Workfront-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Workfront

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Workfront®-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op het pluspictogram (+).
 4. Klik in de app-lijst op Workfront.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IdP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
  • Download het IDP-metadatabestand.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL en Entiteits-ID. Vervang {yoursubdomain} door de domeinnaam van uw Workfront-account.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: Workfront instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in op https://{uw-subdomein}.my.workfront.com met uw Workfront-subdomein.
 3. Klik bovenaan op het menu Setup (Installatie).
 4. Klik in het menu links op System > Single Sign-On (SSO) (Systeem > Single sign-on).
 5. Selecteer 'SAML 2.0' in het dropdownmenu Type.
 6. Klik onder Populate fields from Identity Provider Metadata (Velden invullen via de identiteitsprovider-metadata) op Choose File (Bestand kiezen). Selecteer het IDP-metadatabestand dat u heeft gedownload in stap 1.
 7. (Optioneel) Nadat het IDP-metadatabestand is geüpload, wordt het veld Login Portal URL (URL inlogportal) automatisch ingevuld. Als dit niet het geval is, voert u de SSO-URL in die u heeft gekopieerd in stap 1.
 8. Selecteer SHA-1 onder Secure Hash Algorithm.
 9. (Optioneel) Selecteer Auto-provision Users (Gebruikers automatisch registreren) als u uw Google-gebruikers later automatisch wilt laten registreren bij de Workfront-app.
 10. Klik onder Certificate (Certificaat) op Choose File (Bestand kiezen) en selecteer het certificaatbestand dat u heeft gedownload in stap 1.
 11. Vink het vakje aan voor Admin Exemption (Beheerdersuitzondering) en Enable (Inschakelen).
 12. Klik op Save (Opslaan).

SSO in Workfront inschakelen voor individuele Google-gebruikers:

 1. Klik op het menu People (Mensen) en vervolgens op het tabblad People
 2. Vink links het vakje aan om een gebruiker te selecteren en klik boven de gebruikerslijst op Edit (Bewerken).
 3. Voer in het veld Federation ID Federatie-ID het Google-mailadres van de gebruiker in.
 4. Klik in het menu links op Access (Toegang) en kies een Access Level (Toegangsniveau) voor de gebruiker.
 5. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan) en sluit Workfront.
Stap 3: De Workfront-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Workfront.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Workfront-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{uw-subdomein}.my.workfront.com en log in. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Workfront.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?