Om hierarkiet for målgruppeattribusjon

Attribusjonskreditt kan bare tilskrives én målgruppetype.

Attribusjonshierarkiet fastslås gjennom to ulike metoder i Google Ads:

  1. Hvis brukeren er oppført på flere målgruppelister i den samme annonsegruppen:
    • Målgruppen med den høyeste budjusteringen tilskrives klikk, kostnader, visninger og konverteringer.
    • Dette hierarkiet omfatter kampanjer med både manuell budgivning og smart budgivning (selv tilfeller der budjusteringen ikke brukes direkte under auksjonen).
    • I den smarte budgivningen har den høyeste budjusteringen bare innvirkning på rapporteringen og attribusjonen, men ikke resultatene.
  2. Hvis brukeren er oppført på flere lister som har den samme, høyeste budjusteringen:
    • Attribusjon for klikk, kostnader, visninger og konverteringer blir distribuert i tråd med et definert hierarki.

Hierarkisk trakt for attribusjon som tilskrives Kundematch-målgrupper

 

Kundematch har førsteprioritet, og deretter følger remarketing og lignende målgrupper (YouTube og Google Ads innbefattet). Tredjeprioritet gis til kombinerte målgrupper, mens interessemålgrupper og intensjonsmålgrupper har fjerdeprioritet. Femteprioritet gis målgrupper tuftet på detaljert demografisk informasjon.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false