Zoom-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Zoom

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Zoom-app.

Opmerking: Voordat u SSO configureert, moet u een 'Vanity URL' voor uw domein ophalen bij Zoom. De Vanity URL is gekoppeld aan de domeinnaam van uw organisatie. De Vanity URL voor example.com is bijvoorbeeld example.zoom.us. U kunt een Vanity URL aanvragen via https://zoom.us/account. Controleer of Zoom uw Vanity URL heeft goedgekeurd voordat u de SSO-installatiestappen hieronder uitvoert.


Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek Zoom in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en Entiteits-ID en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.
 7. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en de Entiteits-ID. Vervang {vanity-url-subdomain} door het gedeelte met de domeinnaam van uw Vanity URL van Zoom. Als uw Vanity URL van Zoom bijvoorbeeld example.zoom.us is, vervangt u {vanity-url-subdomain} door example.
 8. Klik op Voltooien.
Stap 2: Zoom instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://zoom.us met het Zoom-beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik links, onder My Profile (Mijn profiel), in het gedeelte Advanced (Geavanceerd) op Single Sign-on.
 4. Voer de volgende gegevens in op het tabblad SAML:
  • Sign-in page URL (URL inlogpagina): de SSO-URL die u in stap 1 hierboven heeft gekopieerd.
  • Identity provider certificate (Certificaat identiteitsprovider): het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.
  • Service Provider (SP) Entity ID (Entiteits-ID serviceprovider): de Vanity URL, zonder het voorvoegsel https://.
  • Issuer (IDP Entity ID) (Uitgever (Entiteits-ID IdP)): de Entiteits-ID die u in stap 1 hierboven heeft gekopieerd.
 5. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan).
Stap 3: De Zoom-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Zoom.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Zoom-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Zoom ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Zoom.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Zoom geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om uw IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{example}.zoom.com en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Zoom.

Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?