StatusHub-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor StatusHub

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de StatusHub-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek StatusHub in de lijst met apps en klik erop.
 5. Download de IdP-metadata op de pagina met Google IdP-gegevens.

  Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de StatusHub-app, gaat u door met de configuratiewizard.

Stap 2: StatusHub instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij StatusHub met het StatusHub-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op Settings and then SAML 2.0 (Instellingen > SAML 2.0).
 4. Klik onder SAML 2.0 access (SAML 2.0-toegang) op Disable (Uitschakelen) om deze optie in te stellen op Enable (Inschakelen).
 5. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.

  Deze URL wordt automatisch gemaakt door StatusHub en bevat uw unieke klant-ID. U heeft deze URL nodig om de SSO-configuratie in de beheerdersconsole te voltooien (in stap 3 hieronder).

 6. Plak in het veld SAML 2.0 IdP metadata in XML format (IdP-metadata voor SAML 2.0 in XML-indeling) de IdP-metadata die u bij stap 1 heeft gedownload.
 7. Klik op Update (Updaten).
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de beheerdersconsole
 1. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 2. Klik op Volgende.
 3. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardinhoud van het veld ACS-URL en de Entiteits-ID door de SSO-URL die u heeft gekopieerd uit StatusHub.
 4. Klik op Voltooien.
Stap 4: De StatusHub-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer StatusHub.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw StatusHub-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

Terwijl u nog steeds bent ingelogd als beheerder, start u de StatusHub-app vanuit de beheerdersconsole. StatusHub moet automatisch worden geopend zonder dat u hiervoor extra hoeft in te loggen.


Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?