ScreenSteps-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor ScreenSteps

Voordat u SSO configureert voor ScreenSteps®, moet u een ScreenSteps-domein hebben. De domeinnaam van uw account kan bijvoorbeeld uw_domein zijn in https://{uw_domein}.screenstepslive.com/login. U krijgt een domein na de registratie.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)

Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek ScreenSteps in de lijst met apps en klik erop.
 4. Download op de pagina Google IDP-gegevens het certificaat en kopieer de SSO-URL.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {your_domain} door het bedrijfsdomein dat u van ScreenSteps heeft gekregen. 
 8. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. 
 9. Laat Email staan bij Indeling naam-ID.
 10. Klik op Voltooien.
Stap 2: ScreenSteps instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij ScreenSteps met het ScreenSteps-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op Account Settings (Accountinstellingen).

 4. Klik op Single Sign-On en dan  Create Single Sign-on Endpoint (Single sign-on-eindpunt maken).

 5. Voer in het veld Title (Titel) de naam van uw organisatie in.

 6. Voer SAML in het veld Mode (Modus) in.

 7. Upload in het veld Remote Login URL (Externe inlog-URL) het certificaat dat u in stap 1 heeft gedownload.

 8. Laat het veld Remote Logout URL (Externe uitlog-URL) leeg.

 9. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De ScreenSteps-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en dan SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer ScreenSteps.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw ScreenSteps-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw_domein}.screenstepslive.com/saml/88. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar ScreenSteps.

ScreenSteps ondersteunt alleen door IdP geïnitieerde stromen. Door SP geïnitieerde stromen worden niet ondersteund.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?