Opret en linjepost

Følg denne vejledning, hvis du vil oprette en linjepost med nye indstillinger for prisfastsættelse, mængde og målretning. Hvis du vil kopiere indstillingerne for en eksisterende linjepost, kan du dog kopiere en linjepost i stedet.


Opret en linjepost

Sådan opretter du en linjepost:

 1. Klik på fanen Ordrer i din DFP Small Business-konto.

 2. Opret en ny ordre, eller klik på en eksisterende ordre i tabellen.

 3. Klik på Ny linjepost.

 4. Angiv et linjepostnavn. Linjeposternes navne skal være unikke i dit netværk.

 5. Angiv beholdningsstørrelserne for de annoncer, som du planlægger at uploade.

 6. (Valgfrit) Angiv kommentarer om linjeposten, som kan hjælpe i forbindelse med trafficking.

 7. Angiv linjeposttype, datoer, mængde og pris.

 8. Under Juster visning skal du konfigurere dine indstillinger for visning (valgfrit). Se Valgfri indstillinger for levering nedenfor for at få flere oplysninger.

 9. Vælg den beholdning, som du vil målrette mod.

  Du kan målrette annonceenheder, placeringer eller begge dele. Du kan enten gennemgå dit netværks beholdning eller foretage en søgning for at finde beholdning, som du kan målrette.

  Den annonceenhed, der er navngivet efter dit netværk, repræsenterer alle annonceenhederne i dit netværk. Hvis du målretter linjeposten mod denne annonceenhed på netværksniveau, vil linjeposten målrette mod alle annonceenheder i dit netværk.

 10. Angiv yderligere målretningskriterier for at målrette mod en bestemt målgruppe (valgfrit).
  Hvis du ikke målretter linjeposten mod en annonceenhed eller -placering, angives linjeposten, som om annoncen skal vises på hele netværket. Det betyder, at linjeposten kan vises i alle annonceenheder på dit website.

 11. Klik på Gem.

 


Valgfri indstillinger for levering

Du kan konfigurere dine indstillinger for visning for denne linjepost i sektionen Juster levering.

 

 • Levér visninger:

  • Jævnt (standard): Kør annoncevisningerne så jævnt som muligt i løbet af det antal dage, der er angivet i en linjepost.

  • Så hurtigt som muligt: Bloker linjeposter af lavere prioritet eller værdi, så de ikke vises på de valgte placeringer, før mængdekravene i linjeposten er opfyldt. Valg af denne valgmulighed kan medføre visning af alle bookede visninger langt før den angivne slutdato for linjeposten. Standardindstillingen er at vise annoncer jævnt fordelt over linjepostens visningsperiode.

   

 • Vis annoncer:

  • Kun én: Vis kun én annonce pr. side, hvis der er flere annoncer tilknyttet denne linjepost.

  • En eller flere (standard): Tillad, at der vises flere annoncer, som er tilknyttet denne linjepost.

  • Så mange som muligt:Vis annoncer i så mange annonceenheder som muligt.

   

 • Roter annoncer:

  • Jævnt: Annoncer roteres jævnt.
  • Optimeret: Annoncen med den højeste klikfrekvens (CTR) vil blive vist oftere.
  • Vægtet: Annoncer roteres med den frekvens, som du angiver.
  • I rækkefølge: Annoncer roteres i den rækkefølge, som du angiver. Du skal angive et tal mellem 1 og 80.

  Se Roter flere annoncer for at få flere oplysninger.


 • Frekvens: Begræns antallet af gange, annoncer fra en linjepost vises for en enkelt bruger. (Få flere oplysninger)

   

 • Dag og tidspunkt: Angiv dage og tidspunkter, hvor linjeposten kan levere.