ยกเลิก Cloud Identity

ยกเลิกการสมัครใช้งานหรือลบบัญชี Google

ใช้เฉพาะในกรณีที่ซื้อบริการจาก Google โดยตรง หากซื้อบริการจากตัวแทนจำหน่าย โปรดติดต่อผู้จำหน่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ กรณีที่ไม่แน่ใจ ให้ดูที่หัวข้อฉันมีตัวแทนจำหน่ายหรือไม่

ถ้าผู้ใช้ในองค์กรไม่ต้องใช้บริการ Cloud Identity อีกแล้ว คุณก็ลบผู้ใช้เหล่านั้นหรือยกเลิกการสมัครใช้งานได้

หากต้องการหยุดใช้บริการทั้งหมดของ Google ในองค์กร ให้ยกเลิกการสมัครใช้งานและลบบัญชี Google ขององค์กรออก

ยกเลิกการสมัครใช้งาน 1 รายการ

ยกเลิก Cloud Identity Premium

คุณยกเลิกการสมัครใช้งาน Cloud Identity Premium ได้ถ้าผู้ใช้ไม่ต้องการใช้ฟีเจอร์ของรุ่นนี้อีก โดยที่ใบอนุญาตใช้บริการอื่นๆ เช่น G Suite จะยังอยู่ หลังจากยกเลิกรุ่น Premium แล้ว หากคุณมี Cloud Identity รุ่นฟรี ผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาตจะได้รับใบอนุญาต Cloud Identity รุ่นฟรี

หลังจากยกเลิกแล้ว Google จะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติตามวิธีการชำระเงินหลักเมื่อเริ่มเดือนถัดไป

 • ระบบจะคิดค่าบริการตามสัดส่วนจากผู้สมัครแพ็กเกจแบบยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในเดือนปัจจุบัน
 • ผู้สมัครแพ็กเกจรายปีดูค่าใช้จ่ายของแผนส่วนที่เหลือได้ในหน้าการยกเลิก
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. มองหา Cloud Identity Premium ใต้การสมัครใช้งาน
 4. คลิกการดำเนินการ แล้ว ยกเลิกการสมัครใช้งาน
 5. คลิกต่อไปเพื่อยกเลิกการสมัครใช้งาน
ยกเลิก Cloud Identity (รุ่นฟรี)

คุณยกเลิกการสมัครใช้งาน Cloud Identity รุ่นฟรีไม่ได้ แต่หากผู้ใช้ไม่ต้องการฟีเจอร์ของ Cloud Identity รุ่นฟรีหรือการสมัครใช้งานอื่นๆ คุณก็เพียงลบผู้ใช้ออกจากองค์กร

หากคุณสมัครใช้งาน Cloud Identity เฉพาะรุ่นฟรีไว้และไม่มีผู้ใช้คนไหนต้องการใช้บริการอีกต่อไป โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบบัญชี Google

ลบบัญชี Google

หากคุณมี G Suite และต้องการยกเลิกบัญชี Google โปรดทำตามขั้นตอนยกเลิกการสมัครใช้งาน G Suite แทน

การยกเลิกการสมัครใช้งานและการลบบัญชี Google จะทำให้ข้อมูลของผู้ใช้และขององค์กรหายไปโดยเรียกคืนมาไม่ได้อีก
ก่อนยกเลิก

ก่อนยกเลิกสมัครใช้งานและปิดบัญชี คุณอาจต้องดำเนินการต่อไปนี้

ส่งออกข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณปิดบัญชี ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดในบัญชีอย่างถาวร แต่คุณจะส่งออกข้อมูลรายชื่อติดต่อและกลุ่มก่อนลบบัญชีได้โดยใช้เครื่องมือส่งออกข้อมูล 

บันทึกระเบียนการเรียกเก็บเงิน

หลังจากยกเลิกการสมัครใช้งานและลบบัญชีแล้ว คุณจะไม่เห็นบันทึกการเรียกเก็บเงิน ดังนั้นโปรดดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้หรือบันทึกการเรียกเก็บเงินก่อนลบ

ลบแอป Marketplace

ก่อนจะยกเลิกการสมัครใช้งานใดๆ ให้ลบแอป Marketplace ที่ติดตั้งไว้ออกก่อน

หากต้องการตรวจสอบว่าติดตั้งแอป Marketplace ไว้หรือไม่ ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอป แล้ว แอป Marketplace
ขั้นตอนที่ 1: ยกเลิกการสมัครใช้งาน

ก่อนจะลบบัญชี Google ขององค์กร คุณต้องยกเลิกการสมัครใช้งานทั้งหมด (ยกเว้นการสมัครใช้งาน Cloud Identity ฟรีซึ่งยกเลิกไม่ได้)

หมายเหตุ: หากยกเลิกการจดทะเบียนโดเมนแต่ต้องการเก็บโดเมน DNS ไว้ โปรดบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้กับผู้รับจดทะเบียนไว้ก่อน ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้กับผู้รับจดทะเบียน รวมทั้ง URL ของผู้รับจดทะเบียน เพื่อให้ยังคงจัดการโดเมน DNS หลังจากลบบัญชี Google ขององค์กรแล้วได้ จนกว่าการจดทะเบียนโดเมนจะหมดอายุลง (ยกเว้นหากต่ออายุ)

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. ค้นหาการสมัครใช้งานปัจจุบันที่หัวข้อการสมัครใช้งาน
 4. หากต้องการยกเลิกการสมัครใช้งาน ให้คลิกการดำเนินการ แล้ว ยกเลิกการสมัครใช้งาน ถัดจากชื่อการสมัครใช้งาน
 5. คลิกต่อไปเพื่อยกเลิกการสมัครใช้งาน
 6. ทำขั้นตอนที่ 4 และ 5 ซ้ำจนกว่าจะยกเลิกการสมัครใช้งานครบทั้งหมด (ยกเว้น Cloud Identity รุ่นฟรี หากมี)
ขั้นตอนที่ 3: ลบบัญชี
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัทแล้วโปรไฟล์
 3. คลิกโปรไฟล์
 4. คลิกลบบัญชีนี้ในหัวข้อการลบบัญชี

หลังจากลบบัญชีแล้ว คุณจะสร้างบัญชี Google ใหม่ได้โดยใช้โดเมนขององค์กร ทั้งนี้อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงก่อนจะนำโดเมนไปลงชื่อสมัครใช้บัญชีใหม่ได้

คำถาม

ควรทำอย่างไรหากไม่เห็นคอนโซลผู้ดูแลระบบ

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้หากเข้าถึงคอนโซลผู้ดูแลระบบไม่ได้ 

เหตุใดฉันจึงถูกเรียกเก็บเงินหลังจากยกเลิก

หลังจากที่คุณยกเลิกการสมัครใช้บริการแล้ว ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการที่ยังค้างชำระในบัญชีของคุณ โดยจะคำนวณตามบริการและแผนการชำระเงินที่คุณใช้ดังนี้

 • แพ็กเกจแบบยืดหยุ่น - ระบบจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันที่คุณใช้บริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณยกเลิกในวันที่ 15 ของเดือน ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการครึ่งเดือน
 • แพ็กเกจรายปี - ระบบจะเรียกเก็บเงินตามยอดคงเหลือในสัญญารายปีของคุณ
 • Drive Enterprise - ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลทีใช้ โดยคิดตามสัดส่วนของจำนวนวันที่ใช้ในเดือนที่ยกเลิก บวกกับค่าบริการเต็มเดือนสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในเดือนนั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินของ Drive Enterprise
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร