RemedyForce-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor RemedyForce

Stap 1: RemedyForce instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de RemedyForce-app.
 2. Kies onder Domain Management (Domeinbeheer) > My Domain (Mijn domein) een domeinnaam. Voer deze in het vak subdomain (subdomein) in.
 3. Klik onder Security Controls (Beveiligingsfuncties) > Single Sign-on Settings (Instellingen voor Single sign-on) op Edit (Bewerken) en vink het vakje aan voor SAML enabled (SAML ingeschakeld).
 4. Klik op New (Nieuw) en vul alle velden in:
  1. Kopieer de Google-veldwaarde Entiteits-ID (uw-domeinnaam.my.salesforce.com) in het veld Issuer (Uitgever).
  2. Kopieer de Google-veldwaarde Single Sign-On URL in het veld Identity provider Login URL (Inlog-URL identiteitsprovider).
  3. Voer in het veld Entity Id (Entiteits-ID) uw RemedyForce-domeinnaam (uit stap 2) in.
  4. Selecteer HTTP Redirect (HTTP-omleiding).
 5. Kopieer de waarde voor de Login URL (Inlog-URL). U plakt deze in het veld ACS-URL in de beheerdersconsole (stap 1 onder RemedyForce-specifieke serviceprovidergegevens invoeren).
 6. Klik op Save (Opslaan).
 7. Ga naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek RemedyForce in de lijst met apps en klik erop. De waarden op de pagina Google IdP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. Er zijn twee manieren om de installatiegegevens van de serviceprovider op te halen:
  • Kopieer de waarden in de velden Entiteits-ID en Single sign-on-URL en download het X.509-certificaat. Plak deze in de juiste velden voor de serviceproviderinstallatie en klik op Volgende.
  • Download de IDP-metadata en upload deze in de juiste velden voor de serviceproviderinstallatie. Ga daarna terug naar de beheerdersconsole en klik op Volgende.
 6. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld.
 7. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-ID, ACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com?so={door SF opgegeven domeinspecifieke ID}
          Entiteits-ID: https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres.
 4. Laat de Indeling naam-ID staan op 'Niet gespecificeerd'. 
 5. Klik op Voltooien.
Stap 4: De RemedyForce-app inschakelen
 1. Log in bij de beheerdersconsole.
 2. Ga naar Apps SAML-apps.
 3. Selecteer RemedyForce.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw RemedyForce-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://uw-domeinnaam.my.salesforce.com. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar RemedyForce.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?