Qmarkets-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Qmarkets

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Qmarkets-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek Qmarkets in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download het IdP-metadatabestand op de pagina Google IdP-gegevens.

Laat de Beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de Qmarkets-app, gaat u door in de configuratiewizard.

Stap 2: Qmarkets instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij Qmarkets met uw beheerdersaccount.
 3. Ga in 'Admin settings' (Beheerdersinstellingen) naar de pagina Single Sign On - SAML.
 4. Klik op Add SAML Endpoint (SAML-eindpunt toevoegen).
 5. Voer een SSO settings name  (Naam voor SSO-instellingen) in (elke waarde is toegestaan). 
 6. (Optioneel) Kies bij SAML Security Settings (SAML-beveiligingsinstellingen) of ondertekende verzoeken moeten worden vereist.
 7. Kies bij SP Settings (SP-instellingen) de Desired Name ID Format (Gewenste indeling Naam-ID).
 8. Stel bij IDP Settings (IdP-instellingen) de metadata load method (laadmethode metadata) in op By Metadata File (Via metadatabestand).
 9. Klik bij Metadata File (Metadatabestand) op Add Files (Bestanden toevoegen) en upload het IdP-metadatabestand dat u in stap 1 hierboven heeft gedownload.
 10. Klik op Save And Edit (Opslaan en bewerken) om de instellingen op te slaan en de pagina te vernieuwen.
 11. Vouw het gedeelte SP Settings (This app endpoint) (SP-instellingen (dit app-eindpunt)) uit.
 12. Kopieer de volgende waarden en sla deze op:
  • Entity ID (Entiteits-ID)
  • Assertion Consumer Service URL
  • Login Endpoint URL (Eindpunt-URL voor inloggen)
 13. Ga naar de pagina Single Sign on - SAML en klik op SAML Settings (SAML-instellingen).
 14.  Maak een keuze bij de volgende instellingen:
  • qm_sso_is_active_sso: Enable SSO (SSO inschakelen) 
  • Default Endpoint (Standaardeindpunt): de naam van de SSO-instellingen die u in stap 5 heeft gemaakt 
 15. Klik op Save Configuration (Configuratie opslaan).
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de beheerdersconsole.
 2. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 3. Klik op Volgende.
 4. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaard ACS-URL, Entiteits-ID, en Start-URL door de waarden die u heeft gekopieerd bij Qmarkets:
  • ACS-URL:  Assertion Consumer Service URL
  • Entiteits-ID: Entity ID
  • Start-URL:  Login Endpoint URL (Eindpunt-URL voor inloggen)
 5. Klik op Volgende.
 6. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Qmarkets-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Qmarkets.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Qmarkets-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw-domein}. Vervang {uw-domein} door de domeinnaam van uw Qmarkets-account. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw gegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Qmarkets.

Opmerking: Als u SSO wilt overslaan, kunt u deze inlog-URL gebruiken https://{uw-domein}/?qm_sso_bypass=1


Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?