Nastavení cílení v Obsahové síti

V Obsahové síti Google můžete oslovit široké spektrum zákazníků, zvolit, na jakých webech nebo stránkách se reklamy budou zobrazovat, a zaujmout uživatele prostřednictvím poutavých formátů reklam.

Chcete-li inzerovat v Obsahové síti, použijte kampaň typu Pouze Obsahová síť nebo Vyhledávací síť s optimalizovanou Obsahovou sítí.

Poznámka: Viz článek Nastavení cílení a pozorování.

Než začnete

Reklamní sestavy s videoreklamami, které cílí pouze na umístění: Pokud cílíte pouze na umístění na YouTube nebo v Obsahové síti, budou se vaše reklamy nyní moci zobrazovat v obou službách.
Uděláme jednorázovou výjimku a stávající reklamní sestavy tohoto typu automaticky pozastavíme, aby se nedopatřením nezobrazovaly reklamy, které nechcete. Později vytvořené reklamní sestavy, jež zatím nemají zobrazovat reklamy, pozastavte ručně. Další informace najdete v článku Pozastavení a obnovení reklamních sestav.

Základní informace o tom, jak začít reklamy zobrazovat v Obsahové síti

Reklamy do Obsahové sítě dostanete pomocí metod cílení, jako jsou klíčová slova nebo segmenty publika podle zájmů.

Keyword is buy soccer balls

Prodáváte sportovní potřeby. Chcete, aby se reklamy z fotbalové kampaně zobrazovaly na stránkách souvisejících s fotbalem. Zacílíte tedy na klíčová slova pro Obsahovou síť jako koupit fotbalový míč.

Jak postupovat v účtu Google Ads

Když přidáváte metody cílení jako klíčová slova nebo publika podle zájmů, říkáte službě Google Ads, kde nebo komu se vaše reklamy mohou při procházení Obsahové sítě zobrazovat. Cílení přidáváte do reklamních sestav v kampaních v Obsahové síti.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V části Všechny kampaně vyberte možnost Obsahové kampaně.
 3. Klikněte na Publika.
 4. Z rozbalovací nabídky vyberte možnost Publika.
 5. Klikněte na ikonu tužky Upravit a vyberte kampaň nebo reklamní sestavu, na kterou chcete cílit.
  Chcete-li oslovit potenciální zákazníky, můžete reklamní sestavy zacílit na určitý segment publika a oslovit tak uživatele na základě toho, kdo jsou, jaké mají zájmy a zvyky, co aktivně zkoumají nebo jak s vaší firmou byli ve styku. Další informace o cílení na publikum
 6. Klikněte na Uložit.

V závislosti na zvolených možnostech se vám po straně může zobrazit kalkulačka, která ukazuje dostupná zobrazení pro zvolenou metodu cílení. Počet dostupných zobrazení může být často dost vysoký, záleží na tom, jaké cílení vyberete. Další informace o dostupných zobrazeních naleznete v článku Zobrazení odhadovaného zásahu pro Obsahovou síť.

Nastavení cílení aneb víc kontroly nad tím, kde se reklamy zobrazují

Zásah vašich reklam ovlivňuje i nastavení cílení, například Cílení nebo Pozorování. Můžete si je představit jako ovládací prvky s následujícími funkcemi:

Cílení

 • Omezuje zobrazování reklam pouze na zvolenou metodu cílení (například klíčová slova).
 • Umožňuje nastavit nabídky pro jednotlivé možnosti cílení, např. 40 Kč pro klíčové slovo koupit fotbalový míč.
Affinity audience is Soccer Fans

Podle klíčových slov pro Obsahovou síť se vaše reklamy nyní mohou zobrazovat na stránkách o fotbalu. Vy však chcete oslovit konkrétně fotbalové fanoušky, a proto cílíte na publikum podle zájmů Fanoušci fotbalu. U obou metod cílení tedy nastavíte možnost Cílení.

Pozorování

 • Neomezuje zobrazování reklam pouze na zvolenou metodu cílení.
 • Umožňuje nastavit nabídky pro jednotlivé možnosti cílení, např. 40 Kč pro kategorii Fanoušci fotbalu.
Affinity audience is Soccer Fans

Použijeme stejný příklad jako výše. Pořád chcete, aby se vaše reklamy zobrazovaly nadšencům do fotbalu, ale nechcete jejich zobrazování omezit jen na toto publikum. Postupujte takto:

 • U položky Klíčová slova pro Obsahovou síť nastavte možnost Cílení, aby se vaše reklamy zobrazovaly na základě klíčových slov.
 • U položky Zájmy a remarketing nastavte možnost Pozorování, se zvýšenou nabídku pro volbu Fanoušci fotbalu. Tím zvýšíte šanci, že se vaše reklamy budou zobrazovat lidem patřícím do příslušné kategorie publika podle zájmů.

Jak postupovat v účtu Google Ads

Když ke stejné reklamní sestavě přidáte více metod cílení a nastavíte u nich možnost Cílení, říkáte službě Google Ads, že je třeba omezit či zúžit zásah vašich reklam. Když přidáte další metody cílení a nastavíte u nich možnost Pozorování, říkáte službě Google Ads, že nemá omezovat, kde se budou reklamy zobrazovat, ale že má zvyšovat nebo snižovat šance na zobrazení v závislosti na zvolené nabídce.

 1. U každé další metody cílení, kterou přidáváte do reklamní sestavy, opakujte kroky 1–3 z první části.
 2. U každé metody cílení nastavte buď možnost Cílení, nebo Pozorování.
 3. Pokud chcete, můžete pro cílení zvolit různé nabídky. Nabídku pro kategorii Fanoušci fotbalu můžete například nastavit na podkartě Zájmy a remarketing.

Po straně si můžete všimnout, že při každém přidání metody cílení k reklamní sestavě a nastavení možnosti Cílení se počet dostupných zobrazení zmenšuje. Obvykle k tomu dochází, když do jedné reklamní sestavy přidáte několik metod cílení nastavených na možnost Cílení.

Klíčová slova Klíčová slova a publikum podle zájmů Klíčová slova a publikum podle zájmů a skupina podle pohlaví
Potential Display Network reach Potential Display Network reach Potential Display Network reach

Důležitá poznámka: U malých a středních firem je lepší u reklamní sestavy nastavit možnost Cílení jen u menšího počtu metod cílení. V opačném případě můžete zmenšit zásah reklam natolik, že se budou zobrazovat jen zřídka.

Pokročilé kombinace cílení přizpůsobené cílům

Kampaně založené na přímém prodeji

Je-li vaším cílem prodávat produkty a oslovit určitý druh publika, můžete k reklamní sestavě přidat několik metod cílení s nastavením na možnost Cílení. Pak se reklamy budou moci zobrazovat pouze v případě, že dojde ke shodě zvolených metod cílení. Ukázkové kombinace:

Metody cílení Cílení (výchozí nastavení) Pozorování Kdy se reklamy mohou zobrazovat
Klíčová slova + umístění Klíčová slova + umístění Nevybráno K zobrazení reklam jsou vyžadována odpovídající klíčová slova A umístění.
Segmenty publika + věk Segmenty publika + věk Nevybráno K zobrazení reklam jsou vyžadovány odpovídající segmenty publika A věkové skupiny.
Klíčová slova + témata Klíčová slova + témata Nevybráno K zobrazení reklam jsou vyžadována odpovídající klíčová slova A témata.
Remarketing + pohlaví Remarketing + pohlaví Nevybráno K zobrazení reklam jsou vyžadovány odpovídající remarketing A skupiny podle pohlaví.
Témata + segmenty publika Témata + segmenty publika Nevybráno K zobrazení reklam jsou vyžadována odpovídající témata A segmenty publika s pravděpodobným zájmem.

Značkové kampaně

Pokud je vaším cílem je oslovit co nejvíce uživatelů, nedoporučujeme do reklamní sestavy přidávat příliš mnoho metod cílení. Nicméně i tak jich můžete přidat více, abyste mohli pro jednotlivé metody nastavit různé cenové nabídky, aniž byste výrazně omezili zásah. Ukázkové kombinace:

Metody cílení Cílení (výchozí nastavení) Pozorování Význam
Věkové skupiny + skupiny podle pohlaví + segmenty publika podle zájmů Věkové skupiny + skupiny podle pohlaví + segmenty publika podle zájmů Nevybráno K zobrazení reklam jsou vyžadovány odpovídající věkové skupiny A skupiny podle pohlaví A segmenty publika podle zájmů.
Segmenty publika podle zájmů a věkové skupiny* Segmenty publika podle zájmů Věk K zobrazení reklam jsou vyžadovány odpovídající segmenty publika podle zájmů. Pokud se segmenty publika podle zájmů a věkové skupiny překrývají, zobrazí se přehledy pro obojí. Použitá nabídka závisí na výběru možností nabídek.
Klíčová slova + umístění Klíčová slova Umístění K zobrazení reklam jsou vyžadována odpovídající klíčová slova. Pokud se klíčová slova a umístění překrývají, zobrazí se přehledy pro obojí. Použitá nabídka závisí na výběru možností nabídek.
Klíčová slova + pohlaví * Klíčová slova Pohlaví K zobrazení reklam jsou vyžadována odpovídající klíčová slova. Pokud se klíčová slova a skupiny podle pohlaví překrývají, zobrazí se přehledy pro obojí. Použitá nabídka závisí na výběru možností nabídek.
Témata + segmenty publika podle zájmů + umístění Témata + segmenty publika podle zájmů Umístění K zobrazení reklam jsou vyžadována odpovídající témata A segmenty publika podle zájmů. Pokud se témata, segmenty publika podle zájmů a umístění překrývají, zobrazí se přehledy pro obojí. Použitá nabídka závisí na výběru možností nabídek.

* Tyto kombinace mohou být užitečné pro inzerenty, kteří chtějí mít větší šanci oslovit určité demografické skupiny, ale nechtějí svou návštěvnost omezit jenom na ně.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory