Sumo Logic-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Sumo Logic

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Sumo Logic-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IdP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek Sumo Logic in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.

  Laat de beheerdersconsole open staan. Nadat u de volgende stap heeft uitgevoerd in de Sumo Logic-app, gaat u door met de configuratiewizard.

Stap 2: Sumo Logic instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij Sumo Logic met het beheerdersaccount van uw organisatie.
 3. Klik op de Sumo Logic-homepage op het tabblad Security (Beveiliging) en klik vervolgens op het tabblad SAML.
 4. Voer de volgende informatie in: 
  • Configuration Name (Configuratienaam): voer de gewenste naam in.
  • Issuer (Uitgever): de entiteits-ID die u heeft gekopieerd in stap 1.
  • Authn Request URL (Verificatieverzoek-URL): de SSO-URL die u heeft gekopieerd in stap 1.
  • x.509 certificate (x.509-certificaat): het certificaat dat u heeft gedownload in stap 1.
 5. Vink het vakje aan voor SP initiated login (SP-geïnitieerd inloggen) en voer een waarde in het veld Login Path (Inlogpad) in.

  Opmerking: Sla de waarde van Login Path op. Deze wordt toegevoegd aan de SSO-URL van Sumo Logic die u gebruikt om SSO te verifiëren in stap 5 hieronder.

 6. Klik op Save (Opslaan).
 7. Sla de verificatieverzoek-URL op, die uw Sumo Logic-account-ID bevat. U heeft deze URL nodig wanneer u in de volgende stap de configuratie voltooit in de beheerdersconsole. 
Stap 3: De SSO-configuratie voltooien in de beheerdersconsole
 1. Klik in de SSO-configuratiewizard op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 2. Klik op Volgende.
 3. Vervang op de pagina Serviceprovidergegevens de standaard ACS-URL door de verificatieverzoek-URL die u bij Sumo Logic heeft gekopieerd en die uw Sumo Logic-account-ID bevat.
 4. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Sumo Logic-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Sumo Logic.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Sumo Logic-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://service.us2.sumologic.com/sumo/saml/post/{inlogpad}, waarbij u {inlogpad} vervangt door de waarde die u heeft ingevoerd op de SAML-configuratiepagina van Sumo Logic in stap 2 hierboven, en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Sumo Logic.

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?