Wrike-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Wrike

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)

Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek Wrike in de lijst met apps en klik erop.
 4. Download op de pagina Google IDP-gegevens de IDP-metadata en kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Laat op de pagina Serviceprovidergegevens de waarden in de velden ACS-URL en Entiteits-ID staan. 
 8. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
nameId Algemene informatie Primair e-mailadres
first_name Algemene informatie Voornaam
last_name Algemene informatie Achternaam
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: Wrike instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Neem contact op met Wrike-ondersteuning via support@team.wrike.com en vraag ze SAML in te stellen. Stuur ze het bestand met de Google IDP-metadata dat u heeft gedownload in stap 1. De installatie duurt één werkdag.
 2. (Optioneel) Maak gebruikers in Wrike:
  1. Selecteer rechtsboven, in de lijst user-profile (gebruikersprofiel) de optie Account management (Accountbeheer).
  2. Selecteer Users & Groups (Gebruikers en groepen) en selecteer vervolgens de juiste gebruikersgroep.
  3. Klik op Add users (Gebruikers toevoegen).
  4. Voer uw gebruikersmailadres van Google in en klik op Invite (Uitnodigen).
  5. Open het gebruikerspostvak van Google en accepteer de uitnodiging van Wrike.
Stap 3: De Wrike-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Wrike.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Wrike-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://www.wrike.com/login en klik op Use Company credentials (SSO) (Inloggegevens van bedrijf gebruiken (SSO)).
 3. Probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Wrike.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?