Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Opret en linjepost

Introduction to orders and line items (1:58)

Følg nedenstående vejledning, hvis du vil oprette en linjepost med nye indstillinger for prisfastsættelse, mængde og målretning. Hvis du vil kopiere indstillingerne for en eksisterende linjepost, kan du kopiere en linjepost i stedet. Afhængigt af din netværkskonfiguration får du muligvis vist flere linjepostfelter, eller nogle af felterne, som er anført nedenfor, er muligvis ikke tilgængelige.

Sådan opretter du en linjepost:

 1. Klik på fanen Levering.
 2. Opret en ny ordre, eller klik på en eksisterende ordre i tabellen.
 3. Klik på Ny linjepost (hvis du opretter en ny ordre, kan du springe dette trin over).
 4. Angiv grundlæggende oplysninger om linjeposten.
  1. Angiv et linjepostnavn. Linjeposternes navne skal være unikke i din ordre.
  2. Angiv beholdningsstørrelserne for det annoncemateriale, som du planlægger at uploade.

   Du kan også vælge Video VAST for at oprette en videolinjepost.

  3. (Valgfrit) Hvis din linjepost skal indeholde flere annoncematerialer, eller hvis du vil bruge frekvensbegrænsning for annonceenheder, skal du klikke på Målret annoncemateriale, og hjælp med at udarbejde prognoser for tilgængelig beholdning for at få mere nøjagtige prognoseresultater. Du skal angive størrelser på annoncemateriale, antal for hver størrelse og eventuelle etiketter til frekvensbegrænsning for annonceenheder.
  4. (Valgfrit) Tilføj etiketter, som kan bruges til at forhindre, at to linjeposter i samme kategori bliver vist på den samme side, eller at linjeposter leveres i nødsituationer.
  5. (Valgfrit) Tillad en undtagelse for samme annoncør, hvis du vil have, at linjeposten skal kunne leveres til websider på samme tid som andre linjeposter fra samme annoncør, når der er en aktiv etiket for konkurrenceeksludering.
  6. (Valgfrit) Angiv kommentarer, der kan hjælpe i forbindelse med trafficking af linjeposten.
 5. I sektionen Indstillinger skal du indtaste linjeposttype, datoer, mængde og pris samt en eventuel rabat, du vil trække fra linjepostens pris (hvis du opretter en sponsorat- eller en netværkslinjepost med CPM-prissætning, er feltet Rabat ikke tilgængeligt).For sponsoratlinjeposter

  Angiv målet eller den procentdel af det samlede antal eksponeringer, som sponsoratlinjeposten skal opnå. Målet gælder for hele linjepostens levet og bruges kun til rapportering.

  Du kan også vælge at angive en solgt minimummængde, som er forpligtet af en kontrakt for linjeposten.

 6. (Valgfrit) Foretag ændringer i sektionen Juster levering. Valgfri indstillinger for levering
  • Levér eksponeringer:
   • Jævnt fordelt (standard): Vis eksponeringerne så jævnt som muligt i løbet af det antal dage, der er angivet i en linjepost. Bemærk, at tempo stadig kan variere på timebasis.
   • Frontindlæst: Vis flere eksponeringer i begyndelsen af linjepostens løbetid.
   • Så hurtigt som muligt: Bloker linjeposter af lavere prioritet eller værdi, så de ikke vises på de valgte placeringer, før mængdekravene i linjeposten er opfyldt. Valg af denne mulighed kan medføre visning af alle bookede eksponeringer langt før den angivne slutdato for linjeposten. Standardindstillingen er at levere annoncer jævnt fordelt over linjepostens leveringsperiode.
   Få flere oplysninger om leveringshastighed.
  • Vis annoncemateriale:
   • Kun én: Vis kun én annoncematerialefil pr. side, hvis der er flere annoncematerialefiler tilknyttet denne linjepost.
   • En eller flere (standard): Tillad, at der vises flere annoncematerialefiler, som er tilknyttet denne linjepost.
   • Så mange som muligt: Vis annoncematerialefiler i så mange annonceenheder som muligt.
  • Roter annoncemateriale:
   • Regelmæssigt: Annoncematerialefilerne roteres regelmæssigt.
   • Optimeret (standard): Annoncematerialefilen med den højeste CTR vil blive vist oftere.
   • Vægtet: Annoncematerialefiler roteres med den frekvens, som du angiver.
   • I rækkefølge: Annoncemateriale roteres i den rækkefølge, du angiver. Du skal angive et tal mellem 1 og 80.
   DFP viser kun en enkelt annoncematerialefil én gang pr. side. Hvis du ønsker, at det samme annoncemateriale skal vises mere end én gang pr. side, skal du derfor tilføje flere forekomster af den samme annoncematerialefil i en linjepost.

   Få flere oplysninger om rotation af annoncematerialefiler.

  • Frekvens: Begræns antallet af gange, annoncer fra en linjepost vises for en enkelt bruger. Få flere oplysninger om frekvensbegrænsning.
  • Dag og tidspunkt: Angiv, hvilke ugedage og tidspunkter på dagen linjeposten kan leveres. Få flere oplysninger om dagsopdeling.
 7. I Tilføj målretning skal du vælge den beholdning, du vil målrette mod.

  Du kan målrette mod annonceenheder, placeringer eller begge dele. Du kan enten gennemgå dit netværks beholdning eller foretage en søgning for at finde beholdning, som du kan målrette mod.

  Den annonceenhed, der er navngivet efter dit netværk, repræsenterer alle annonceenhederne i dit netværk. Hvis du målretter linjeposten mod denne annonceenhed på netværksniveau, vil linjeposten målrette mod alle annonceenheder i dit netværk.

 8. (Valgfrit) Angiv yderligere målretningskriterier for at målrette mod en bestemt målgruppe.
 9. (Valgfrit) I forbindelse med standard-, sponsorat- og Ad Exchange-linjeposter kan du bruge prognoser til at hjælpe med at forudsige, hvordan linjeposten vil præstere:
  • Standard- og sponsoratlinjeposter: Klik på Kontrollér beholdning for at bekræfte, om annonceeksponeringer er tilgængelige.
  • Ad Exchange-linjeposter: I sektionen "Udarbejdelse af prognoser" kan du bruge de anslåede forespørgsels- og omsætningstal til at hjælpe med at undersøge effekten af den mulige linjepost. Du kan prøve at forbedre tallene ved at opdatere indstillingerne for linjeposten og klikke på Opdater prognose.
 10. Klik på Gem.
Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?