Cloud-app voor Symantec Web Security Service (WSS)

U moet zijn ingelogd als hoofdbeheerder om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Symantec Web Security Service (WSS)

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Symantec Web Security Service-app (WSS).

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Symantec Web Security Service in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Symantec Web Security Service en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Op de pagina Serviceprovidergegevens worden de waarden in de velden ACS-URL en Entiteits-ID voor Symantec Web Security Service standaard geconfigureerd.
 9. Klik op Doorgaan.
 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende Symantec Web Security Service-kenmerken:
   
  Google-directorykenmerk Symantec Web Security Service-kenmerk
  Employee Details > Department (Werknemersgegevens > Afdeling) group
 11. Klik op Opslaan.
Stap 2: Symantec Web Security Service (WSS) instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op de Symantec Web Security Service-portal op https://portal.threatpulse.com met het beheerdersaccount voor Symantec Web Security Service van uw organisatie.
 3. Klik links op Solutions (Oplossingen) en vervolgens op Service.
 4. Klik op het tabblad Authentication (Verificatie) en vervolgens op het tabblad SAML.
 5. Voer de volgende waarden in of selecteer deze:
  • Entity ID (Entiteits-ID): de entiteits-ID die u hierboven bij stap 1 heeft gekopieerd.
  • Endpoint URL (URL van eindpunt): de SSO-URL die u bij stap 1 heeft gekopieerd.
  • Endpoint Type (Eindpunttype): Post Endpoint.
  • Group Attribute (Groepskenmerk): groep
 6. Klik op Add New Certificate (Nieuw certificaat toevoegen) en plak het certificaat dat u bij stap 1 heeft gedownload in het certificaatvenster.
 7. Klik op OK.
 8. Klik op Save (Opslaan).
 9. Klik bovenaan op het tabblad Network (Netwerk) en klik vervolgens op het tabblad Locations (Locaties).
 10. Klik op Add Location (Locatie toevoegen).
 11. Geef in het dialoogvenster Add Location (Locatie toevoegen) een Location Name (Locatienaam), Access Method (Toegangsmethode) en andere vereiste gegevens op voor het nieuwe netwerk.

  Zie 'Add a Service Access Location' (Een locatie voor servicetoegang toevoegen) in de Symantec Web Security Service Solutions WebGuide voor meer informatie over hoe u netwerklocaties toevoegt.

 12. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Symantec Web Security Service-app (WSS) aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer SymantecWSS.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. (Optioneel) Ga als volgt te werk om een service aan of uit te zetten voor een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Aan of Uit.
  3. Klik op Overschrijven om je instelling te bewaren als de service voor de bovenliggende organisatie-eenheid wordt gewijzigd.
  4. Als Overschreven al is ingesteld voor de organisatie-eenheid, kies je een optie:
   • Overnemen: De instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: De nieuwe instelling wordt opgeslagen (zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw gebruikersaccounts voor Symantec Web Security Service (WSS) overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Symantec Web Security Service ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modi:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Symantec Web Security Service (WSS).
 4. Klik linksboven op SAML-login testen.

  Als het goed is, wordt Symantec Web Security Service geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-login opnieuw.

Door SP gestart

 1. Open een nieuw browservenster en open de netwerkinstellingen van uw browser > proxyinstellingen.
 2. Stel de proxyinstellingen in op 'proxy.threatpulse.net:8080' en sla dit op.
 3. Navigeer in uw browser naar een willekeurige website. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 4. Voer uw inloggegevens in.
 5. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar de website die u wilde bezoeken.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false