Pipedrive-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Pipedrive

Opmerking: Voordat u SSO configureert, moet u een Pipedrive®-domein hebben. Het domein van 'Uw bedrijf' kan bijvoorbeeld uwbedrijf.pipedrive.com zijn. Als u geen Pipedrive-domein heeft, neemt u contact op met Pipedrive-ondersteuning om er een in te stellen.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Pipedrive in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {uw-domein} door uw Pipedrive-domeinnaam.
 9. Klik op Volgende.
 10. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruikersveld als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruikersveld
  Name Algemene informatie Voornaam
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: Pipedrive instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij https://uwbedrijf.pipedrive.com met het Pipedrive-beheerdersaccount van uw organisatie. Vervang uwbedrijf door uw Pipedrive-domein.
 3. Klik rechtsboven op het pictogram van het gebruikersprofiel en selecteer Settings (Instellingen).
 4. Klik in het linkervenster op SSO.
 5. Voer de volgende gegevens in de juiste velden in:
  • Issuer (Uitgever): de entiteits-ID die u hierboven in stap 1 heeft gekopieerd.
  • Single Sign On (SSO) url (Single sign-on-URL (SSO)): de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd.
  • Single Log Out (SLO) url (Single-uitlog-URL): https://uwbedrijf.pipedrive.com.
  • X.509 certificate (x.509-certificaat): het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.
 6. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan).
Stap 3: De Pipedrive-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Pipedrive.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Pipedrive-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga in een nieuw browservenster naar https://uwbedrijf.pipedrive.com/auth/sso.

  Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.

 2. Voer uw inloggegevens in.

  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Pipedrive. Als uw account niet bestaat in Pipedrive, wordt u gevraagd uw e-mailadres te bevestigen voordat u kunt inloggen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?