Proxyclick-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun gegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Proxyclick

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Proxyclick®-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IDP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Proxyclick in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IDP-gegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Kopieer de Entiteits-ID en sla deze op.
  3. Download het certificaat.

  Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de Proxyclick-app, gaat u door in de configuratiewizard.

Stap 2: Proxyclick instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in een nieuw browsertabblad als beheerder in op uw Proxyclick-account.
 2. Klik op Settings (Instellingen) en vervolgens Integrations (Integraties).
 3. Klik op Browse Marketplace (Browsen in Marketplace).
 4. Klik in het venster Categories (Categorieën) op Single Sign On (SSO).
 5. Klik aan de rechterkant in de app-lijst op Generic SAML (Algemene SAML).
 6. Klik op Install now (Nu installeren).
 7. Kopieer de unieke ID aan het einde van de SAML Consumer URL (SAML-consumenten-URL) (de tekenreeks na de laatste slash) en sla deze op. U heeft deze ID nodig wanneer u teruggaat naar de beheerdersconsole om de configuratie van SSO voor Proxyclick te voltooien.
 8. Voer in het gedeelte 'Identity Provider information' (Gegevens identiteitsprovider) de gegevens in die u heeft gekopieerd in stap 1:
  • Issuer (Uitgever): Entiteits-ID
  • SAML 2.0 Endpoint URL (Eindpunt-URL SAML 2.0): SSO-URL
  • Certificate (Certificaat): kopieer en plak de inhoud van het certificaatbestand
 9. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan) en ga terug naar het browsertabblad met de beheerdersconsole om door te gaan met de configuratie.
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de beheerdersconsole
 1. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 2. Klik op Volgende.
 3. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de standaard ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {uniqueid-provided-by-sp} door de ID-tekenreeks die u heeft gekopieerd bij Proxyclick. 
 4. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Proxyclick-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Proxyclick.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Proxyclick-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Ga in een nieuw browservenster naar uw Proxyclick-instantie. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw gegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Proxyclick.

Stap 6: Gebruikersregistratie instellen
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?