เกี่ยวกับลำดับชั้นในการระบุแหล่งที่มาของกลุ่มเป้าหมาย

เครดิตการระบุแหล่งที่มาสามารถใช้ได้กับประเภทกลุ่มเป้าหมายประเภทเดียวเท่านั้น

การกำหนดลำดับชั้นของการระบุแหล่งที่มาใน Google Ads มี 2 วิธีดังนี้

  1. หากผู้ใช้อยู่ในรายการกลุ่มเป้าหมายหลายรายการในกลุ่มโฆษณาเดียวกัน ระบบจะดำเนินการดังนี้
    • กลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับราคาเสนอสูงสุดจะได้รับการระบุแหล่งที่มาของการแสดงผล คลิก ค่าใช้จ่าย และ Conversion
    • ลำดับชั้นนี้ใช้กับทั้งแคมเปญที่กำหนดเองและแคมเปญที่ใช้ Smart Bidding (รวมไปถึงกรณีที่ไม่ได้ใช้งานการปรับราคาเสนอในการประมูลโดยตรง)
    • ใน Smart Bidding การปรับราคาเสนอสูงสุดจะใช้กับการรายงานและการระบุแหล่งที่มาเท่านั้น โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
  2. หากผู้ใช้อยู่ในรายการหลายรายการที่เชื่อมโยงกับการปรับราคาเสนอสูงสุด ระบบจะดำเนินการดังนี้
    • การระบุแหล่งที่มาของการแสดงผล คลิก ค่าใช้จ่าย และ Conversion จะกระจายตามลำดับชั้นที่กำหนดไว้

ลำดับชั้นในการระบุแหล่งที่มาของกลุ่มเป้าหมายในการจับคู่ข้อมูลลูกค้า

 

การจับคู่ข้อมูลลูกค้าได้รับความสำคัญเป็นลำดับแรก ในขณะที่รีมาร์เก็ตติ้งและกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน (รวมถึง Google Ads และ YouTube) ได้รับความสำคัญในลำดับรองลงมา ลำดับที่ 3 คือกลุ่มเป้าหมายแบบรวม ลำดับที่ 4 คือผู้สนใจและกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ ส่วนลำดับที่ 5 คือกลุ่มเป้าหมายข้อมูลประชากรโดยละเอียด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false