StatusPage-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor StatusPage

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek StatusPage in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IDP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.

  Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de velden ACS-URL en Entiteits-ID automatisch ingevuld.

 8. Vervang {uniqueid-provided-by-sp} in deze velden door uw account-ID die is geregistreerd bij StatusPage. Bijvoorbeeld URL Entiteits-ID: https://{uniqueid-provided-by-sp}.statuspage.io/.
 9. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. 
 10. Laat de Indeling naam-ID staan op 'Niet gespecificeerd'.
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: StatusPage instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://{uw_domein}.statuspage.com met het StatusPage-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Ga naar Manage Account (Account beheren).
 4. Klik op Page Privacy Options (Privacyopties voor pagina).
 5. Voer in de volgende velden de informatie in die u in stap 1 bij Google heeft gekregen:
  • SSO Target URL (Doel-URL SSO): voer de SSO-URL in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
  • x.509 Certificate (x.509-certificaat): plak hier het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.
 6. Klik op Update SSO Configuration (SSO-configuratie updaten).
Stap 3: De StatusPage-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer StatusPage.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw StatusPage-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://uw-domein.statuspage.io en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar StatusPage.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in StatusPage, wordt er automatisch een nieuw gebruikersaccount geregistreerd bij StatusPage voor de ingelogde gebruiker.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?