TextMagic-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor TextMagic

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 4. Zoek TextMagic in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download op de pagina Google IdP-gegevens het certificaat en kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Laat de standaardwaarden staan op de pagina Serviceprovidergegevens
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: TextMagic instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://my.textmagic.com/login met het TextMagic-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op uw accountnaam. 

 4. Klik op Account and then Settings (Instellingen).

 5. Klik op Single Sign-On (SSO).

 6. Klik op Edit (Bewerken).

 7. Voer in het veld Identity Provider Entity ID (Entiteits-ID identiteitsprovider) de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 8. Voer in het veld Identity Provider SSO URL (SSO-URL identiteitsprovider) de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 9. Plak in het veld Public x509 certificate (Openbaar x509-certificaat) de content van het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload.

 10. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De TextMagic-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer TextMagic.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw TextMagic-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer TextMagic.

U wordt teruggestuurd naar TextMagic.

Log voor door SP geïnitieerde flow in op https://my.textmagic.com/login/sso.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?