SAP Cloud Platform Identity Authentication-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor SAP Cloud Platform Identity Authentication 

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de SAP Cloud Platform Identity Authentication-app.

Stap 1: SAP Cloud Platform Identity Authentication instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Klik op de knop Downloaden om de Google IDP-metadata en het X.509-certificaat te downloaden.
 4. Kopieer de SSO-URL en de Entiteits-ID (Uitgever-ID). 
 5. Log in een nieuw browsertabblad in op uw 'production SAP tenant'-account.
 6. Ga naar https://uw-domein.accounts.ondemand.com/admin/.
 7. Ga naar Identity Providers (Identiteitsproviders) > Corporate Identity Providers (Identiteitsproviders voor bedrijven).
 8. Klik op +Plus om de Google-identiteitsprovider toe te voegen.
 9. Ga naar SAML 2.0 Configuration (SAML 2.0-configuratie).
 10. Upload de Google IdP-metadata en het X.509-certificaat. Deze zijn vereist voor SSO-installatie. U heeft ze in stap 3 gedownload.
 11. Sla de wijzigingen op.
 12. Ga naar Applications & Resources (Apps en bronnen) > Tenant Settings (Tenantinstellingen) > SAML 2.0 Configuration (SAML 2.0-configuratie).
 13. Kopieer de ACS-URL en download de SP-tenantmetadata.
 14. Log in bij het SAP Cloud Platform met uw account.
 15. Ga naar Security (Beveiliging) > Trust (Vertrouwen).
 16. Schakel op het tabblad Local Service Provider (Lokale serviceprovider) over op de bewerkingsmodus.
 17. Wijzig het Configuration Type (Configuratietype) in Custom (Aangepast).
 18. Klik op Save (Opslaan).
 19. Klik op Get Metadata (Metadata ophalen) om de metadata van het SAP Cloud Platform Identity Authentication-account te downloaden.
 20. Ga naar het tabblad Application Identity Provider (App-identiteitsprovider).
 21. Klik op Add Trusted Identity Provider (Vertrouwde identiteitsprovider toevoegen).
 22. Upload de metadata van de Identity Authentication-tenant die u heeft gedownload in stap 13.
 23. Ga naar het tenantaccount https://uw-domein.accounts.ondemand.com/admin/#/applications/.
 24. Klik op de knop Add (Toevoegen) om uw app te registreren.
 25. Ga naar Authenticating Identity Provider (Identiteitsprovider verifiëren) en zorg dat Google is geselecteerd als IdP.
 26. Ga naar SAML 2.0 Configuration (SAML 2.0-configuratie).
 27. Upload de metadata van het SAP Cloud Platform Identity Authentication-account die u heeft gedownload in stap 19.
 28. Implementeer uw eigen app in de SAP Cloud. Meer informatie.
 29. Ga naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij de beheerdersconsole als hoofdgebruiker.
 2. Klik op Apps SAML-apps.
 3. Klik onder in de hoek op de plus (+).
 4. Selecteer het item SAP Cloud Platform Identity Authentication in de lijst. De waarden op de pagina Google-IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld. 
 6. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-ID, ACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://uw-domein.accounts.ondemand.com/saml2/idp/acs/uw-domein.accounts.ondemand.com
          Entiteits-ID: https://uw-domein.accounts.ondemand.com
          Start-URL: geen
 2. Haal het vinkje weg voor Ondertekende reactie.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund.
 4. Klik op Voltooien.
Stap 4: De SAP Cloud Platform Identity Authentication-app inschakelen
 1. Log in bij de beheerdersconsole.
 2. Ga naar Apps SAML-apps.
 3. Selecteer SAP Cloud Platform Identity Authentication.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw SAP Cloud Platform Identity Authentication-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Start uw app met de URL die u heeft gekregen nadat u de app had geïmplementeerd in de SAP Cloud.
 2. Voer uw inloggegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar uw app.
Stap 6: Gebruikersregistratie instellen

Als hoofdgebruiker kunt u automatisch gebruikers inschrijven in de SAP Cloud Platform Identity Authentication-app.


Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?