Rollbar-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Rollbar

Voordat u SSO configureert, heeft u een Rollbar-account nodig. De accountnaam voor UwAccount zou bijvoorbeeld uwaccnaam in https://rollbar.com/uwaccnaam kunnen zijn. U krijgt deze na de registratie.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)

Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek Rollbar in de lijst met apps en klik erop.
 4. Download de IdP-metadata op de pagina met Google IdP-gegevens.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {your-account-name} door uw Rollbar-accountnaam. 
 8. Klik op Voltooien.
Stap 2: Rollbar instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://rollbar.com met het Rollbar-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik rechtsboven op uw gebruikersnaam en selecteer in het menu de instellingen voor uw-accountnaam.
 4. Klik op Identity Provider (Identiteitsprovider).
 5. Kies Google onder SAML Identity Provider (SAML-identiteitsprovider).
 6. Plak in het veld SAML Metadata de URL van de Google IDP-metadata die u heeft gedownload in stap 2.
 7. Klik op Save (Opslaan).
 8. Vink het vakje aan om Require login via SAML Identity Provider (Inloggen via SAML-identiteitsprovider vereisen) in te schakelen.
 9. Klik op Save (Opslaan). 
 10. (Optioneel) Maak gebruikers in Rollbar:
  • Klik op Teams.
  • Klik op de naam van uw team of klik op New Team (Nieuw team).
  • Voer in het veld Add/Invite Members (Leden toevoegen/uitnodigen) uw gebruikersmailadres van Google in.
  • Klik op Add/Invite (Toevoegen/uitnodigen).
  • Open het gebruikerspostvak van Google en accepteer de uitnodiging van Rollbar.
Stap 3: De Rollbar-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Rollbar.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Rollbar-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://rollbar.com/uw_accountnaam. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Rollbar.

Stap 5: Gebruikersregistratie instellen

Als hoofdgebruiker kunt u gebruikers automatisch laten registreren bij de Rollbar-app.

 

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?