Pritunl-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

 

SSO via SAML instellen voor Pritunl

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek Pritunl in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Noteer de SSO-URL.
  2. Noteer de Entiteits-ID.
  3. Download het certificaat en sla het op.
 6. Klik op Volgende.
  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.
 7. Klik op Volgende.
 8. Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de velden ACS-URL en Entiteits-ID automatisch ingevuld.  Bewerk deze velden. Vervang de waarden door de waarden voor uw configuratieomgeving, zoals hieronder.
  1. Laat de standaardwaarden staan voor de ACS-URL.
  2. Voer pritunl in bij de Entiteits-ID.
  3. Voer bij de Start-URL het adres in dat u gebruikt om in te loggen bij de Pritunl-servers.  Gebruik deze indeling: https://vpn.example.com.
 9. Gebruik het primaire e-mailadres voor de Naam-ID (de standaard).
 10. Gebruik Tijdelijk bij de Notatie naam-ID.
 11. Klik op Volgende.
 12. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de waarden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  username Algemene informatie Primair e-mailadres
  email Algemene informatie Primair e-mailadres
 13. Klik op Voltooien.
Stap 2: Pritunl instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster en log als beheerder in bij Pritunl.

 2. Open het dialoogvenster voor de instellingen in de webbrowser en selecteer de modus SAML and Single Sign-on (SAML en Single sign-on).

 3. Doe het volgende:

  1. Plak bij SAML Sign-on URL (SAML Inlog-URL) de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd.

  2. Plak bij SAML Issuer URL (URL SAML-uitgever) de Entiteits-ID die u in stap 1 heeft gekopieerd.

  3. Plak bij X.509 Certificate (X.509-certificaat) het certificaat dat u in stap 1 heeft gekopieerd. 

 4. Klik op Save (Opslaan). 

Stap 3: De Pritunl-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Pritunl.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Pritunl-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga in een nieuw incognito browservenster naar https://www.Pritunl.com/.  
 2. Voer uw primaire e-mailadres in en klik op Sign in with SAML (Inloggen met SAML). Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Pritunl.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?