Настройки за насочване в дисплейната мрежа

В Google Дисплейна мрежа можете да достигате до голям кръг потребители, да избирате на кои сайтове или страници да се показват рекламите Ви и да ангажирате хората с разнообразни привлекателни рекламни формати.

За да рекламирате в дисплейната мрежа, използвайте някой от типовете кампании „Само за дисплейната мрежа“ или „Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа“.

В тази статия се описват функции в предходния интерфейс на AdWords. Ако използвате новия интерфейс на Google Ads, вижте Всичко за насочването и наблюденията. Определете кой интерфейс на Google Ads използвате.

Преди да започнете

За рекламни групи с видеоклипове, използващи само насочване по разположение: Ако насочвате по разположение само в YouTube или дисплейната мрежа, рекламите Ви вече ще могат да се показват и на двете места.
Като еднократно изключение, съществуващите рекламни групи без насочване автоматично ще бъдат поставени на пауза, за да се гарантира, че не показват реклами, които не планирате да показвате. Занапред поставяйте ръчно на пауза рекламните групи, които не са готови да показват реклами. Научете повече на Поставяне на пауза или възобновяване на рекламните Ви групи.

Основни положения, показвайте рекламите си в дисплейната мрежа

Начините за насочване, като например по ключови думи и аудитории по афинитет, показват рекламите Ви в дисплейната мрежа.

Keyword is buy soccer balls

Вие продавате спортни стоки. За футболната си кампания искате рекламите Ви да се показват на страници, свързани с футбола. Затова ги насочвате към дисплейни ключови думи, като например купете футболни топки.

Как да направите това в профила си в Google Ads

Когато добавяте начини на насочване, като например ключови думи или аудитории по афинитет, указвате на Google Ads къде могат да се показват рекламите Ви или кой може да ги вижда, докато разглежда дисплейната мрежа. Можете да добавите насочване към рекламните групи в кампаниите си в дисплейната мрежа.

 1. Кликнете върху раздела Дисплейна мрежа под Всички кампании.
 2. Кликнете върху + Насочване.
 3. Изберете падащото меню Добавяне на насочване и изберете един от няколко начина на насочване. За да показвате реклами на страници, свързани с футбола, можете да изберете Дисплейни ключови думи и да добавите купете футболни топки.
 4. Кликнете върху Затваряне и запазете рекламната си група.

В зависимост от избраните от Вас опции, може да видите калкулатор отстрани, който показва наличните импресии за насочването, което сте избрали. Броят на наличните импресии често може да бъде доста голям в зависимост от това, което сте избрали. За повече информация за наличните импресии, прочетете Преглед на прогнозите за обхвата за дисплейната мрежа

Получавате повече контрол върху това къде се показват рекламите Ви и избирате настройките си за насочване

Настройките за насочване като „Насочване“ и „Наблюдение“ също определят обхвата на рекламите Ви. Мислете за тях като за контроли, които правят следното:

„Насочване“

 • Ограничава рекламите Ви да се показват за избрания от Вас начин на насочване, като например ключови думи
 • Позволява Ви да задавате оферти за индивидуално насочване, като например 2 лв. за купете футболни топки
Affinity audience is Soccer Fans

На базата на дисплейните Ви ключови думи рекламите Ви вече могат да се показват на страници, свързани с футбола. Ако обаче искате да достигнете конкретно до футболни фенове, трябва да насочвате към аудитория по афинитет Футболни фенове и да зададете и двата метода на насочване на „Насочване“.

„Наблюдение“

 • Не ограничава рекламите Ви да се показват само за избрания от Вас начин на насочване
 • Позволява Ви да задавате оферти за индивидуално насочване, като например 2 лв. за Футболни фенове
Affinity audience is Soccer Fans

Ако продължим примера по-горе, нека приемем, че предпочитате рекламите Ви да се показват на любители на футбола, но не искате да ги ограничавате само до тази аудитория. Решавате да направите следното:

 • Задавате дисплейните ключови думи на „Насочване“, така че рекламите Ви да се показват на базата на ключовите Ви думи.
 • Задавате „Интереси и ремаркетинг“ на „Наблюдение“ с повишена оферта за Футболни фенове, за да увеличите шансовете на рекламите Ви да се показват на хора с такава аудитория по афинитет.

Как да направите това в профила си в Google Ads

Когато добавяте няколко начина на насочване към една и съща рекламна група и ги задавате на „Насочване“, указвате на Google Ads да ограничи и стесни обхвата на рекламите Ви. Когато добавяте допълнителни начини на насочване и ги задавате на „Наблюдение“, указвате на Google Ads да не ограничава къде да се показват рекламите Ви, но да увеличи или намали шансовете за показването им в зависимост от избраната от Вас оферта.

 1. Повторете стъпки от 1 до 3 от първата секция за всеки допълнителен начин на насочване, който добавите към рекламната си група.
 2. За всеки начин на насочване изберете „Насочване“ или „Наблюдение“.
 3. (По избор) Изберете различни оферти за насочването си. Можете например да зададете оферта за Футболни запалянковци от подраздела Интереси и ремаркетинг.

Възможно е да забележите, че всеки път, когато добавяте начин на насочване към рекламната си група и го задавате на „Насочване“, броят на наличните импресии се смалява. Това е често срещано, когато добавяте няколко начина на насочване, зададени на „Насочване“, в една рекламна група.

Ключови думи Ключови думи + аудитория по афинитет Ключови думи + аудитория по афинитет + пол
Potential Display Network reach Potential Display Network reach Potential Display Network reach

Важна бележка: За малки и средни бизнеси е по-добре да задават по-малко начини на насочване на „Насочване“ в рекламната си група. В противен случай може да стесните обхвата на рекламите си, така че да се показват рядко.

Изпробвайте разширени комбинации за насочване въз основа на целите си

Кампании за директни продажби

Ако целта Ви е да продавате продукти и да достигнете до конкретен тип аудитория, е добре да добавите няколко начина на насочване към рекламната си група, зададени на „Насочване“. Тогава рекламите Ви могат да се показват само при съответствие за всички избрани от Вас конкретни начини за насочване. Следват няколко примерни комбинации:

Начини на насочване „Насочване“ (настройка по подразбиране) „Наблюдение“ Кога могат да се показват рекламите
Ключови думи + разположения Ключови думи + разположения Не е избрано Ключови думи И разположения са задължителни, за да се показват рекламите.
Аудитории + възраст Аудитории + възраст Не е избрано Аудитории И възраст са задължителни, за да се показват рекламите.
Ключови думи + теми Ключови думи + теми Не е избрано Ключови думи И теми са задължителни, за да се показват рекламите.
Ремаркетинг + пол Ремаркетинг + пол Не е избрано Ремаркетинг И пол са задължителни, за да се показват рекламите.
Теми + аудитории Теми + аудитории Не е избрано Теми И пазарни аудитории са задължителни, за да се показват рекламите.

Кампании за марка

Ако целта Ви е да достигнете до възможно най-много хора, би било добре да не добавяте към кампанията си твърде много начини на насочване. Възможно е обаче да добавите няколко от тях, за да можете да задавате оферти за един конкретен, без да намалявате значително обхвата си. Следват няколко примерни комбинации:

Начини на насочване „Насочване“ (настройка по подразбиране) „Наблюдение“ Какво означава това
Възраст + пол + аудитории по афинитет Възраст + пол + аудитории по афинитет Не е избрано Възраст И пол И аудитории по афинитет са задължителни, за да се показват рекламите.
Аудитории по афинитет и възраст* Аудитории по афинитет Възраст Аудитории по афинитет са задължителни, за да се показват рекламите. Ако аудиториите по афинитет и възрастта се припокриват, ще виждате отчитане и за двете. Използваната оферта ще зависи от избора Ви за офериране.
Ключови думи + разположения Ключови думи Разположения Ключови думи са задължителни, за да се показват рекламите. Ако ключовите думи и разположенията се припокриват, ще виждате отчитане и за двете. Използваната оферта ще зависи от избора Ви за офериране.
Ключови думи + пол * Ключови думи Пол Ключови думи са задължителни, за да се показват рекламите. Ако ключовите думи и полът се припокриват, ще виждате отчитане и за двете. Използваната оферта ще зависи от избора Ви за офериране.
Теми + аудитории по афинитет + разположения Теми + аудитории по афинитет Разположения Теми И аудитории по афинитет са задължителни, за да се показват рекламите. Ако темите, аудиториите по афинитет и разположенията се припокриват, ще виждате отчитане за всички. Използваната оферта ще зависи от избора Ви за офериране.

* Тези комбинации могат да бъдат полезни за хора, които биха искали да увеличат шансовете си за достигане до определени демографски групи, без трафикът да се ограничава само до тези групи.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си