Replicon-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Replicon

Voordat u SSO configureert, moet u Replicon-ondersteuning vragen om een unieke ID voor uw organisatie. U krijgt deze na de registratie.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek Replicon in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download de IdP-metadata op de pagina met Google IdP-gegevens.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de velden ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {your-company-name} door uw Replicon-accountnaam.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: Replicon instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://login.replicon.com met het Replicon-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Open deze URL in uw browser: https://na7.replicon.com/uwbedrijf/services/SecurityService1.svc/help/test/EnableSAMLAuthentication2. Vervang {uwbedrijf} door de naam van uw bedrijf zoals deze is geregistreerd bij Replicon.
 4. Vouw v20Configuration (v20-configuratie) and then metadataConfiguration (Metadataconfiguratie) uit.
 5. Klik op Choose file (Bestand kiezen) en upload de Google IdP-metadata die u heeft gedownload in stap 1.
 6. Klik op Submit (Verzenden). U zou nu de melding 'Success' (Geslaagd) moeten zien.
 7. (Optioneel) Maak gebruikers in Replicon:
  • Klik in het broodkruimelmenu op Administration (Beheer).
  • Klik onder Employees and Organization (Werknemers en organisatie) op Users (Gebruikers).
  • Vul het formulier in met de juiste gegevens. Zorg dat de Login Name (Inlognaam) die u gebruikt het Google-mailadres van de gebruiker is.
  • Klik op Add User (Gebruiker toevoegen).
Stap 3: De Replicon-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Replicon.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Replicon-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://www.replicon.com en klik op Login (Inloggen).
 3. Voer uw bedrijfsnaam in zoals die is geregistreerd bij Replicon. Voer bij User Name (Gebruikersnaam) uw gebruikers-ID voor e-mail van Google in en voer een willekeurig nepwachtwoord in. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Replicon.

Als het gebruikersaccount dat is geverifieerd door Google IdP nog niet bestaat in Replicon, ziet u een foutmelding. Zie stap 2 om handmatig een nieuwe gebruiker te maken in Replicon voordat u controleert of SSO werkt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?