RightScale-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor RightScale

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 4. Zoek RightScale in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  1. Kopieer de Entiteits-ID en de SSO-URL en sla deze op.
  2. Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.
  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.
 7. Klik op Volgende.
  Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de ACS-URL en Entiteits-ID weergegeven.
 8. Klik op Ondertekende reactie.
 9. Klik op Volgende.
 10. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de waarden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  email Algemene informatie Primair e-mailadres
  given name Algemene informatie Voornaam
  surname Algemene informatie Achternaam
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: RightScale instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster en log met de rol Enterprise Manager (Zakelijke beheerder) in op het RightScale-account dat u wilt gebruiken voor SAML.
 2. Ga naar Enterprise (Zakelijk) and then Settings (Instellingen) and then Single Sign-On.
 3. Kies New (Nieuw) bij de SAML-provider.
 4. Voer de volgende gegevens in:
  1. Display Name (Weergavenaam): voer de naam in die u wilt laten weergeven.
  2. Login Method (Inlogmethode): Laat Allow RighScale-Initiated SSO using a discovery hit (RightScale-geïnitieerde SSO met een discovery hit toestaan) uitgeschakeld.
  3. SAML SSO URL: voer de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
  4. SAML EntityID (SAML Entiteits-ID): voer de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
  5. SAML Signing Certificate (SAML-ondertekeningscertificaat): upload het certificaat dat u in stap 1 bij Google heeft gedownload.
Stap 3: De RightScale-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer RightScale.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw RightScale-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Open een nieuw incognito browservenster en ga naar uw RightScale-instantie.
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.  
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar RightScale.

Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?