Sigma-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Sigma

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek Sigma Computing in de lijst met apps en klik erop.
 5. Kopieer op de pagina Google IDP-gegevens de SSO-URL en download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de Start-URL. Vervang {your-organization-url} door de Sigma-URL van uw organisatie.
 9. Klik op Volgende
 10. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruikersveld als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  primaryEmail Algemene informatie Primair e-mailadres
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: Sigma instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log als beheerder in bij Sigma.
 2. Klik linksonder op het pictogram Settings (Instellingen) en klik vervolgens op Settings (Instellingen).
 3. Klik op Organization (Organisatie) and then Advanced Settings (Geavanceerde instellingen).
 4. Kies SAML onder Authentication method (Verificatiemethode).
 5. Vink het vakje aan voor Require users to login via SAML (Vereisen dat gebruikers inloggen via SAML).
 6. Voer de volgende gegevens in:
  • Identity Provider Login URL (Inlog-URL identiteitsprovider): de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd.
  • Identity Provider X509 Certificate (X509-certificaat identiteitsprovider): plak de inhoud van het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload.
 7. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Sigma-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Sigma Computing.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Sigma-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga in een incognitobrowservenster naar uw Sigma-inlogpagina via https://app.sigmacomputing.com/{organisatie-url}. Vervang {organisatie-url} door uw Sigma-organisatie-URL.
 2. Klik op Log in with SAML (Inloggen met SAML) en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw gegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Sigma.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?