Replicon-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Replicon

Voordat u SSO configureert, moet u Replicon-ondersteuning vragen om een unieke ID voor uw organisatie. U krijgt deze na de registratie.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Replicon in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Replicon en klik op Selecteren.
 6. Download de IdP-metadata op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de velden ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {uw-bedrijfsnaam} door uw Replicon-accountnaam.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Replicon.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 2: Replicon instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://login.replicon.com met het Replicon-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Open deze URL in de browser: https://na7.replicon.com/uw-bedrijf/services/SecurityService1.svc/help/test/EnableSAMLAuthentication2. Vervang {uw-bedrijf} door de naam van uw bedrijf zoals deze is geregistreerd bij Replicon.
 4. Vouw v20Configuration and then metadataConfiguration uit.
 5. Klik op Choose file (Bestand kiezen) en upload de Google IdP-metadata die u heeft gedownload in stap 1.
 6. Klik op Submit (Verzenden). U zou nu de melding Success (Geslaagd) moeten zien.
 7. (Optioneel) Maak gebruikers in Replicon:
  • Klik in het broodkruimelmenu op Administration (Beheer).
  • Klik onder Employees and Organization (Werknemers en organisatie) op Users (Gebruikers).
  • Vul het formulier in met de juiste gegevens. Zorg dat de Login Name (Inlognaam) die u gebruikt het Google-mailadres van de gebruiker is.
  • Klik op Add User (Gebruiker toevoegen).
Stap 3: De Replicon-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Replicon.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. (Optioneel) Ga als volgt te werk om een service aan of uit te zetten voor een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit.
  3. Klik op Overschrijven om je instelling te bewaren als de service voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
  4. Als Overschreven al is ingesteld voor de organisatie-eenheid, kies je een optie:
   • Overnemen: De instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: De nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Replicon-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Replicon ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Replicon.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt Replicon geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://www.replicon.com en klik op Login (Inloggen).
 3. Voer uw bedrijfsnaam in zoals die is geregistreerd bij Replicon. Voer bij User Name (Gebruikersnaam) uw gebruikers-ID voor e-mail van Google in en voer een willekeurig nepwachtwoord in. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Replicon.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in Replicon, ziet u een foutmelding. Zie stap 2 om handmatig een nieuwe gebruiker te maken in Replicon voordat u controleert of SSO werkt.Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false