Docenten verifiëren en rechten instellen

Dit artikel is bestemd voor G Suite-beheerders.
Leerlingen en docenten kunnen geen rollen wijzigen of rechten beheren.

Wanneer gebruikers voor de eerste keer inloggen bij Classroom, geven ze aan of ze docent of leerling zijn. Gebruikers die aangeven docent te zijn, worden automatisch toegevoegd aan de Classroom-docentengroep.

Als G Suite-beheerder verifieer je de gebruikers die hebben aangegeven dat ze docent zijn, zodat ze toegang krijgen tot de juiste Classroom-functies. Je kunt ook docentenrechten instellen voor je domein.

Docenten verifiëren heeft de volgende voordelen:

 • Gebruikers die geen docent zijn, kunnen geen lesgroepen maken 
 • Je kunt geverifieerde docenten toestaan ouders/verzorgers te bekijken en beheren

Docenten, rollen en rechten identificeren

Docenten verifiëren

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Appsen vervolgensG Suiteen vervolgensGroups for Business.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps te zien.

 3. Klik rechtsboven op Service bewerken.
 4. Selecteer Ingeschakeld voor iedereen om de service in te schakelen.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Open de Classroom-docentengroep in een nieuw browservenster.
 7. Klik links op Leden en vervolgens Deelnameverzoeken.
 8. Vink het vakje aan naast de naam van de gebruiker en klik op Aanvraag goedkeuren of Aanvraag weigeren.

Als je Google Cloud Directory Sync (GCDS), Google School Directory Sync (SDS) of een andere synchronisatietool gebruikt, of als je al een groep hebt met alle docenten of werknemers in je domein, kun je deze groepen toevoegen aan de Classroom-docentengroep.

Als je GCDS of SDS gebruikt, moet je ook handmatig de Classroom-docentengroep uitsluiten van synchronisatie.

Waarschuwing: Verwijder de Classroom-docentengroep niet, anders kunnen docenten Classroom niet meer gebruiken. Als je de groep wel verwijdert, wordt deze automatisch opnieuw gemaakt, maar is deze leeg. Gebruikers moeten dan opnieuw een rol kiezen en je moet de docenten opnieuw verifiëren.    

De rol van een gebruiker wijzigen van leerling in docent

Leerlingen en docenten kunnen geen rollen wijzigen. Alleen beheerders kunnen dit.

Als een docent heeft aangegeven dat hij leerling is, moet je de docent handmatig toevoegen aan de Classroom-docentengroep.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Gebruikers.
 3. Zoek de gebruiker in de lijst Gebruikers.
  Zie Een gebruikersaccount zoeken als je hulp nodig hebt.
 4. Klik op de naam van de gebruiker om zijn accountpagina te openen.
 5. Klik op Groepen.

  Laat de link Discussiegroepen zien
   
 6. Klik op Toevoegen Toevoegen.
 7. Zoek een groep door de eerste tekens van de naam of het e-mailadres in te voeren. Selecteer de juiste groep wanneer deze verschijnt.
 8. (Optioneel) Selecteer meer groepen om de gebruiker aan toe te voegen.
 9. Klik op Toevoegen wanneer je de juiste groep(en) hebt geselecteerd.
 10. (Optioneel) Ga als volgt te werk om de rol van de gebruiker in een groep te wijzigen:
  1. Klik onder Rol op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
  2. Wijs de nieuwe rol toe.
  3. Klik op Opslaan.

De rol van een gebruiker wijzigen van docent in leerling

Leerlingen en docenten kunnen geen rollen wijzigen. Alleen beheerders kunnen dit.

Als een leerling heeft aangegeven dat hij docent is, moet je de leerling handmatig verwijderen uit de Classroom-docentengroep.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Gebruikers.
 3. Zoek de gebruiker in de lijst Gebruikers.
  Zie Een gebruikersaccount zoeken als je hulp nodig hebt.
 4. Klik op de naam van de gebruiker om zijn accountpagina te openen.
 5. Klik op Groepen.

  Laat de link Discussiegroepen zien
 6. Plaats de muisaanwijzer op de Classroom-docentengroep en klik op Verwijderen
 7. Klik nogmaals op Verwijderen.

Bepalen wie ouders/verzorgers kan maken en beheren

Alleen geverifieerde docenten kunnen gegevens van ouders/verzorgers bekijken. 

Je kunt geverifieerde docenten toestaan ouders/verzorgers uit te nodigen en te verwijderen

Voordat je een docentenaccount verwijdert

Voordat je het account van een docent verwijdert, moet je controleren of de lesgroepen van de docent niet meer worden gebruikt door leerlingen of mededocenten. Als je een docentenaccount verwijdert zonder het eigendom van de lesgroepen over te dragen, werken de lesgroepen niet meer goed. 

Als de lesgroep nog wordt gebruikt, moet je het eigendom ervan overzetten naar een andere docent. Zie Het eigendom van een lesgroep overzetten voor meer informatie. 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?