Periscope Data-cloud-app

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Periscope Data

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 4. Zoek Periscope Data in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download op de pagina Google IdP-gegevens het certificaat en kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Laat alle standaardwaarden staan op de pagina Serviceprovidergegevens
 9. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
first_name Algemene informatie Voornaam
last_name Algemene informatie Achternaam
email Algemene informatie Primair e-mailadres
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: Periscope Data instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.periscopedata.com met het Periscope Data-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik linksonder op de homepage van Periscope Data op Instellingen.

 4. Klik op Billing and Security (Facturering en beveiliging). Alleen beheerders hebben toegang tot deze instellingen.

 5. Selecteer Google Apps in het gedeelte Single Sign-On.

 6. Voer in de velden onder SSO URL als volgt de waarden in die u in stap 1 heeft gekopieerd:
  • Plak de SSO-URL in het veld SSO URL.
  • Plak de entiteits-ID in het veld Issuer (Uitgever).
  • Plak in het veld X.509 Certificate (X.509-certificaat) de content van het certificaat. Deze waarde moet beginnen met BEGIN CERTIFICATE en eindigen met END CERTIFICATE.
 7. Klik op Save (Opslaan) en bevestig dat de SSO-instelling is gewijzigd door logout (uitloggen) te typen in het bevestigingsscherm.
Stap 3: De Periscope Data-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Periscope Data.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Periscope Data-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://www.app.periscopedata.com en probeer in te loggen met de Google e-mail-ID van de gebruiker. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Periscope Data.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?