UserEcho-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor UserEcho

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)

Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek UserEcho in de lijst met apps en klik erop.
 4. Download op de pagina Google IDP-gegevens het certificaat en kopieer de SSO-URL.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {your-domain} door uw domeinnaam zoals die is geregistreerd bij UserEcho. 
 8. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. 
 9. Laat de Indeling naam-ID staan op 'Niet gespecificeerd'.
 10. Klik op Volgende.
 11. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
email Algemene informatie Primair e-mailadres
First name Algemene informatie Voornaam
Last name Algemene informatie Achternaam
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: UserEcho instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://www.userecho.com met het UserEcho-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op Settings (Instellingen) and then Integrations (Integraties) and then Website and then Single Sign-on (SAML).

 4. Voer in het veld SAML SSO URL de SSO-URL in die u heeft gekopieerd in stap 1.

 5. Plak in het veld x.509 Certificate (x.509-certificaat) het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.

 6. Klik op Save (Opslaan).
 7. Klik op Settings (Instellingen) and then Project and then Login settings (Inloginstellingen).
 8. Selecteer 'SAML redirect' (Doorsturen via SAML) in de lijst Login type (Logintype). 
 9. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De UserEcho-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer UserEcho.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw UserEcho-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw-domein}.userecho.com en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar UserEcho.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?