RemedyForce-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor RemedyForce

Stap 1: RemedyForce instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de RemedyForce-app.
 2. Kies onder Domain Management (Domeinbeheer) > My Domain (Mijn domein) een domeinnaam. Voer deze in het vak subdomain (subdomein) in.
 3. Klik onder Security Controls (Beveiligingsfuncties) > Single Sign-on Settings (Instellingen voor Single sign-on) op Edit (Bewerken) en vink het vakje aan voor SAML enabled (SAML aangezet).
 4. Klik op New (Nieuw) en vul alle velden in:
  1. Kopieer de Google-veldwaarde Entiteits-ID (uw-domeinnaam.my.salesforce.com) in het veld Issuer (Uitgever).
  2. Kopieer de Google-veldwaarde URL voor Single sign-on in het veld identity provider Login URL (Inlog-URL identiteitsprovider).
  3. Voer in het veld Entity Id (Entiteits-ID) uw RemedyForce-domeinnaam (uit stap 2) in.
  4. Selecteer HTTP Redirect (HTTP-omleiding).
 5. Kopieer de waarde voor de Login URL (Inlog-URL). U plakt deze in het veld ACS-URL in de Beheerdersconsole in stap 2.
 6. Klik op Save (Opslaan).
 7. Ga naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer RemedyForce in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van RemedyForce en klik op Selecteren.
 6. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 7. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-ID en ACS-URL in:
          ACS-URL: https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com?so={door SF opgegeven domeinspecifieke ID}
          Entiteits-ID: https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com
 8. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor RemedyForce.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 3: De RemedyForce-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer RemedyForce.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. (Optioneel) Ga als volgt te werk om een service aan of uit te zetten voor een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit.
  3. Klik op Overschrijven om je instelling te bewaren als de service voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
  4. Als Overschreven al is ingesteld voor de organisatie-eenheid, kies je een optie:
   • Overnemen: De instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: De nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw RemedyForce-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

RemedyForce ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer RemedyForce.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt RemedyForce geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar RemedyForce.Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false