Rollbar-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Rollbar

Voordat u SSO configureert, heeft u een Rollbar-account nodig. De accountnaam voor UwAccount zou bijvoorbeeld uwaccnaam in https://rollbar.com/uwaccnaam kunnen zijn. U krijgt deze na de registratie.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 2. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 3. Voer Rollbar in het zoekveld in.
 4. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Rollbar en klik op Selecteren.
 5. Download de IdP-metadata op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.
 6. Klik op Doorgaan.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {uw-accountnaam} door uw Rollbar-accountnaam.
 8. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Rollbar.

 9. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: Rollbar instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://rollbar.com met het Rollbar-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik rechtsboven op uw gebruikersnaam en selecteer in het menu de instellingen voor uw-accountnaam.
 4. Klik op Identity Provider (Identiteitsprovider).
 5. Kies Google onder SAML Identity Provider (SAML-identiteitsprovider).
 6. Plak in het veld SAML Metadata de URL van de Google IdP-metadata die u in stap 1 hierboven heeft gedownload.
 7. Klik op Save (Opslaan).
 8. Vink het vakje aan om Require login via SAML Identity Provider (Inloggen via SAML-identiteitsprovider vereisen) aan te zetten.
 9. Klik op Save (Opslaan).
 10. (Optioneel) Maak gebruikers in Rollbar:
  • Klik op Teams.
  • Klik op de naam van uw team of klik op New Team (Nieuw team).
  • Voer in het veld Add/Invite Members (Leden toevoegen/uitnodigen) uw gebruikersmailadres van Google in.
  • Klik op Add/Invite (Toevoegen/uitnodigen).
  • Open het gebruikerspostvak van Google en accepteer de uitnodiging van Rollbar.
Stap 3: De Rollbar-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Rollbar.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Rollbar-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Rollbar ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Rollbar.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt Rollbar geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open https://rollbar.com/uw_accountnaam. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Rollbar.

Stap 5: Automatische registratie instellen
Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?