ScreenSteps-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor ScreenSteps

Stap 1: De SAML Consumer URL (SAML-consumenten-URL) van ScreenSteps ophalen
 1. Log in een nieuw browsertabblad als beheerder in bij de ScreenSteps-app.
 2. Klik op Account Settings (Accountinstellingen).
 3. Klik op Single Sign-On and then Create Single Sign-on Endpoint (Eindpunt voor Single Sign-on maken).
 4. Kopieer de SAML Consumer URL (SAML-consumenten-URL) en de SAML Test URL (SAML-test-URL).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer ScreenSteps in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van ScreenSteps en klik op Selecteren.
 6. Download op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens het certificaat en kopieer de SSO-URL.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL door de SAML Consumer URL (SAML-consumenten-URL) in te voeren die u in stap 1 heeft gekopieerd. Laat ScreenSteps-Live staan in het veld Entiteits-ID.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor ScreenSteps.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 3: ScreenSteps instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Ga terug naar het SSO-installatiescherm in ScreenSteps.
 2. Upload het Google-IdP-certificaat dat u heeft gedownload in stap 2.

 3. Voer in het veld Title (Titel) de naam van uw organisatie in.

 4. Voer SAML in het veld Mode (Modus) in.

 5. Voer in het veld Remote login URL (Externe inlog-URL) de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 6. Laat het veld Remote Logout URL (Externe uitlog-URL) leeg.

 7. Klik op Save (Opslaan).
Stap 4: De ScreenSteps-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

   
 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer ScreenSteps.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. (Optioneel) Ga als volgt te werk om een service aan of uit te zetten voor een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit.
  3. Klik op Overschrijven om je instelling te bewaren als de service voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
  4. Als Overschreven al is ingesteld voor de organisatie-eenheid, kies je een optie:
   • Overnemen: De instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: De nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw ScreenSteps-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Opmerking: ScreenSteps ondersteunt alleen door de IdP gestarte SSO. U kunt SSO niet gebruiken als u rechtstreeks inlogt bij ScreenSteps.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer ScreenSteps.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt ScreenSteps geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-login opnieuw.

Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar uw ScreenSteps-account.

Stap 6: Automatische registratie instellen


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false