SignalFx-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor SignalFx

Voordat u SSO configureert, moet u inloggen bij SignalFx en de unieke SAML Integration ID (SAML-integratie-ID) voor uw organisatie ophalen onder Integrations (Integraties).

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
Log in bij de Google Beheerdersconsole.

Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 1. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 2. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 3. Voer SignalFx in het zoekveld in.
 4. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van SignalFx en klik op Selecteren.
 5. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Download de IdP-metadata.
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID.
 6. Klik op Doorgaan.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {integratie-id-van-sp} door de integratie-ID die u eerder heeft opgeslagen.
 8. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende SignalFx-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk SignalFx-kenmerk
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) user.FirstName
  Basic Information > Last Name (Algemene informatie > Achternaam) user.LastName
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) user.email
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) PersonImmutableId
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: SignalFx instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij https://www.signalfx.com met het SignalFx-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op Integrations (Integraties).
 4. Zoek naar Google Cloud Identity.
 5. Voer een naam in bij SAML Integration (SAML-integratie).
 6. Voer in de volgende velden de informatie in die u in stap 1 van Google heeft gekregen:
  • Certificate (Certificaat): upload het certificaat dat u heeft gedownload.
  • Issuer URL (URL uitgever): plak hier de Entiteits-ID die u heeft gekopieerd.
  • Metadata:​ Upload de IDP-metadata die u heeft gekopieerd.
 7. Klik op New Integration (Nieuwe integratie).
Stap 3: De SignalFx-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer SignalFx.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw SignalFx-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Opmerking: SignalFx ondersteunt alleen door de IdP gestarte SSO. U kunt SSO niet gebruiken als u rechtstreeks inlogt bij SignalFx.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer SignalFx.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt SignalFx geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-login opnieuw.

Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar uw SignalFx-account.Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?