Maximálně výkonné kampaně

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


Maximálně výkonné kampaně jsou novým typem kampaní založeným na cílech. Výkonnostní inzerenti mohou jejich prostřednictvím využívat z jedné kampaně veškeré reklamní plochy Google Ads. Jejich účelem je doplňovat kampaně ve vyhledávání založené na klíčových slovech a pomoci vám nalézt více konvertujících zákazníků ve všech kanálech Google, například na YouTube, v Obsahové a Vyhledávací síti, v kanálu Objevit, v Gmailu a v Mapách.

Maximálně výkonné kampaně pomáhají zlepšovat výsledky na základě vámi určených konverzních cílů. V reálném čase a napříč všemi kanály optimalizují pomocí Chytrých nabídek výkon a přinášejí vám tak více konverzí a větší hodnotu. Maximálně výkonné kampaně využívají umělou inteligenci od Googlu k nabízení cen, optimalizaci rozpočtu, atribuci, práci s publiky a kreativami atd. Vždy při tom vycházejí z vámi určeného inzertního cíle (například pokud jste stanovili cílovou CPA nebo cílovou ROAS) a vámi poskytnutých podkladů, signálů publika a případně zdrojů dat.

Poznámka: Při výběru kampaně budete moci maximálně výkonnou kampaň zvolit v případě, že jste jako cíl inzerce nastavili „Prodej“, „Potenciální zákazníci“ nebo „Návštěvy a promoakce místní prodejny“.
Cíle maximálně výkonné kampaně

Obsah této stránky


Výhody

První výhoda: Získáte nová publika napříč kanály a sítěmi Google. Druhá výhoda: Dosáhnete lepších výsledků s ohledem na své cíle. Třetí výhoda: Získáte transparentnější statistiky.
  Čtvrtá výhoda: Řídíte automatizaci pomocí vstupů kampaně. Pátá výhoda: Zjednodušíte si správu kampaní a usnadníte si optimalizaci reklam.  

Performance MAX - unlock audiences iconZískejte další konvertující zákazníky

 • Vy stanovíte cíle, které jsou pro vaši firmu důležité, a kampaň na jejich základě maximalizuje konverze nebo hodnotu konverzí.
 • Maximálně výkonné kampaně umožňují oslovovat zákazníky ve všech kanálech Google.
 • Díky tomu, že Google v reálném čase rozpoznává záměry a preference zákazníků a zároveň může využívat vámi zadané signály publika, dokážou maximálně výkonné kampaně odhalit nové segmenty zákazníků, které by vás možná nenapadly.

Performance MAX - better performance iconZískejte větší hodnotu

 • Atribuce založená na datech napříč kanály přispívá k optimalizaci, při níž je zohledňována většina přírůstkových kontaktních bodů, které vedou zákazníky až k uskutečnění konverze.
 • Umělá inteligence od Googlu umožňuje přesněji předpovědět, které kombinace reklam, publik a kreativ budou nejlépe fungovat.

Performance MAX - insights iconZískejte podrobnější statistiky

 • Díky přehledům podkladů v maximálně výkonných kampaních snáze zjistíte, které kreativy mají vliv na výkon, a budete tedy moci kreativy lépe optimalizovat a zlepšovat návratnost investic.
 • Nové statistiky, například vyhledávané dotazy na vzestupu, vám pomohou porozumět změnám ve výkonu a utvářet širší obchodní strategii.

Kdy je použít

Maximálně výkonné kampaně jsou nejvhodnější, jestliže:

 • Máte konkrétní cíle v oblasti reklamy a konverzí (například podpora internetového prodeje, oslovování potenciálních zákazníků apod.).
 • Chcete, aby kampaň dosáhla co největšího výkonu a nebyli jste při zobrazování reklam omezeni na určitý kanál.
 • Chcete mít snadný přístup ke všem inzertním kanálům Google prostřednictvím jediné kampaně.
 • chcete mít větší zásah a hodnotu konverze, než jaký přinášejí kampaně ve vyhledávání založené na klíčových slovech.

Umělá inteligence od Googlu

Umělá inteligence od Googlu využívá maximálně výkonné kampaně k maximalizaci výkonu kampaně. Vy na základě svých jedinečných obchodních znalostí zadáte například rozpočet a obchodní cíle a vyberete konverze, které chcete měřit. Google AI pak najde potenciální zákazníky, kteří vašim cílům odpovídají, a zobrazí jim tu nejvhodnější reklamu s optimální výší cenové nabídky tak, aby kampaň dosahovala nejlepších možných výsledků.

Chytré nabídky v kombinaci s technologií atribuce pomáhají v reálném čase vybírat nejlepší možnosti kampaně pro veškerý inventář Google a podávat nabídky v aukcích, které s největší pravděpodobností přispějí k plnění vašich obchodních cílů. Když do maximálně výkonné kampaně přidáte signály publika, podpoříte tím práci Google AI.

Automaticky generované podklady jsou nastavení na úrovni kampaně, pomocí kterého můžete generovat další podklady. Tyto podklady se objeví v nastaveních na úrovni kampaně po přidání účtu do verze beta. Další informace o automaticky vytvářených podkladech

Poznámka: Pokud je rozšíření cílové URL zapnuté, Google může na základě vyhledávacího dotazu uživatele tuto URL nahradit relevantnější vstupní stránkou a vygenerovat dynamický nadpis, popis a další podklady, které budou odpovídat jejímu obsahu. Další informace o automaticky vytvářených podkladech

Vstupy kampaně

Maximálně výkonné kampaně pomocí AI od Googlu optimalizují nabídky a umístění tak, aby podpořily konverze nebo jejich hodnotu v rámci vašich cílů. Vy však poskytujete důležité informace, které tomu napomáhají. Jde například o signály publika (včetně údajů o vašich zákaznících) a kvalitní texty, obrázky a videa. Tím můžete výkon kampaně výrazně zlepšit. Pomocí hodnot konverzí a nastavení pravidel pro hodnoty také můžete uvést důležité informace o tom, které typy konverzí jsou pro vaši firmu nejcennější. Navíc můžete využít nastavení bezpečnosti pro značku. Jeho prostřednictvím službě Google Ads říkáte, u jakých druhů obsahu se vaše reklamy nemají zobrazovat.

Jak funguje maximální výkon u kampaní ve vyhledávání nebo klíčových slov v účtu
 • Maximální výkon doplňuje stávající kampaně ve vyhledávání a respektuje cílení na klíčová slova.
 • Pokud je vyhledávací dotaz uživatele shodný se způsobilým klíčovým slovem pro reklamy ve vyhledávání v libovolném typu shody ve vašem účtu, bude mít kampaň ve vyhledávání přednost před maximálně výkonnou kampaní.
 • Pokud dotaz není shodný se způsobilým klíčovým slovem pro reklamy ve vyhledávání, je vybrána kampaň nebo reklama s nejvyšším hodnocením, které zohledňuje relevanci a výkon kreativy.
 • Z důvodů nezpůsobilosti se někdy může stát, že stávající klíčová slova spustí reklamy z maximálně výkonné kampaně místo kampaně ve vyhledávání. Klíčové slovo pro reklamy ve vyhledávání nemusí spustit reklamu, pokud:
  • je kampaň omezena rozpočtem,
  • je ve stavu nízkého objemu vyhledávání,
  • byly všechny kreativy nebo vstupní stránky v dané reklamní sestavě zamítnuty,
  • nejsou splněny všechny podmínky cílení kampaně nebo reklamní sestavy.
 • Témata vyhledávání mají stejnou prioritu jako klíčová slova ve frázové nebo volné shodě. Další informace o prioritě klíčových slov v účtu Google Ads
Pro inzerenty s cíli v oblasti prodejů na internetu a se zdrojem ze služby Merchant Center

Než začnete

Poznámka: Inzerenti, kteří mají zdroj ve službě Merchant Center, nemusí kvůli vytvoření maximálně výkonné kampaně dodávat žádné podklady. Doporučujeme však nějaké kreativy poskytnout, aby kampaň mohla zobrazovat reklamy na co nejvíce platformách a podávat optimální výkon. Reklamy mohou být vytvořeny automaticky za vás.
Propojení s platformami třetích stran:

Poznámka:

 • V účtu Google Ads můžete vytvořit až 100 maximálně výkonných kampaní. Nejlepšího výkonu dosáhnete, jestliže maximálně výkonné kampaně pokud možno sloučíte.
 • V Evropě lze maximálně výkonné kampaně používat s jakýmkoli porovnávačem (CSS), který využíváte. Reklamy se zobrazují na obecných stránkách s výsledky vyhledávání a na všech dalších místech, které služba CSS vybrala.
Pro inzerenty s cíli týkajícími se prodejny

Níže uvádíme několik poznámek pro inzerenty, kteří mají cíle týkající se prodejny:

 • Maximálně výkonnou kampaň může vytvořit každý inzerent, který má nastaven cíl konverzí týkající se prodejny a místní kontakty nebo trasu.
 • Inzerenti, kteří dříve používali místní kampaně, mohou i nadále optimalizovat s ohledem na offline cíle pomocí maximálně výkonných kampaní bez potřeby dodatečného inventáře nebo navyšování rozpočtu.

Pro inzerenty s cíli v oblasti cestování

Maximálně výkonné kampaně pro cíle v oblasti cestování představují nejjednodušší způsob, jak mohou výkonnostní inzerenti hotelů zobrazovat reklamy ve všech službách Google. Inzerentům umožňují snadno vytvářet skupiny podkladů pro jednotlivé podniky a maximalizovat jejich výkon v Google Ads.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
1052800219730492158
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067