XMatters-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor XMatters

Voordat u SSO configureert, moet u XMatters-ondersteuning vragen om een unieke account-ID voor uw organisatie. De account-ID van uw account kan bijvoorbeeld uw-acc-id zijn in https://uw-acc-id.xmatters.com. U krijgt deze van XMatters na de registratie.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)

Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek XMatters in de lijst met apps en klik erop.
 4. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL, Entiteits-ID en Start-URL. Vervang {your-account-id} door de account-ID die u van XMatters heeft gekregen. 
 8. Klik op Voltooien.
Stap 2: XMatters instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://{uw-account-id}.xmatters.com met het XMatters-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op de XMatters-homepage op Admin (Beheer).

 4. Klik links op Company Details (Bedrijfsgegevens).

 5. Klik rechts, onder SAML Configuration (SAML-configuratie), op Enable SAML (SAML inschakelen). 

 6. Voer in het veld Identity Provider ID (ID identiteitsprovider) de Entiteits-ID in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 7. Voer https://{uw-account-id}.xmatters.com in het veld Audience (Publiek) in.

 8. Voer in het veld Single Sign On URL de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 9. Selecteer 'Web Login ID' in de lijst Identifier Type (Type ID).

 10. Selecteer 'Subject NameID' (Onderwerp naam-ID) in de lijst Identifier Location (Locatie ID).

 11. Plak in het veld SAML Certificate (SAML-certificaat) het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.

 12. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan).
Stap 3: De XMatters-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer XMatters.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw XMatters-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek XMatters in de lijst met apps en klik erop.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar XMatters.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?