Cloud-app voor Small Improvements

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Small Improvements

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de app Small Improvements.

Opmerking: Voordat u SSO configureert, heeft u een subdomein voor Small Improvements nodig. Het subdomein voor uwbedrijf is bijvoorbeeld https://uwbedrijf.small-improvements.com. Als u geen subdomein heeft voor Small Improvements, neemt u contact op met support@small-improvements.com om er een in te stellen. Houd er rekening mee dat de installatie één werkdag kost.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek Small Improvements in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Doe het volgende op de pagina Serviceprovidergegevens:
  • ACS-URL: Bewerk de ACS-URL en vervang {uw-subdomein} door het bedrijfsnaamgedeelte van uw subdomein voor Small Improvements. Als uw subdomein voor Small Improvements bijvoorbeeld https://uwbedrijf.small-improvements.com is, vervangt u uwbedrijf door {uw_subdomein}.
  • Entiteits-ID: Plak hier de entiteits-ID die u heeft gekopieerd in stap 5.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: Small Improvements instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij Small Improvements met het beheerdersaccount van uw organisatie voor Small Improvements.
 3. Klik in het navigatiemenu links op Administration (Beheer).
 4. Klik onder Integrations (Integraties) op SAML SSO.
 5. Vink op de pagina SAML Integration (SAML-integratie) de optie Enable SAML for SSO (SAML inschakelen voor SSO) aan.
 6. Geef informatie op in de volgende velden:
  • Application Issuer URL (URL van app-uitgever): de entiteits-ID die u bij stap 1 hierboven heeft gekopieerd.
  • HTTP Endpoint (HTTP-eindpunt): de SSO-URL die u heeft gekopieerd bij stap 1.
  • x.509 Certificate (x.509-certificaat): het certificaat dat u heeft gedownload bij stap 1.
 7. (Optioneel) Vink de optie Enable access via login/password too (Ook toegang via login/wachtwoord toestaan) aan.
 8. (Optioneel) Pas de tekst van de SAML-inlogprompt aan. 
 9. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De app Small Improvements inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Small Improvements.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Zorg ervoor dat de e-mail-ID's van uw gebruikersaccounts voor Small Improvements overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://uwbedrijf.small-improvements.com (uw subdomein voor Small Improvements) en probeer in te loggen via SAML. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Small Improvements.

Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?