključne riječi Ključne riječi + publika sa zajedničkim afinitetima Ključne riječi + publika sa zajedničkim afinitetima + spol
Potential Display Network reach Potential Display Network reach Potential Display Network reach

Važna napomena: za mala i srednja poduzeća bolje je postaviti manje načina ciljanja na "Ciljanje" u grupi oglasa. U suprotnom ćete možda suziti doseg oglasa, pa će se rijetko prikazivati.

Isprobajte kombinacije naprednog ciljanja na temelju svojih ciljeva

Kampanje izravne prodaje

Ako je vaš cilj prodati proizvode i dosegnuti određenu vrstu publike, možda ćete željeti dodati nekoliko načina ciljanja svojoj grupi oglasa koji su postavljeni na "Ciljanje". Vaši će se oglasi zatim moći prikazati samo ako se podudaraju određeni načini ciljanja koje ste odabrali. Evo nekoliko primjera kombinacija:

Načini ciljanja "Ciljanje" (zadana postavka) "Opažanje" Kada se oglasi mogu prikazati
Ključne riječi + položaji Ključne riječi + položaji Nije odabrano Za prikazivanje oglasa potrebne su ključne riječi I položaji.
Publika + dob Publika + dob Nije odabrano Za prikazivanje oglasa potrebne su publika I dob.
Ključne riječi + teme Ključne riječi + teme Nije odabrano Za prikazivanje oglasa potrebne su ključne riječi I teme.
Remarketing + spol Remarketing + spol Nije odabrano Za prikazivanje oglasa potrebni su remarketing I spol.
Teme + publika Teme + publika Nije odabrano Za prikazivanje oglasa potrebne su teme I publika određenog proizvoda.

Kampanje robne marke

Ako je vaš cilj dosegnuti što veći broj korisnika, preporučujemo da u grupu oglasa ne dodate previše načina ciljanja. No svejedno možete dodati više načina ciljanja da biste postavili licitaciju za određeni način ciljanja, a da pritom znatno ne ograničite svoj doseg. Evo nekoliko primjera kombinacija:

Načini ciljanja "Ciljanje" (zadana postavka) "Opažanje" Što to znači
Dob + spol + publika sa zajedničkim afinitetima Dob + spol + publika sa zajedničkim afinitetima Nije odabrano Za prikazivanje oglasa potrebni su dob I spol I .
Publika sa zajedničkim afinitetima i dob* Publika sa zajedničkim afinitetima Dob Za prikazivanje oglasa potrebna je publika sa zajedničkim afinitetima. Ako se publika sa zajedničkim afinitetima i dob preklapaju, vidjet ćete izvješća za oboje. Koja će se licitacija upotrebljavati ovisi o odjeljku licitiranja.
Ključne riječi + položaji Ključne riječi Položaji Za prikazivanje oglasa potrebne su ključne riječi. Ako se ključne riječi i položaji preklapaju, vidjet ćete izvješća za oboje. Koja će se licitacija upotrebljavati ovisi o odjeljku licitiranja.
Ključne riječi + spol * Ključne riječi Spol Za prikazivanje oglasa potrebne su ključne riječi. Ako se ključne riječi i spol preklapaju, vidjet ćete izvješća za oboje. Koja će se licitacija upotrebljavati ovisi o odjeljku licitiranja.
Teme + publika sa zajedničkim afinitetima + položaji Teme + publika sa zajedničkim afinitetima Položaji Za prikazivanje oglasa potrebne su teme I publika sa zajedničkim afinitetima. Ako se teme, publika sa zajedničkim afinitetima i položaji preklapaju, vidjet ćete izvješća za oboje. Koja će se licitacija upotrebljavati ovisi o odjeljku licitiranja.

* Ove kombinacije mogu biti korisne za korisnike koji žele povećati vjerojatnost dosezanja određenih demografskih grupa, no ne žele ograničiti promet samo na te skupine.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem