SignalFX-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor SignalFX

Voordat u SSO configureert, moet u inloggen bij SignalFX en de unieke SAML-integratie-ID voor uw organisatie ophalen onder Integrations (Integraties).

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)

Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 2. Klik rechtsonder op de plus (+). 
 3. Zoek SignalFX in de lijst met apps en klik erop.
 4. Download op de pagina Google IDP-gegevens de IDP-metadata en kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID.
 5. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 6. Klik op Volgende.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL door {integrationid-provided-by-sp} te vervangen door de integratie-ID die u van tevoren heeft opgeslagen. 
 8. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruiker als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
user.FirstName Algemene informatie Voornaam
user.LastName Algemene informatie Achternaam
user.email Algemene informatie Primair e-mailadres
PersonImmutableId Algemene informatie Voornaam
 1. Klik op Voltooien.
Stap 2: SignalFX instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij https://www.signalfx.com met het SignalFX-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op Integrations (Integraties).
 4. Zoek naar Google Cloud Identity.
 5. Voer een naam in bij SAML Integration (SAML-integratie).
 6. Voer in de volgende velden de informatie in die u in stap 1 bij Google heeft gekregen:
  • Certificate (Certificaat): upload het certificaat dat u heeft gedownload.
  • Issuer URL (URL uitgever): plak hier de Entiteits-ID die u heeft gekopieerd.
  • Metadata:​ Upload de IDP-metadata die u heeft gekopieerd.
 7. Klik op New Integration (Nieuwe integratie).
Stap 3: De SignalFX-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer SignalFX.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw SignalFX-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

SignalFX ondersteunt alleen door IdP geïnitieerde toegang. Door SP geïnitieerde toegang wordt niet ondersteund. U kunt dit controleren door de app te starten vanuit de Google-beheerdersconsole.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?