ยกเลิก Cloud Identity

ยกเลิกการสมัครใช้บริการหรือลบบัญชี Google

หากคุณซื้อบริการจากตัวแทนจำหน่าย ให้ไปที่นี่แทน |  ฉันมีตัวแทนจำหน่ายหรือไม่

หากผู้ใช้ในองค์กรไม่ต้องใช้บริการ Cloud Identity อีกแล้ว คุณก็ลบผู้ใช้เหล่านั้นหรือยกเลิกการสมัครใช้บริการได้

หากต้องการหยุดใช้บริการทั้งหมดของ Google ในองค์กร ให้ยกเลิกการสมัครใช้บริการและลบบัญชี Google ขององค์กรออก

ยกเลิกการสมัครใช้บริการ 1 รายการ

ยกเลิก Cloud Identity Premium

คุณจะยกเลิกการสมัครใช้บริการ Cloud Identity Premium ได้ถ้าผู้ใช้ไม่ต้องการใช้ฟีเจอร์ของรุ่นนี้อีก โดยที่ใบอนุญาตใช้บริการอื่นๆ เช่น G Suite จะยังคงอยู่ หลังจากยกเลิกรุ่น Premium แล้ว หากคุณมี Cloud Identity รุ่นฟรี ผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาต Cloud Identity รุ่นฟรี

หลังจากยกเลิกแล้ว Google จะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามวิธีการชำระเงินหลักเมื่อเริ่มเดือนถัดไป

 • ระบบจะคิดค่าบริการตามสัดส่วนจากผู้สมัครแพ็กเกจแบบยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในเดือนปัจจุบัน
 • ผู้สมัครแพ็กเกจรายปีจะดูค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือของแพ็กเกจได้ในหน้าการยกเลิก
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. มองหา Cloud Identity Premium ในส่วนการสมัครใช้บริการ
 4. คลิกการดำเนินการ จากนั้น ยกเลิกการสมัครใช้บริการ
 5. คลิกต่อไปเพื่อยกเลิกการสมัครใช้บริการ
ยกเลิก Cloud Identity (รุ่นฟรี)

คุณจะยกเลิกการสมัครใช้บริการ Cloud Identity รุ่นฟรีไม่ได้ แต่หากผู้ใช้ไม่ต้องการฟีเจอร์ของ Cloud Identity รุ่นฟรีหรือการสมัครใช้งานอื่นๆ คุณก็เพียงลบผู้ใช้ออกจากองค์กร

หากคุณสมัครใช้งาน Cloud Identity เฉพาะรุ่นฟรีไว้และไม่มีผู้ใช้คนไหนต้องการใช้บริการอีกต่อไป โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบบัญชี Google

ลบบัญชี Google

หากคุณมี G Suite และต้องการยกเลิกบัญชี Google โปรดทำตามขั้นตอนยกเลิกการสมัครใช้บริการ G Suite แทน

การยกเลิกการสมัครใช้บริการและการลบบัญชี Google จะทำให้ข้อมูลของผู้ใช้และขององค์กรหายไปโดยเรียกคืนมาไม่ได้อีก
คำแนะนำก่อนยกเลิก

ก่อนยกเลิกสมัครใช้บริการและปิดบัญชี คุณควรดำเนินการต่อไปนี้

ส่งออกข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณปิดบัญชี ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดในบัญชีอย่างถาวร แต่คุณจะส่งออกข้อมูลรายชื่อติดต่อและกลุ่มก่อนลบบัญชีได้โดยใช้เครื่องมือส่งออกข้อมูล

ดาวน์โหลดบันทึกการเรียกเก็บเงิน

หลังจากยกเลิกการสมัครใช้บริการและลบบัญชีแล้ว คุณจะไม่เห็นบันทึกการเรียกเก็บเงิน ดังนั้นโปรดดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้หรือบันทึกการเรียกเก็บเงินก่อนลบ

ลบแอปใน Marketplace

ก่อนยกเลิกการสมัครใช้บริการใดๆ ให้ลบแอปใน Marketplace ที่ติดตั้งไว้ออกก่อน

วิธีตรวจสอบว่ามีแอปใน Marketplace ติดตั้งไว้หรือไม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอปใน G Suite Marketplace
ขั้นตอนที่ 1: ยกเลิกการสมัครใช้บริการ

คุณต้องยกเลิกการสมัครใช้บริการทั้งหมด (ยกเว้นการสมัครใช้บริการ Cloud Identity ฟรีซึ่งยกเลิกไม่ได้) ก่อนลบบัญชี Google ขององค์กร

หมายเหตุ: หากยกเลิกการจดทะเบียนโดเมน แต่ต้องการเก็บโดเมน DNS ไว้ โปรดบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้กับผู้รับจดทะเบียนไว้ก่อน ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับผู้รับจดทะเบียน รวมทั้ง URL ของผู้รับจดทะเบียน การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณจัดการโดเมน DNS หลังจากลบบัญชี Google ขององค์กรแล้วได้ จนกว่าการจดทะเบียนโดเมนจะหมดอายุ (ยกเว้นกรณีต่ออายุ)

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. ค้นหาการสมัครใช้บริการปัจจุบันที่ส่วนการสมัครใช้บริการ
 4. หากต้องการยกเลิกการสมัครใช้บริการ ให้คลิกการดำเนินการ จากนั้น ยกเลิกการสมัครใช้บริการ ถัดจากชื่อการสมัครใช้บริการ
 5. คลิกต่อไปเพื่อยกเลิกการสมัครใช้บริการ
 6. ทำขั้นตอนที่ 4 และ 5 ซ้ำจนกว่าจะยกเลิกการสมัครใช้บริการครบทั้งหมด (ยกเว้น Cloud Identity รุ่นฟรี หากมี)
ขั้นตอนที่ 2: ลบบัญชี
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ การตั้งค่าบัญชี จากนั้น การจัดการบัญชี
 3. ในส่วนลบบัญชี ให้คลิกลบบัญชี

หลังจากลบบัญชีแล้ว คุณจะสร้างบัญชี Google ใหม่ได้โดยใช้โดเมนขององค์กร ทั้งนี้อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงก่อนจะนำโดเมนไปลงชื่อสมัครใช้บัญชีใหม่ได้

ถาม-ตอบ

ควรทำอย่างไรหากไม่เห็นคอนโซลผู้ดูแลระบบ

หากเข้าถึงคอนโซลผู้ดูแลระบบไม่ได้ ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้

เหตุใดจึงมีการเรียกเก็บเงินกับฉันหลังจากยกเลิกแล้ว

หลังจากยกเลิกการสมัครใช้บริการแล้ว ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการที่ยังค้างชำระในบัญชีของคุณในวันแรกของเดือนถัดไป โดยจะคำนวณตามบริการและแพ็กเกจการเรียกเก็บเงินที่คุณใช้ ดังนี้

 • แพ็กเกจแบบยืดหยุ่น - ระบบจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันที่คุณใช้บริการ เช่น หากคุณยกเลิกในวันที่ 15 ของเดือน ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการครึ่งเดือน
 • แพ็กเกจรายปี - ระบบจะเรียกเก็บเงินตามยอดคงเหลือในสัญญารายปีของคุณ
 • G Suite Essentials - ระบบจะเรียกเก็บเงินเต็มเดือนสำหรับผู้ใช้แต่ละคนที่ใช้งานอยู่ในเดือนนั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินของ G Suite Essentials
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร