ScreenSteps-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor ScreenSteps

Stap 1: De SAML Consumer URL (SAML-consumenten-URL) van ScreenSteps ophalen
 1. Log in een nieuw browsertabblad als beheerder in bij de ScreenSteps-app.
 2. Klik op Account Settings (Accountinstellingen).
 3. Klik op Single Sign-On and then Create Single Sign-on Endpoint (Eindpunt voor Single Sign-on maken).
 4. Kopieer de SAML Consumer URL (SAML-consumenten-URL) en de SAML Test URL (SAML-test-URL).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu ""and then"" Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenand thenApps zoeken.
 4. Voer ScreenSteps in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van ScreenSteps en klik op Selecteren.
 6. Download op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens het certificaat en kopieer de SSO-URL.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL door de SAML Consumer URL (SAML-consumenten-URL) in te voeren die u in stap 1 heeft gekopieerd. Laat ScreenSteps-Live staan in het veld Entiteits-ID.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 11. (Optioneel) Als u gegevens over groepslidmaatschap van een gebruiker wilt versturen in de SAML-reactie, vult u de groepsnamen die relevant zijn voor deze app in het veld Groepslidmaatschap in.
  1. Klik onder Google Groepen op het invoerveld Zoeken naar een groep.
  2. Typ een of meer letters van de groepsnaam.
  3. Kies de groepsnaam in de lijst.
  4. Voeg indien nodig meer groepen toe (het totale aantal groepen mag niet hoger zijn dan 75).
  5. Vul onder App-kenmerk de naam in van het overeenkomstige groepskenmerk van de serviceprovider.

  Opmerking: Ongeacht de hoeveelheid groepsnamen die u invult, bevat de SAML-reactie alleen groepen waarvan een gebruiker lid is (direct of indirect). Zie Over groepslidmaatschappen toewijzen voor meer informatie.

 12. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 3: ScreenSteps instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Ga terug naar het SSO-installatiescherm in ScreenSteps.
 2. Upload het Google-IdP-certificaat dat u heeft gedownload in stap 2.

 3. Voer in het veld Title (Titel) de naam van uw organisatie in.

 4. Voer SAML in het veld Mode (Modus) in.

 5. Voer in het veld Remote login URL (Externe inlog-URL) de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.

 6. Laat het veld Remote Logout URL (Externe uitlog-URL) leeg.

 7. Klik op Save (Opslaan).
Stap 4: De ScreenSteps-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

   
 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu ""and then"" Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer ScreenSteps.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt aan- of uitzetten voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Aan voor iedereen of Uit voor iedereen. Klik dan op Opslaan.

 6. (Optioneel) Zo zet u service aan of uit voor een organisatie-eenheid:
  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit om de servicestatus te wijzigen.
  3. Kies een van deze opties:
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overgenomen en u de geüpdatete instelling wilt behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd, klikt u op Overschrijven.
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overschrijven, klikt u op Overnemen om de instelling hetzelfde te maken als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid, of op Opslaan om de nieuwe instelling te behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
    Opmerking: Bekijk meer informatie over de organisatiestructuur.
 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw ScreenSteps-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Opmerking: ScreenSteps ondersteunt alleen door de IdP gestarte SSO. U kunt SSO niet gebruiken als u rechtstreeks inlogt bij ScreenSteps.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu ""and then"" Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer ScreenSteps.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt ScreenSteps geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-login opnieuw.

Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar uw ScreenSteps-account.

Stap 6: Automatische registratie instellen  


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
false
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
false
false