Giới thiệu về hệ thống phân cấp mô hình phân bổ đối tượng

Bạn chỉ có thể cấp tín dụng phân bổ cho một kiểu đối tượng.

Bạn có thể xác định hệ thống phân cấp mô hình phân bổ trong Google Ads theo 2 cách sau:

  1. Nếu một người dùng nằm trong nhiều danh sách đối tượng trong cùng một nhóm quảng cáo, thì:
    • Đối tượng có mức điều chỉnh giá thầu cao nhất sẽ được phân bổ lượt hiển thị, lượt nhấp, chi phí và lượt chuyển đổi.
    • Hệ thống phân cấp này liên quan đến cả chiến dịch đặt giá thầu thủ công và chiến dịch Đặt giá thầu thông minh (ví dụ: ngay cả trong các trường hợp mức điều chỉnh giá thầu không được sử dụng trực tiếp trong phiên đấu giá).
    • Trong chiến lược Đặt giá thầu thông minh, mức điều chỉnh giá thầu cao nhất sẽ chỉ áp dụng cho báo cáo và mô hình phân bổ, mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.
  2. Nếu một người dùng nằm trong nhiều danh sách có cùng mức điều chỉnh giá thầu cao nhất, thì:
    • Lượt hiển thị, lượt nhấp, chi phí và lượt chuyển đổi sẽ được phân bổ theo một hệ thống phân cấp đã xác định.

Phễu hệ thống phân cấp cho mô hình phân bổ đối tượng so khớp khách hàng

 

Đối tượng So khớp khách hàng được xếp ở vị trí thứ nhất trong thứ tự mức độ ưu tiên; tiếp đến là đối tượng tiếp thị lạiđối tượng tương tự (bao gồm cả Google Ads và YouTube) được xếp ở vị trí thứ hai. Đối tượng kết hợp được xếp ở vị trí thứ ba trong thứ tự mức độ ưu tiên, tiếp đến là đối tượng chung sở thíchđối tượng đang cân nhắc mua hàng được xếp ở vị trí thứ tư. Đối tượng theo thông tin nhân khẩu học chi tiết được xếp ở vị trí thứ năm.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false