StatusHub-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor StatusHub

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de StatusHub-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer StatusHub in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van StatusHub en klik op Selecteren.
 6. Download de IdP-metadata op de pagina met Google-identiteitsprovidergegevens.

  Laat de Beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de StatusHub-app, gaat u door met de configuratiewizard.

Stap 2: StatusHub instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij StatusHub met het StatusHub-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op Settings (Instellingen) and then SAML 2.0.
 4. Klik onder SAML 2.0 access (SAML 2.0-toegang) op Disable (Uit) om deze optie in te stellen op Enable (Aan).
 5. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.

  Deze URL wordt automatisch gemaakt door StatusHub en bevat uw unieke klant-ID. U heeft deze URL nodig om de SSO-configuratie in de beheerdersconsole te voltooien (in stap 3 hieronder).

 6. Plak in het veld SAML 2.0 IdP metadata in XML format (IdP-metadata voor SAML 2.0 in XML-indeling) de IdP-metadata die u bij stap 1 heeft gedownload.
 7. Klik op Update (Updaten).
Stap 3: De SSO-installatie voltooien in de Beheerdersconsole
 1. Ga terug naar het browsertabblad met de Beheerdersconsole.
 2. Klik op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens op Doorgaan.
 3. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaardinhoud van het veld ACS-URL en de Entiteits-ID door de SSO-URL die u heeft gekopieerd bij StatusHub.
 4. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor StatusHub.

 5. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
Stap 4: De StatusHub-app aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer StatusHub.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. (Optioneel) Ga als volgt te werk om een service aan of uit te zetten voor een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit.
  3. Klik op Overschrijven om je instelling te bewaren als de service voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
  4. Als Overschreven al is ingesteld voor de organisatie-eenheid, kies je een optie:
   • Overnemen: De instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: De nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw StatusHub-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt

StatusHub ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer StatusHub.
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt StatusHub geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-login opnieuw.

Door SP gestart

Terwijl u nog steeds bent ingelogd als beheerder, start u de StatusHub-app vanuit de Beheerdersconsole. Als het goed is, wordt StatusHub automatisch geopend zonder dat u hiervoor nog een keer hoeft in te loggen.Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false