DFP-macro's

In DoubleClick for Publishers zijn macro's tekststrings die de DoubleClick-advertentieserver vervangt door andere tekststrings op basis van een set regels. Ze kunnen worden opgenomen in elke code die wordt verwerkt door de advertentieserver tijdens het weergaveproces: advertentiecode van derden of aangepaste advertentiecode, DoubleClick Rich Media-code, doorklik-URL's, DFP-tags, zelfs in Flash-bestanden die worden gehost door DFP.

Voor elke macro hebben we gebruikssuggesties gegeven. Het is echter helemaal aan u hoe u macro's gebruikt. Net als met de DoubleClick for Publishers API kunt u macro's inzetten voor doeleinden die voor u het meest waardevol zijn.

Macro's zijn hoofdlettergevoelig. De macro %%CACHEBUSTER%% werkt bijvoorbeeld wel, maar de macro %%Cachebuster%% niet.

Macro's toevoegen aan advertentiecode

Een van de belangrijkste toepassingen van macro's is in de advertentiecode van aangepaste advertenties en advertenties van derden. Als DFP voor advertenties van derden de derde partij herkent, worden de macro's automatisch ingevoegd. Voor aangepaste advertenties en advertentiesjablonen moet u de macro's handmatig toevoegen.

Ondersteunde macro's

DoubleClick for Publishers ondersteunt de volgende macro's. We hebben ze ingedeeld op basis van de doeleinden waarvoor ze het meest worden gebruikt. Macro's zijn echter zeer flexibele tools die u anders kunt gebruiken.

Macro's voor weergeven

Deze macro's worden het meest gebruikt voor het weergeven van advertenties en zorgen ervoor dat de advertenties er goed uitzien en correct functioneren.

Macro voor bestemmings-URL

Macro Escaping
%%DEST_URL_ESC%% Escapecodes
%%DEST_URL_ESC_ESC%% Dubbele escapecodes
%%DEST_URL_UNESC%% Zonder escapecodes

De macro voor de bestemmings-URL wordt vervangen door de doorklik-URL van de advertentie, wat de doorklik-URL van het regelitem is of een overschrijving die is ingesteld voor de advertentie in het regelitem.

De macro voor de bestemmings-URL is handig in aangepaste advertenties en advertentiesjablonen. Als de advertentiecode de doorklik-URL van de advertentie moet bevatten en de doorklik-URL verandert wanneer de advertentie of sjabloon wordt gebruikt voor verschillende regelitems, kan deze macro helpen.

Er zijn drie macro's voor doorklik-URL's: met escapecodes, met dubbele escapecodes en zonder escapecodes. Gewoonlijk is de mate van escaping (of u ESC één keer, twee keer of helemaal niet opneemt) afhankelijk van het externe bedrijf dat de klikken bijhoudt. Bepaalde externe bedrijven die klikken bijhouden, vereisen dat de URL is voorzien van escapecodes, terwijl andere dat niet doen. De vereiste mate van escaping voor een extern bedrijf dat klikken bijhoudt, wordt vaak aangegeven in de tag met de string click= in de advertentietag van derden of de aangepaste advertentiecode DFP:

 • click=: één keer escapen (%%DEST_URL_ESC%%).

 • click0=: niet escapen (%%DEST_URL_UNESC%%).

 • click1=: één keer escapen (%%DEST_URL_ESC%%).

 • click2=: twee keer escapen (%%DEST_URL_ESC_ESC%%).

DFP ondersteunt ook %%DEST_URL%%, die precies hetzelfde doet als %%DEST_URL_ESC%%. We raden u aan om voor de duidelijkheid %%DEST_URL_ESC%% te gebruiken, maar u hoeft oudere advertenties en sjablonen niet opnieuw te coderen.

Macro voor bestandsserver

Macro
%%FILE:file_display_name%%

De macro voor de bestandsserver %%FILE:file_display_name%% kan worden gebruikt in de code van een aangepaste advertentie. De macro wordt vervangen door de volledige URL van een advertentie-item dat is geüpload naar de advertentie. Dit kan handig zijn als uw aangepaste advertentiecode het item moet aanroepen.

Als u de macro wilt gebruiken, vervangt u file_display_name door de weergavenaam van het advertentie-item, zoals weergegeven in DFP wanneer u de advertentiedetails bekijkt.

Macro's voor hoogte en breedte

Macro
%%HEIGHT%%
%%WIDTH%%

Deze macro's voegen de advertentiehoogte en -breedte in de aangepaste code van een advertentie in tijdens het advertentieweergaveproces.

De macro's voor hoogte en breedte kunnen met name handig zijn als u een advertentiesjabloon maakt die u opnieuw wilt gebruiken voor advertenties met verschillende formaten. Met de macro's voor hoogte en breedte hoeft u het formaat voor elke advertentie niet te hardcoderen, maar kunt u de waarden dynamisch invoegen in elke advertentie.

U kunt deze macro's ook gebruiken in de aangepaste code voor advertenties waar u het advertentieformaat heeft overschreven (u kunt dit doen op het tabblad 'Instellingen' van een advertentie). Wanneer u het formaat overschrijft, kunt u meerdere advertentieformaten opgeven. De advertentie kan vervolgens worden weergegeven in advertentieblokken met een van die formaten. U kunt de macro's voor hoogte en breedte gebruiken om de afmetingen dynamisch toe te voegen aan de advertentiecode wanneer de advertentie wordt weergegeven.

Macro voor patroonovereenkomst

Macro
%%PATTERN:key%%

Gebruik de macro voor patroonovereenkomst om een aangepaste variabele, zoals een targetingwaarde, op te nemen in een advertentie. Dit kan handig zijn als u verschillende advertenties wilt weergeven op basis van informatie die bekend is over een gebruiker, zoals diens inhoudsvoorkeuren.

U heeft bijvoorbeeld twee advertenties voor een bepaald regelitem: een die bedoeld is voor vrouwelijke gebruikers en een voor mannelijke gebruikers. Het proces werkt als volgt:

 1. U neemt het geslacht van de gebruiker op in een advertentietag op uw pagina via aangepaste criteria:

  GPT-tag:

  googletag.defineSlot("/1234/adunit1/adunit2", [728, 90], "div-gpt-ad-123456789-0")
  .addService(googletag.pubads())
  .setTargeting("gender", "male");

  DART-tag:

  http://ad.doubleclick.net/ad/sitename/pagename;gender=male;ord=12323

 2. In de aangepaste advertentie of advertentie van derden neemt u het criterium dynamisch op met behulp van de volgende macro: <hier een stukje advertentiescript>...&gender=%%PATTERN:gender%%

 3. De hele macro %%PATTERN:gender%% wordt vervangen door "male".

 4. Voor deze gebruiker wordt het advertentiebestand 'man' aangeroepen en weergegeven door DFP.

%%PATTERN:url%%

U kunt de gereserveerde sleutel url ook vervangen door de URL van de verwijzende pagina. Houd er rekening mee dat url een gereserveerde sleutel is. Aangepaste targetingwaarden in uw DoubleClick-tags die als sleutelnaam url hebben, worden overschreven door de verwijzende URL.

Macro voor doel in nieuw venster

Macro
%%TARGET_IN_NEW_WINDOW%%

De macro voor doel in nieuw venster wordt vervangen door een waarde die overeenkomt met het doelvenster dat is opgegeven voor de uitgever en advertentieruimte waar een advertentie wordt weergegeven:

 • Als het doelvenster _blank is, word de macro vervangen door 1.

 • Als het doelvenster een andere waarde heeft of als er geen doelvenster is opgegeven, wordt de macro vervangen door 0.

Macro voor doelvenster

Macro
%%TARGET_WINDOW%%

De macro voor doelvenster wordt vervangen door het doelvenster dat is opgegeven voor het advertentieblok waar een advertentie wordt weergegeven. U kunt de macro gebruiken in de code van een advertentie om aan te geven of een klik op de advertentie de gebruiker naar een nieuw venster brengt of de bestemmingspagina opent in hetzelfde venster, afhankelijk van de instellingen voor elke site waar gebruikers de advertentie te zien krijgen.

Voor het advertentieblok voor DFP_News.com is het doelvenster bijvoorbeeld ingesteld _top en voor het advertentieblok voor DFP_Fashion.com is het ingesteld op _new. Als de macro %%TARGET_WINDOW%% is opgenomen in de advertentiecode, wordt deze vervangen door _top voor gebruikers op DFP_Fashion.com en door _new voor gebruikers op DFP_News.com.

Hier volgt een voorbeeldimplementatie:

<a href="%%CLICK_URL_UNESC%%%%DEST_URL%%" target="%%TARGET_WINDOW%%"><img src="my ad"></a>

Macrotag voor inhoud die bedoeld is voor kinderen

Macro
%%TFCD%%

Met de macrotag voor inhoud die bedoeld is voor kinderen (TFCD) kunt u derden laten weten dat een bepaald advertentieverzoek afkomstig is van een pagina met inhoud die bedoeld is voor kinderen. De macro is bedoeld om te helpen bij de naleving van de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

U kun de macro opnemen in alle omleidingen of verzoeken voor advertenties van derden. Hiervoor gebruikt u de indeling coppa=%%TFCD%% of een soortgelijke indeling. De macro kan ook worden gebruikt in JavaScript om passbacktagverzoeken in te stellen voor de behandeling van inhoud die bedoeld is voor kinderen. De macro wordt vervangen door 1 voor inhoud die bedoeld is voor kinderen of 0 voor andere inhoud, gebaseerd op informatie over de aard van de pagina, site of mobiele app die het verzoek naar DFP heeft verzonden.

Als u gebruikmaakt van de advertentieservices van Google en de inhoud op site- of appniveau wilt behandelen als inhoud die bedoeld is voor kinderen, bekijkt u het gedeelte Een site of app taggen voor de behandeling van inhoud die bedoeld is voor kinderen.

Macro voor URI-escaping

Macro
[%URI_ENCODE:variable%]

De macro voor URI-escaping kan ervoor zorgen dat waarden die worden ingevoegd in URI's, correct worden opgemaakt, met alle benodigde escaping voor tekens als spaties. Als u bijvoorbeeld queryparameters dynamisch toevoegt aan een URL en sommige van die queryparameters spaties bevatten, kunt u de macro voor URI-escaping gebruiken om ervoor te zorgen dat de querywaarden worden opgemaakt als geldige strings voor een URL.

Houd er rekening mee dat de macro de tekens die al zijn gecodeerd, niet dubbel codeert. Een punt (.) wordt gecodeerd als "%3A". Maar macro laat "%3A" ongewijzigd, omdat deze als is gecodeerd.


Deze macro werkt alleen met advertentiesjablonen, niet met aangepaste advertenties of advertenties van derden.

Advertentiesjabloonvariabelen gebruiken als queryparameters

Met de macro voor URI-codering kunnen advertentiesjabloonvariabelen worden gebruikt als queryparameters.

Een advertentiesjabloon heeft bijvoorbeeld een lijstvariabele 'Smaak', die wordt gebruikt voor een smaak ijs, met de mogelijke waarden 'chocolade fudge brownie', 'rum rozijnen', enzovoort. De opmaaktool voor advertentiesjablonen neemt de volgende code op:

<a href="http://icecreamflavors.com/interested-in-flavor.php?flavor=[%Flavor%]">Click me!</a>

De variabele 'smaak' moet zijn voorzien van correcte URI-codering, anders bevat de uiteindelijke doorklik-URL spaties en werkt deze niet:

http://icecreamflavors.com/interested-in-flavor.php?flavor=chocolate fudge brownie

Om te voorkomen dat dit gebeurt, geeft u [%URI_ENCODE:variable%] op in de opmaaktool voor advertentiesjablonen. Geef vervolgens de waarden voor variable op. In ons voorbeeld geeft chocolate fudge brownie, rum raisin, enzovoort op. Het resultaat is dat de spaties in de variabelen worden voorzien van escapecodes en worden vervangen door %20, wat leidt tot een werkende URL:

http://icecreamflavors.com/interested-in-flavor.php?flavor=Chocolate%20Fudge%20Brownie

Advertentiesjabloonvariabelen gebruiken als omleidingen

Om voor de juiste URL-opmaak te zorgen, gebruikt u de macro voor URI-escaping wanneer een sjabloonvariabele wordt opgenomen als omleiding.

U heeft bijvoorbeeld de volgende code in uw sjabloon:

<a href="%%CLICK_URL_UNESC%%[%click-throughURL1%]">Click me!</a>

Als de waarde van click-throughURL1 queryparameters (?k1=v1&k2=v2) bevat, krijgt de URL een ongeldige opmaak en werkt de omleiding niet naar behoren. In dit voorbeeld wordt de inhoud na de ampersand (&) toegeschreven aan de volledige URL in plaats van de omleidings-URL. Om ervoor te zorgen dat de URL de juiste opmaak heeft, geeft u in de opmaaktool voor de advertentiesjabloon de variabele click-throughURL1 op met de URI-coderingsmacro: <a href="%%CLICK_URL_UNESC%%[%URI_ENCODE:click-throughUrl1%]">Click me!</a>

Macro's voor het bijhouden van gegevens

Deze macro's worden voornamelijk of het meest gebruikt voor doeleinden met betrekking tot het bijhouden van gegevens en rapportage.

Cachebuster-macro (willekeurig nummer)

Macro
%%CACHEBUSTER%%

De cachebuster-macro zorgt ervoor dat er elke keer dat de code wordt uitgevoerd, een nieuwe aanvraag naar de advertentieserver wordt verzonden, zodat de vertoningen nauwkeurig worden geteld. Als u de macro voor cachebusting niet toevoegt aan de advertentiecode, is de kans groter dat u verschillen ziet in het aantal vertoningen dat wordt geteld door DoubleClick for Publishers en door een advertentieserver van derden. Houd er rekening mee dat de cachebuster-macro niet vereist is voor alle derden.

De meeste leveranciers van advertenties bieden een tijdelijke aanduiding in hun tag om cachebuster-macro's in te voegen. Als uw advertentiecode van derden bijvoorbeeld het volgende bevat:

http://abc.3rd-party-serving.com/Targeting/;adServer.php?ab=cd&e=12fg=click&ord=[RANDOM_NUMBER]

U moet [RANDOM_NUMBER] selecteren en op de knop Cachebuster-macro invoegen klikken, zodat de tijdelijke aanduiding hierdoor wordt vervangen:

http://abc.3rd-party-serving.com/Targeting/adServer.php?ab=cd&e=12fg=click&ord=%%CACHEBUSTER%%

Als u niet zeker weet hoe u cachebuster-macro's op de juiste manier in uw advertenties van derden moet plaatsen, neemt u contact op met de leverancier die uw advertenties heeft gemaakt.

Klikmacro

Macro Escaping
%%CLICK_URL_ESC_ESC%% Dubbele escapecodes
%%CLICK_URL_UNESC%% Zonder escapecodes

Met een klikmacro kunt u klikken op advertenties van derden bijhouden.

Als algemene regel gebruikt u een klikmacro zonder escapecodes wanneer de advertentie die op een andere server wordt gehost, een standaardafbeeldingsbestand (GIF/JPG) is. Gebruik de klikmacro met dubbele escapecodes %%CLICK_URL_ESC_ESC%% voor Flash-advertenties (SWF) en voor bepaalde derden. U kunt een voorbeeld van de advertentie bekijken en met de rechtermuisknop klikken om het bijbehorende bestandstype te bepalen. Als in het snelmenu de optie 'Afbeelding opslaan als' of 'Beeld opslaan als' wordt weergegeven, is de advertentie een standaardbeeldadvertentie. Als u de optie 'Over Adobe Flash Player' ziet, is de advertentie een Flash-advertentie

Voor gecertificeerde derden voegt DFP de juiste klikmacro automatisch in. Als u niet zeker weet welke klikmacro u moet gebruiken of waar u deze moet plaatsen in de advertentiecode, neemt u ter bevestiging contact op met de betreffende derde partij. Onjuist geplaatste klikmacro's houden waarschijnlijk geen klikken bij.

Geef de klikmacro niet op als bron van een afbeelding of iframe. Als u dit wel doet, wordt een klik geregistreerd telkens wanneer de afbeelding of het iframe wordt weergegeven. Dergelijke klikken zijn ongeldig en worden weggefilterd.

Controleren of uw advertentie klikken correct bijhoudt:

 1. Bekijk een voorbeeld van de advertentie.

 2. Klik op het voorbeeld. Als er klikken worden geregistreerd, geeft DFP een bevestiging weer om u dit te laten weten. (Als de advertentie van derden omleidt naar een Flash-bestand, wordt de bevestiging niet weergegeven, zelfs niet als uw advertentie klikken correct bijhoudt.)
DFP ondersteunt ook de macro's %%CLICK_URL%% en %%CLICK_URL_ESC%%. Deze doen precies hetzelfde als de macro %%CLICK_URL_ESC_ESC%%. We raden u aan om voor de duidelijkheid %%CLICK_URL_ESC_ESC%% te gebruiken, maar u hoeft oudere advertenties en sjablonen niet opnieuw te coderen.

Macro voor weergegeven vertoningen

Macro Escaping
%%VIEW_URL_ESC%% Escapecodes
%%VIEW_URL_UNESC%% Zonder escapecodes

Met de macro voor weergegeven vertoningen kan DFP een vertoning tellen wanneer een advertentie wordt bekeken in plaats van wanneer deze wordt weergegeven. Deze macro wordt voornamelijk gebruikt voor interstitial of vergelijkbare advertenties. De macro wordt automatisch opgenomen in de code voor bepaalde ingebouwde sjablonen voor pop-up- en pop-underadvertenties. U kunt de macro ook toevoegen aan de code van aangepaste sjablonen. De macro wordt vervangen door een URL met de informatie die DFP nodig heeft om de vertoning te registreren.

Deze macro werkt in combinatie met signalen in de advertentietag die DFP laten weten dat de vertoning niet onmiddellijk moet worden geteld:

 • GPT-tags die d_imp=1 bevatten voor vertraagde vertoningen.

 • DART-tags die /pfad, /pfadi, /pfadj of /pfadx voor prefetch-advertenties of 1_ist= of ist= voor interstitial advertenties.

Als de advertentie wordt weergegeven voor tags die geen van deze signalen bevatten, vervangt DFP de macro door "".

Vervangingsmacro's

Macro Waardoor de macro wordt vervangen

%eaid!

Regelitem-ID

%eadv!

Adverteerders-ID voor het regelitem dat wordt weergegeven

%ebuy!

Order-ID voor het regelitem dat wordt weergegeven

%ecid!

Advertentie-ID

%eenv!

Omgevingsaanduiding (tagtype): i voor iframe, j voor JavaScript

%epid!

ID van het advertentieblok waar het regelitem wordt weergegeven

%esid!

ID van het advertentieblok op het hoogste niveau boven het advertentieblok waar het regelitem wordt weergegeven

De vervangingsmacro's kunnen worden gebruikt in aangepaste advertentiecode of in een doorklik-URL. Ze worden het meest gebruikt om regelitems bij te houden met uw backend-rapportagesysteem. U kunt de ID's van DFP koppelen aan ID's in uw eigen database. De informatie die u op deze manier opslaat, kan nuttig zijn voor het oplossen van problemen.

U kunt de vervangingsmacro invoegen aan het einde van de doorklik-URL van het regelitem (of de doorklik-URL voor de advertentie als u de URL van het regelitem overschrijft). In http://www.firstautomobile.com/?%ecid! wordt bijvoorbeeld de advertentie-ID voor het regelitem ingevoegd.

Vervangingsmacro's kunnen van elkaar worden gescheiden in de doorklik-URL met een teken dat veilig kan worden gebruikt in doorklik-URL's van DFP. http://www.site.com/?%eaid!;%ecid! kan bijvoorbeeld worden vervangen door http://www.site.com/?1234567;4265598.

Macro voor voorbeeldmodus

Macro
%%PREVIEW_MODE%%

U kunt de macro voor de voorbeeldmodus gebruiken in aangepaste advertentiecode om te voorkomen dat voorbeeldvertoningen worden geteld door uw backend-systemen of systemen van derden. De macro wordt vervangen door true als de advertentie wordt bekeken als DFP-voorbeeld en door false als het een gewone vertoning is.

Schemamacro

Macro
%%SCHEME%%

De schemamacro wordt vervangen door http: of https:, afhankelijk van wat overeenkomt met het beveiligingsschema van de webpagina waar een advertentie wordt weergegeven. U kunt de macro aan het begin van een URL plaatsen:

<img src=%%SCHEME%%//www.website.com/img/logo.gif>

Sitemacro

Macro
%%SITE%%

Wordt vervangen door het domein van de URL-parameter in een advertentietag (bijvoorbeeld google.com). De macro kan worden gebruikt om uw advertentie aan te passen op basis van waar het verzoek vandaan kwam. De macro werkt niet voor Ad Exchange-advertenties die als anoniem zijn gemarkeerd.

Videospecifieke macro's

Veel uitgevers hebben toegang tot de beschrijvende URL en verwijzende URL nodig, die beide door DoubleClick for Publishers Small Business worden ondersteund.

Macro voor beschrijvende URL van video

Macro Escaping

%%DESCRIPTION_URL_UNESC%%

Zonder escapecodes

%%DESCRIPTION_URL_ESC_ESC%%

Dubbele escapecodes

Gebruik %%DESCRIPTION_URL_ESC_ESC%% (dubbele escapecodes) als de macro zich in een URL bevindt en gebruik %%DESCRIPTION_URL_UNESC%% (zonder escapecodes) in andere contexten.

In omleidende advertentietags wordt de beschrijvende URL-parameter van de oorspronkelijke vervangen door de queryparameter description_url van de oorspronkelijke GPT-advertentietag. De beschrijvende URL is doorgaans gelijk aan de verwijzende URL. U moet de description_url opgeven in de GPT-advertentietag als er sprake is van insluitingen waar de IMA SDK de pagina-URL mogelijk niet goed detecteert of als u video in Ad Exchange of AdSense voor video gebruikt.

DFP ondersteunt ook %%DESCRIPTION_URL%%, die precies hetzelfde doet als %%DESCRIPTION_URL_UNESC%%. Het is dus niet nodig om oudere advertenties en sjablonen opnieuw te coderen.

Macro voor verwijzende URL naar video URL macro

Macro Escaping

%%REFERRER_URL_UNESC%%

Zonder escapecodes

%%REFERRER_URL_ESC_ESC%%

Dubbele escapecodes

Gebruik %%REFERRER_URL_ESC_ESC%% dubbele escapecodes) als de macro zich in een URL bevindt en gebruik %%REFERRER_URL_UNESC%% (zonder escapecodes) in andere contexten.

In omleidende advertentietags wordt deze macro vervangen door de verwijzende URL (de URL van de pagina waar de videospeler zich bevindt). Dit gebeurt als volgt: DFP parseert de URL-queryparameter van de advertentietag, isoleert de verwijzende URL en vervangt de macrotekst door die URL. De macro werkt alleen met de Google IMA SDK en wanneer aan de volgende vereisten wordt voldaan:

 • Deze macro werkt alleen als scripttoegang is ingeschakeld op de pagina.

 • De macro werkt niet in een iframe.

Deze macro vervangt de macro %purl=!; in het oudere DART for Publishers.

DFP ondersteunt ook %%REFERRER_URL%%, die precies hetzelfde doet als %%REFERRER_URL_UNESC%%. Het is dus niet nodig om oudere advertenties en sjablonen opnieuw te coderen.