Wdesk-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Wdesk

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Wdesk®-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Wdesk in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download het IdP-metadatabestand op de pagina Google IdP-gegevens.

Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de Wdesk-app, gaat u door met de configuratiewizard.

Stap 2: Wdesk instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij Wdesk met uw beheerdersaccount.
 3. Ga naar Admin (Beheer) en vervolgens Security (Beveiliging) en vervolgens Settings (Instellingen).
 4. Klik op SAML Settings (SAML-instellingen) en vink de volgende opties aan:
  • Enable SAML Single Sign-On (SAML Single sign-on inschakelen)
  • SAML User ID is Wdesk username (SAML-gebruikers-ID is de Wdesk-gebruikersnaam)
  • NameIdentifier element in Subject statement (Naam-ID-element in onderwerpvermelding) 
 5. Klik op Save changes (Wijzigingen opslaan).
 6. Klik op Configure IdP Settings (IdP-instellingen configureren).
 7. Klik naast Identity Provider Metadata (Metadata identiteitsprovider) op Choose File (Bestand kiezen).
 8. Selecteer en upload het IdP-metadatabestand dat u hierboven in stap 1 heeft gedownload.
 9. Klik op Save changes (Wijzigingen opslaan).
 10. Kopieer in Service Provider Details (Serviceprovidergegevens) de waarden Metadata URL (Metadata-URL) en Consumer URL (Consumenten-URL) en sla deze op. Deze bevatten uw Wdesk-domeinnaam en unieke klant-ID. U gebruikt deze URL's om in de volgende stap de SSO-configuratie te voltooien in de beheerdersconsole.
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de beheerdersconsole
 1. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 2. Klik op Volgende.
 3. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de velden ACS-URL en Entiteits-ID als volgt:
  •  ACS-URL: vervang de standaardwaarde door de waarde van de Consumer URL die u in stap 2 bij Wdesk heeft gekopieerd.
  • Entiteits-ID: vervang de standaardwaarde door de Metadata URL die u in stap 2 bij Wdesk heeft gekopieerd.
 4. Klik op Volgende.
 5. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruikersveld als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  email Algemene informatie Primair e-mailadres
  username Algemene informatie Primair e-mailadres
 6. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Wdesk-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Wdesk.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Wdesk-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Ga naar uw Wdesk-instantie. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Wdesk.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?