Ρυθμίσεις στόχευσης στο Δίκτυο προβολής

Στο Δίκτυο προβολής Google, μπορείτε να προσεγγίσετε ένα ευρύ φάσμα πελατών, να επιλέξετε σε ποιους ιστοτόπους ή σελίδες θα εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας και να προσελκύσετε ανθρώπους με μια ποικιλία από ελκυστικές μορφές διαφήμισης.

Αν θέλετε να διαφημιστείτε στο Δίκτυο προβολής, χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε τύπο καμπάνιας "Μόνο Δίκτυο προβολής" ή "Δίκτυο αναζήτησης με επιλογή προβολής".

Σημείωση: Δείτε την ενότητα Σχετικά με τη στόχευση και τις παρατηρήσεις

Προτού ξεκινήσετε

Για ομάδες διαφημίσεων βίντεο που χρησιμοποιούν μόνο στόχευση τοποθέτησης: Αν στοχεύετε τοποθετήσεις αποκλειστικά στο YouTube ή στο Δίκτυο προβολής, οι διαφημίσεις σας θα είναι πλέον κατάλληλες για προβολή και στο YouTube και στο Δίκτυο προβολής.
Κατ' εξαίρεση, οι υπάρχουσες ομάδες διαφημίσεων χωρίς στόχευση θα τεθούν αυτόματα σε παύση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα προβάλλουν διαφημίσεις που δεν σκοπεύετε να εμφανίσετε. Στο εξής, θα πρέπει να θέτετε μη αυτόματα σε παύση τις ομάδες διαφημίσεων που δεν είναι έτοιμες να εμφανίζουν διαφημίσεις. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα Παύση ή συνέχιση των ομάδων διαφημίσεων.

Βασικά βήματα: Κάντε τις διαφημίσεις σας να εμφανίζονται στο Δίκτυο προβολής

Οι μέθοδοι στόχευσης, όπως οι λέξεις-κλειδιά και τα συναφή είδη κοινού, συμβάλλουν δραστικά στην εμφάνιση των διαφημίσεών σας στο Δίκτυο προβολής.

Keyword is buy soccer balls

Πουλάτε αθλητικά είδη. Για την καμπάνια που αφορά το ποδόσφαιρο, θέλετε οι διαφημίσεις σας να εμφανίζονται σε σελίδες που σχετίζονται με ποδόσφαιρο. Επομένως, θα στοχεύσετε σε λέξεις-κλειδιά προβολής, όπως αγορά μπάλας ποδοσφαίρου.

Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό στον λογαριασμό σας στο Google Ads

Όταν προσθέτετε μεθόδους στόχευσης, όπως λέξεις-κλειδιά ή συναφή είδη κοινού, υποδεικνύετε στο Google Ads πού θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας ή ποιοι χρήστες μπορούν να βλέπουν τις διαφημίσεις σας, ενώ περιηγούνται στο Δίκτυο προβολής. Μπορείτε να προσθέσετε στόχευση στις ομάδες διαφημίσεων στις καμπάνιες σας στο Δίκτυο προβολής.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο προβολής στην ενότητα Όλες οι καμπάνιες.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή + Στόχευση.
 3. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού Προσθήκη στόχευσης και επιλέξτε μία από τις πολλές μεθόδους στόχευσης. Αν θέλετε να εμφανιστούν διαφημίσεις που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, μπορείτε να επιλέξετε Λέξεις-κλειδιά προβολής και να προσθέσετε τη φράση αγοράστε μπάλες ποδοσφαίρου.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο και αποθηκεύστε την ομάδα διαφημίσεών σας.

Ανάλογα με τις επιλογές που ορίζετε, μπορεί να δείτε μια αριθμομηχανή στο πλάι που εμφανίζει τις διαθέσιμες εμφανίσεις για τη στόχευση που επιλέξατε. Ο αριθμός των διαθέσιμων εμφανίσεων μπορεί συχνά να είναι αρκετά μεγάλος ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εμφανίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή εκτιμήσεων προσέγγισης χρηστών για το Δίκτυο προβολής

Αποκτήστε μεγαλύτερο έλεγχο ως προς το πού εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας, επιλέγοντας ρυθμίσεις στόχευσης

Οι ρυθμίσεις στόχευσης (όπως είναι οι ρυθμίσεις Στόχευση και Παρατήρηση) καθορίζουν επίσης την προσέγγιση χρηστών των διαφημίσεών σας. Θεωρήστε τις ρυθμίσεις αυτές ως στοιχεία ελέγχου που κάνουν τα εξής:

Στόχευση

 • Περιορίζει τις διαφημίσεις σας, ώστε να εμφανίζονται μόνο οι διαφημίσεις της μεθόδου στόχευσης που έχετε επιλέξει, π.χ. λέξεις-κλειδιά.
 • Σας επιτρέπει να ορίζετε προσφορές για μεμονωμένη στόχευση, π.χ. 2,00 € για αγορά μπάλας ποδοσφαίρου.
Affinity audience is Soccer Fans

Με βάση τις λέξεις-κλειδιά προβολής, οι διαφημίσεις σας μπορούν πλέον να εμφανίζονται σε σελίδες σχετικά με το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, θέλετε να προσεγγίσετε συγκεκριμένα οπαδούς ποδοσφαίρου, επομένως στοχεύετε το συναφές κοινό Οπαδοί ποδοσφαίρου και ορίζετε και τις δύο μεθόδους στόχευσης σε Στόχευση.

Παρατήρηση

 • Δεν περιορίζει τις διαφημίσεις σας, ώστε να εμφανίζονται μόνο οι διαφημίσεις της μεθόδου στόχευσης που έχετε επιλέξει.
 • Σας επιτρέπει να ορίζετε προσφορές για μεμονωμένη στόχευση, π.χ. 2,00 € για Οπαδοί ποδοσφαίρου.
Affinity audience is Soccer Fans

Συνεχίζοντας με το ίδιο παραπάνω παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι προτιμάτε οι διαφημίσεις σας να εμφανίζονται σε ποδοσφαιρόφιλους, αλλά δεν θέλετε να περιορίσετε τις διαφημίσεις σας μόνο στο συγκεκριμένο κοινό. Αποφασίζετε να κάνετε τα εξής:

 • Ορίζετε λέξεις-κλειδιά προβολής ως Στόχευση, ώστε οι διαφημίσεις σας να εμφανίζονται με βάση τις λέξεις-κλειδιά.
 • Ορίζετε την επιλογή Ενδιαφέροντα και επαναληπτικό μάρκετινγκ σε Παρατήρηση με αυξημένη προσφορά για το κοινό Οπαδοί ποδοσφαίρου, ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητες οι διαφημίσεις σας να εμφανίζονται σε χρήστες με αυτό το συναφές κοινό.

Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό στον λογαριασμό σας στο Google Ads

Όταν στην ίδια ομάδα διαφημίσεων προσθέτετε πολλές μεθόδους στόχευσης και τις ορίζετε σε Στόχευση, υποδεικνύετε στο Google Ads να περιορίσει την προσέγγιση χρηστών των διαφημίσεών σας. Όταν προσθέτετε επιπλέον μεθόδους στόχευσης και τις ορίζετε σε Παρατήρηση, υποδεικνύετε στο Google Ads να μην περιορίσει πού εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας, αλλά να αυξήσει ή να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισής τους ανάλογα με την προσφορά που επιλέγετε.

 1. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 από την πρώτη ενότητα για κάθε επιπλέον μέθοδο στόχευσης που προσθέτετε στην ομάδα διαφημίσεων.
 2. Επιλέξτε Στόχευση ή Παρατήρηση για κάθε μέθοδο στόχευσης.
 3. (Προαιρετικά) Επιλέξτε διαφορετικές προσφορές για τη στόχευσή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε μια προσφορά για το κοινό Οπαδοί ποδοσφαίρου από την υποκαρτέλα Ενδιαφέροντα και επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Στο πλάι μπορείτε να παρατηρήσετε ότι, κάθε φορά που προσθέτετε στην ομάδα διαφημίσεων μια μέθοδο στόχευσης και την ορίζετε σε Στόχευση, ο αριθμός των διαθέσιμων εμφανίσεων μειώνεται. Αυτό είναι σύνηθες, όταν σε μία ομάδα διαφημίσεων προσθέτετε πολλές μεθόδους στόχευσης που έχουν οριστεί σε Στόχευση.

Λέξεις-κλειδιά Λέξεις-κλειδιά + συναφές είδος κοινού Λέξεις-κλειδιά + συναφές κοινό + φύλο
Potential Display Network reach Potential Display Network reach Potential Display Network reach

Σημαντική σημείωση: Όσον αφορά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είναι προτιμότερο σε μια ομάδα διαφημίσεων να ορίζετε λιγότερες μεθόδους στόχευσης σε Στόχευση. Διαφορετικά, μπορεί να περιοριστεί η προσέγγιση χρηστών των διαφημίσεών σας, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σπάνια.

Δοκιμάστε σύνθετους συνδυασμούς στόχευσης με βάση τους στόχους σας

Καμπάνιες άμεσων πωλήσεων

Αν ο στόχος σας είναι να πωλήσετε προϊόντα και να προσεγγίσετε έναν συγκεκριμένο τύπο κοινού, καλό θα ήταν να προσθέσετε στην ομάδα διαφημίσεων μερικές μεθόδους στόχευσης που έχουν οριστεί σε Στόχευση. Στη συνέχεια, οι διαφημίσεις σας μπορούν να εμφανίζονται μόνο όταν αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες μεθόδους στόχευσης που έχετε επιλέξει. Ακολουθούν ορισμένοι ενδεικτικοί συνδυασμοί:

Μέθοδοι στόχευσης Στόχευση (προεπιλεγμένη ρύθμιση) Παρατήρηση Πότε μπορούν να εμφανίζονται οι διαφημίσεις
Λέξεις-κλειδιά + τοποθετήσεις Λέξεις-κλειδιά + τοποθετήσεις Δεν έχει επιλεγεί Απαιτούνται οι λέξεις-κλειδιά ΚΑΙ οι τοποθετήσεις για να εμφανίζονται οι διαφημίσεις.
Είδη κοινού + ηλικία Είδη κοινού + ηλικία Δεν έχει επιλεγεί Απαιτούνται τα είδη κοινού ΚΑΙ η ηλικία για να εμφανίζονται οι διαφημίσεις.
Λέξεις-κλειδιά + θέματα Λέξεις-κλειδιά + θέματα Δεν έχει επιλεγεί Απαιτούνται οι λέξεις-κλειδιά ΚΑΙ τα θέματα για να εμφανίζονται οι διαφημίσεις.
Επαναληπτικό μάρκετινγκ + φύλο Επαναληπτικό μάρκετινγκ + φύλο Δεν έχει επιλεγεί Απαιτείται επαναληπτικό μάρκετινγκ ΚΑΙ φύλο για να εμφανίζονται οι διαφημίσεις.
Θέματα + είδη κοινού Θέματα + είδη κοινού Δεν έχει επιλεγεί Απαιτούνται τα θέματα ΚΑΙ τα είδη κοινού εντός της αγοράς για να εμφανίζονται οι διαφημίσεις.

Καμπάνιες καθιέρωσης επωνυμίας

Αν ο στόχος σας είναι να προσεγγίσετε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, μπορεί να μην θέλετε να προσθέσετε πάρα πολλές μεθόδους στόχευσης στην ομάδα διαφημίσεών σας. Ωστόσο, μπορείτε ακόμα να επιλέξετε την προσθήκη πολλών μεθόδων στόχευσης, ώστε να ρυθμίσετε προσφορές σε μία συγκεκριμένη, χωρίς να περιορίσετε σημαντικά την προσέγγιση χρηστών. Ακολουθούν ορισμένοι ενδεικτικοί συνδυασμοί:

Μέθοδοι στόχευσης Στόχευση (προεπιλεγμένη ρύθμιση) Παρατήρηση Τι σημαίνει
Ηλικία + φύλο + συναφή είδη κοινού Ηλικία + φύλο + συναφή είδη κοινού Δεν έχει επιλεγεί Απαιτείται ηλικία ΚΑΙ φύλο ΚΑΙ συναφή είδη κοινού για να εμφανίζονται οι διαφημίσεις.
Συναφή είδη κοινού και ηλικία* Συναφή είδη κοινού Ηλικία Απαιτούνται συναφή είδη κοινού για να εμφανίζονται οι διαφημίσεις. Αν τα συναφή είδη κοινού και η ηλικία αλληλεπικαλύπτονται, θα δείτε αναφορές και για τα δύο. Η προσφορά που χρησιμοποιείται θα εξαρτάται από την επιλογή υποβολής προσφορών σας.
Λέξεις-κλειδιά + τοποθετήσεις Λέξεις-κλειδιά Τοποθετήσεις Απαιτούνται λέξεις-κλειδιά για να εμφανίζονται οι διαφημίσεις. Αν οι λέξεις-κλειδιά και οι τοποθετήσεις αλληλεπικαλύπτονται, θα δείτε αναφορές και για τα δύο. Η προσφορά που χρησιμοποιείται θα εξαρτάται από την επιλογή υποβολής προσφορών σας.
Λέξεις-κλειδιά + φύλο * Λέξεις-κλειδιά Φύλο Απαιτούνται λέξεις-κλειδιά για να εμφανίζονται οι διαφημίσεις. Αν οι λέξεις-κλειδιά και το φύλο αλληλεπικαλύπτονται, θα δείτε αναφορές και για τα δύο. Η προσφορά που χρησιμοποιείται θα εξαρτάται από την επιλογή υποβολής προσφορών σας.
Θέματα + συναφή είδη κοινού + τοποθετήσεις Θέματα + συναφή είδη κοινού Τοποθετήσεις Απαιτούνται τα θέματα ΚΑΙ τα συναφή είδη κοινού για να εμφανίζονται οι διαφημίσεις. Αν τα θέματα, τα συναφή είδη κοινού και οι τοποθετήσεις αλληλεπικαλύπτονται, θα δείτε αναφορές για όλα. Η προσφορά που χρησιμοποιείται θα εξαρτάται από την επιλογή υποβολής προσφορών σας.

* Αυτοί οι συνδυασμοί μπορεί να είναι χρήσιμοι για άτομα που θέλουν να αυξήσουν τις πιθανότητες προσέγγισης συγκεκριμένων δημογραφικών ομάδων, αλλά δεν θέλουν να περιορίσουν την επισκεψιμότητά τους μόνο σε αυτές τις ομάδες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας