Twic-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Twic

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Twic-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IDP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek Twic in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download het IDP-metadatabestand op de pagina Google IDP-gegevens.

Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd bij Twic, gaat u door in de configuratiewizard.

Stap 2: Twic instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in op https://twic.ai/portal/login?role=admin met het Twic-beheerdersaccount van uw organisatie.
 2. Ga naar Settings (Instellingen) and then Integrations (Integraties) and then Single Sign on (Single sign-on).
 3. Plak de Google IDP-metadata die u in stap 1 heeft gedownload in het tekstvak voor metadata in Twic.
 4. Klik op Save (Opslaan).
 5. Kopieer en bewaar de App ID. U gebruikt deze waarde bij de configuratie van de SSO in de beheerdersconsole in stap 3 hieronder.
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de beheerdersconsole.
 2. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 3. Klik op Volgende.
 4. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de standaard ACS-URL en Entiteits-ID en vervang {app_id} door de app-ID die u in stap 2 bij Twic heeft gekopieerd.
 5. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Twic-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Twic.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Twic-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Opmerking: Twic ondersteunt alleen SSO als u inlogt via Google. U kunt SSO niet gebruiken als u rechtstreeks inlogt bij Twic.

 1. Log in op uw Google-account.
 2. Klik op de App Launcher "" and then Meer en selecteer Twic.

Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar uw Twic-account.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?