PurelyHR-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor PurelyHR

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de PurelyHR-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek PurelyHR in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {Company-Id} (bedrijfs-ID) door uw bedrijfs-ID voor PurelyHR. 

  Opmerking: De bedrijfs-ID is onderdeel van de login-URL die u kiest wanneer u uw PurelyHR-account maakt (bijvoorbeeld https://bedrijfs-ID.purelyhr.com). De ID staat in het gedeelte 'Company Information' (Bedrijfsinformatie) op de instellingenpagina van uw PurelyHR-account.

 9. Klik op Volgende.
 10. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruikersveld als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruikersveld
  Email Algemene informatie Primair e-mailadres
  Firstname Algemene informatie Voornaam
  Lastname Algemene informatie Achternaam
 11. Klik op Voltooien.
Stap 2: PurelyHR instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij PurelyHR en navigeer naar het Dashboard
 3. Klik op het tabblad SSO Settings (SSO-instellingen).
 4. Kies bij Connector de optie Generic SAML (Algemene SAML).
 5. Voer de volgende informatie in:
  • X.509 Certificate (X.509-certificaat): het certificaat dat u heeft gedownload bij stap 1.
  • IdP Issuer Url (URL van IdP-uitgever): de entiteits-ID die u heeft gekopieerd bij stap 1.
  • IdP Endpoint Url (URL van IdP-eindpunt): de SSO-URL die u heeft gekopieerd bij stap 1.
 6. (Optioneel) Vink de opties Force SSO (SSO afdwingen) en Auto-Create Users (Gebruikers automatisch maken) aan.
 7. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan).
Stap 3: De PurelyHR-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer PurelyHR.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw PurelyHR-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{bedrijfs-ID}.purelyhr.com/sso-initiate en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar PurelyHR.

Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?