Zuora-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Zuora

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op Toevoegen Toevoegen.
 4. Zoek Zuora in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Noteer de SSO-URL.  
  2. Noteer de Entiteits-ID.
  3. Download het certificaat.
 1. Klik op Volgende.
  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.
 1. Klik op Volgende.
 2. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de vooraf ingevulde ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang de waarden door de waarden van uw configuratieomgeving.

  Gebruik een van de volgende waarden voor de ACS-URL:
 • US Production: https://www.zuora.com/apps/saml/SSO/alias/defaultAlias 
 • US API Sandbox: https://apisandbox.zuora.com/apps/saml/SSO/alias/defaultAlias 
 • EU Production: https://eu.zuora.com/apps/saml/SSO/alias/defaultAlias 
 • EU API Sandbox: https://sandbox.eu.zuora.com/apps/saml/SSO/alias/defaultAlias 

  Gebruik een van de volgende waarden voor de Entiteits-ID:
 • US Production: www.zuora.com 
 • US API Sandbox: apisandbox.zuora.com
 • EU Production: eu.zuora.com
 • EU API Sandbox: sandbox.eu.zuora.com    
 1. Gebruik het primaire e-mailadres voor de Naam-ID (de standaard).
 2. Gebruik E-mail voor de Notatie naam-ID.
 3. Klik op Voltooien.
Stap 2: Zuora instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

Het ondersteuningsteam van Zuora® stelt SAML in en schakelt het in voor uw organisatie. 

 1. Geef Zuora de volgende gegevens zodat ze SSO kunnen inschakelen:
 • Het e-maildomein dat u wilt gebruiken voor SSO.
 • De SSO-doel-URL van de identiteitsprovider.
 • Het certificaat van de identiteitsprovider.
 • De uitlog-URL met deze indeling: scheme://domain:port/path?query_string#fragment_id.
 1. Nadat de installatie is voltooid, logt u als beheerder in bij Zuora.
 2. Ga naar Settings (Instellingen) en vervolgens Single Sign-On (Single sign-on).
  Als SSO is ingeschakeld, ziet u een melding en de URL die u kunt gebruiken om in te loggen.
Stap 3: De Zuora-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Zuora.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Zuora-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga naar een nieuwe Zuora-inlogpagina
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Zuora.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?