Replicon-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Replicon

Voordat u SSO configureert, moet u Replicon-ondersteuning vragen om een unieke ID voor uw organisatie. U krijgt deze na de registratie.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenand thenApps zoeken.
 4. Voer Replicon in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Replicon en klik op Selecteren.
 6. Download de IdP-metadata op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de velden ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {uw-bedrijfsnaam} door uw Replicon-accountnaam.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. (Optioneel) Ga als volgt te werk om Google-directorykenmerken toe te wijzen aan de overeenkomstige app-kenmerken in het venster Kenmerktoewijzing:
  1. Klik op Toewijzing toevoegen.
  2. Klik op Veld selecterenand thenselecteer een Google-directorykenmerk.
  3. Voer bij App-kenmerken het bijbehorende app-kenmerk in.
 11. (Optioneel) Groepsnamen invoeren die relevant zijn voor deze app:
  1. Klik bij Groepslidmaatschap (optioneel) op Zoeken naar een groep. Voer een of meer letters van de groepsnaam in en selecteer de groepsnaam.
  2. Voeg naar wens extra groepen toe (maximaal 75 groepen).
  3. Vul bij App-kenmerk de naam in van het overeenkomstige groepskenmerk van de serviceprovider.

  Ongeacht de hoeveelheid groepsnamen die u invult, bevat de SAML-reactie alleen groepen waarvan een gebruiker lid is (direct of indirect). Ga voor meer informatie naar Over het toewijzen van groepslidmaatschappen.

 12. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: Replicon instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://login.replicon.com met het Replicon-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Open deze URL in de browser:
  https://na7.replicon.com/{uw-bedrijf}/services/SecurityService1.svc/help/test/EnableSAMLAuthentication2
  Vervang {uw-bedrijf} door de naam van uw bedrijf zoals deze is geregistreerd bij Replicon.
 4. Vouw v20Configuration and then metadataConfiguration uit.
 5. Klik op Choose file (Bestand kiezen) en upload de Google IdP-metadata die u heeft gedownload in stap 1.
 6. Klik op Submit (Verzenden). U zou nu de melding Success (Geslaagd) moeten zien.
 7. (Optioneel) Maak gebruikers in Replicon:
  • Klik in het broodkruimelmenu op Administration (Beheer).
  • Klik onder Employees and Organization (Werknemers en organisatie) op Users (Gebruikers).
  • Vul het formulier in met de juiste gegevens. Zorg dat de Login Name (Inlognaam) die u gebruikt het Google-mailadres van de gebruiker is.
  • Klik op Add User (Gebruiker toevoegen).
Stap 3: De Replicon-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Replicon.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt aan- of uitzetten voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Aan voor iedereen of Uit voor iedereen. Klik dan op Opslaan.

 6. (Optioneel) Zo zet u service aan of uit voor een organisatie-eenheid:
  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit om de servicestatus te wijzigen.
  3. Kies een van deze opties:
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overgenomen en u de geüpdatete instelling wilt behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd, klikt u op Overschrijven.
   • Als de servicestatus is ingesteld op Overschrijven, klikt u op Overnemen om de instelling hetzelfde te maken als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid, of op Opslaan om de nieuwe instelling te behouden, zelfs als de instelling voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
    Opmerking: Bekijk meer informatie over de organisatiestructuur.
 7. Als u een service wilt inschakelen voor een groep gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden, selecteert u een toegangsgroep. Zie Services inschakelen voor toegangsgroepen voor meer informatie.
 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Replicon-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Replicon ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu and then Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Replicon.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt Replicon geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://www.replicon.com en klik op Login (Inloggen).
 3. Voer uw bedrijfsnaam in zoals die is geregistreerd bij Replicon. Voer bij User Name (Gebruikersnaam) uw gebruikers-ID voor e-mail van Google in en voer een willekeurig nepwachtwoord in. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Replicon.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in Replicon, ziet u een foutmelding. Zie stap 2 om handmatig een nieuwe gebruiker te maken in Replicon voordat u controleert of SSO werkt.

 


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu