Qmarkets-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Qmarkets

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Qmarkets-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenand thenApps zoeken.
 4. Voer Qmarkets in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Qmarkets en klik op Selecteren.
 6. Download het IdP-metadatabestand op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.

Laat de Beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de Qmarkets-app, gaat u door in de configuratiewizard.

Stap 2: Qmarkets instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij Qmarkets met uw beheerdersaccount.
 3. Ga in 'Admin settings' (Beheerdersinstellingen) naar de pagina Single Sign On - SAML.
 4. Klik op Add SAML Endpoint (SAML-eindpunt toevoegen).
 5. Voer een SSO settings name (Naam voor SSO-instellingen) in (elke waarde is toegestaan). 
 6. (Optioneel) Kies bij SAML Security Settings (SAML-beveiligingsinstellingen) of ondertekende verzoeken moeten worden vereist.
 7. Kies bij SP Settings (SP-instellingen) de Desired Name ID Format (Gewenste indeling Naam-ID).
 8. Stel bij IDP Settings (IdP-instellingen) de metadata load method (laadmethode metadata) in op By Metadata File (Via metadatabestand).
 9. Klik bij Metadata File (Metadatabestand) op Add Files (Bestanden toevoegen) en upload het IdP-metadatabestand dat u in stap 1 hierboven heeft gedownload.
 10. Klik op Save And Edit (Opslaan en bewerken) om de instellingen op te slaan en de pagina te vernieuwen.
 11. Vouw het gedeelte SP Settings (This app endpoint) (SP-instellingen (dit app-eindpunt)) uit.
 12. Kopieer de volgende waarden en sla deze op:
  • Entity ID (Entiteits-ID)
  • Assertion Consumer Service URL
  • Login Endpoint URL (Eindpunt-URL voor inloggen)
 13. Ga naar de pagina Single Sign on - SAML en klik op SAML Settings (SAML-instellingen).
 14.  Maak een keuze bij de volgende instellingen:
  • qm_sso_is_active_ssoEnable SSO (SSO inschakelen) 
  • Default Endpoint (Standaardeindpunt): de naam van de SSO-instellingen die u in stap 5 heeft gemaakt 
 15. Klik op Save Configuration (Configuratie opslaan).
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de Beheerdersconsole.
 2. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 3. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaard ACS-URL, Entiteits-ID en Start-URL door de waarden die u heeft gekopieerd bij Qmarkets:
  • ACS-URL: Assertion Consumer Service URL
  • Entiteits-ID: Entity ID
  • Start-URL: Login Endpoint URL
 4. Klik op Doorgaan.
 5. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 6. (Optioneel) Groepsnamen invoeren die relevant zijn voor deze app:
  1. Klik bij Groepslidmaatschap (optioneel) op Zoeken naar een groep. Voer een of meer letters van de groepsnaam in en selecteer de groepsnaam.
  2. Voeg naar wens extra groepen toe (maximaal 75 groepen).
  3. Vul bij App-kenmerk de naam in van het overeenkomstige groepskenmerk van de serviceprovider.

  Ongeacht de hoeveelheid groepsnamen die u invult, bevat de SAML-reactie alleen groepen waarvan een gebruiker lid is (direct of indirect). Ga voor meer informatie naar Over groepslidmaatschappen toewijzen.

 7. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 4: De Qmarkets-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Qmarkets.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt aan- of uitzetten voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Aan voor iedereen of Uit voor iedereen. Klik dan op Opslaan.

 6. (Optioneel) Zo zet u service aan of uit voor een organisatie-eenheid:
  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit om de servicestatus te wijzigen.
  3. Kies een van deze opties:
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overgenomen en u de geüpdatete instelling wilt behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd, klikt u op Overschrijven.
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overschrijven, klikt u op Overnemen om de instelling hetzelfde te maken als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid, of op Opslaan om de nieuwe instelling te behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
    Opmerking: Bekijk meer informatie over de organisatiestructuur.
 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Qmarkets-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Qmarkets ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Qmarkets.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen).

  Als het goed is, wordt Qmarkets geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-login opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw-domein}. Vervang {uw-domein} door de domeinnaam van uw Qmarkets-account. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw gegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Qmarkets.

Opmerking: Als u SSO wilt overslaan, kunt u deze inlog-URL gebruiken https://{uw-domein}/?qm_sso_bypass=1

 


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
4412540241341960398
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true